หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 148)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Giving Advice

 

Situation  :  Paul gives Anne advice on how to keep healthy.

 

Paul    :  What’s the matter, Anne ?  You look worried.

Anne  :  I am.              1           .

Paul    :  Oh, but you’re not.

Anne  :  Oh, but I am.  I just bought some new jeans, and I can’t get them on.  They’re too tight. 

                             2          .

Paul    :  Well, maybe you should go on a diet.

Anne  :  I know, but             3           

Paul    :  You should eat lots of salad and fruit.

Anne  :  But I don’t like salad.              4           .

Paul    :  Well, you can eat meat, but            5          .  You shouldn’t eat bread or potatoes either.

Anne  :              6             Can I drink wine ?

Paul    :  Oh, no!  You should never drink alcohol on a diet.

 

1. (a) I’m very hungry now    (ฉันหิวมากเลยตอนนี้)

    (b) I’m not sure whether I can pass my exam    (ฉันไม่มั่นใจเลยว่าฉันสามารถสอบผ่านหรือไม่)

    (c) I’ve applied for a job but I couldn’t do well for the interview    (ฉันได้สมัครงานไปแล้ว  แต่ฉัน

           ทำได้ไม่ดีตอนสัมภาษณ์)

    (d) I’m getting very fat    (ฉันกำลังอ้วนมากเลย)

2. (a) I shouldn’t have bought them    (ฉันไม่ควรซื้อมันมาเลย)

    (b) I’ll change them for new ones at the shop    (ฉันจะไปเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ที่ร้าน)

    (c) I have to lose weight    (ฉันต้องลดน้ำหนักแล้วล่ะ)

    (d) I’ll give them to anyone who needs it    (ฉันจะให้มันกับใครก็ตามที่ต้องการมัน)

3. (a) I’m always hungry.    (ฉันหิวอยู่เสมอเลย)

    (b) what kind of diet ?    (อาหารประเภทไหนล่ะ)

    (c) my parents don’t like vegetables and fruit.    (พ่อแม่ของฉันไม่ชอบผักและผลไม้)

    (d) when should I be on a diet ?    (ฉันควรลดอาหารเมื่อไรล่ะ)

4. (a) I prefer meat    (ฉันชอบเนื้อมากกว่า)

    (b) I prefer bread and butter    (ฉันชอบขนมปังทาเนยมากกว่า)

    (c) I enjoy drinking cold beer    (ฉันชอบดื่มเบียร์เย็นๆ)

    (d) You don’t like it either, I know    (คุณก็ไม่ชอบสลัดเหมือนกัน  ฉันรู้นะ)

5. (a) you shouldn’t eat fish    (เธอไม่ควรทานปลา)

    (b) you should freeze it in the refrigerator    (เธอควรแช่แข็งมันในตู้เย็น)

    (c) you shouldn’t eat much    (เธอไม่ควรทานมาก)

    (d) you should buy it in the supermarket    (เธอควรซื้อมันในซูเปอร์มาร์เก็ต)

6. (a) I like to drink.    (ฉันชอบดื่มเหล้านะ)

    (b) I enjoy dancing in a pub.    (ฉันสนุกกับการเต้นรำในผับ)

    (c) What else shouldn’t I eat ?    (มีอะไรอีกล่ะที่ฉันไม่ควรกิน)

    (d) What about alcohol ?    (แล้วพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ล่ะ)

 

(คำแปล)

 

การให้คำแนะนำ

 

สถานการณ์  :  พอลให้คำแนะนำแก่แอนวิธีรักษาสุขภาพ

 

พอล  :  เป็นอะไรไปหรือ แอน,  ดูเธอวิตกกังวลนะ

แอน   :  ใช่จ้ะ,              ๑           

พอล  :  โอ,  แต่เธอไม่อ้วนนะ

แอน   :  โอ,  แต่ฉันอ้วน (จริงๆ)  ฉันเพิ่งซื้อกางเกงยีนส์ตัวใหม่มา  และฉันใส่มันไม่ได้ (I can’t get

               them on.),  มันคับมากเลย,                ๒           

พอล  เอ้อ  บางทีเธอควรลดอาหารนะ (maybe you should go on a diet)

แอน   :  ฉันรู้,  แต่                ๓            

พอล  :  เธอควรทานสลัดผักและผลไม้ให้มากๆ สิ

แอน   :  แต่ฉันไม่ชอบสลัดนะ,               ๔            

พอล  :  เออ,  เธอทานเนื้อได้  แต่              ๕           ,  เธอไม่ควรทานขนมปังหรือมันฝรั่งด้วยเช่นกัน

แอน   :                ๖           ,  ฉันดื่มไวน์ได้ไหม

พอล  :  โอ  ไม่ได้ !  เธอไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในขณะที่กำลังลดน้ำหนักนะ

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป