หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 143)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

At Clothes Shop

 

Situation  :  Tom walks inside a clothes shop to buy some shirts.  A clerk comes to serve

                        him.

 

Clerk  :              1           ?

Tom   :  Yes, I’m looking for a shirt.

Clerk  :              2           ?

Tom   :  Thirty nine, I believe unless I’ve been putting on some weight lately.

Clerk  :  The thirty-nine are over here.              3           ?

Tom   :  Blue, I think.

Clerk  :  Here’s a nice shirt.

Tom   :  Say, that’s not bad.               4            ?

Clerk  :  Five hundred baht.  It’s not expensive.  I charge you at a discount for regular customers.

Tom   :  It’s still expensive.               5           

Clerk  :  Four hundred and fifty, will that do for you ?  Don’t you see this is a fine material ?

Tom    :  It is, but it shouldn’t have cost more than four hundred.

Clerk  :  Bargain, if you please ?

Tom   :  Well, then,             6           

Clerk  :  Say another word, sir.

Tom   :  That’s reasonable.

Clerk  :  But really, that does not even cover prime cost.

Tom   :              7           ?

Clerk  :  We really make a sacrifice, but this is only for you.              8           ?

Tom   :  Three.  Wrap them up, please.

Clerk  :  Here you are.

Tom   :              9            One thousand and two hundred baht.

Clerk  :  Thank you.  Here’s your change.  Don’t forget us              10           .

Tom   :  Good-bye.

 

1. (a) Do you want to buy something    (คุณต้องการซื้ออะไรหรือเปล่าครับ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็น

           การถามที่ไม่สุภาพ)

    (b) Do you get lost    (คุณหลงทางหรือครับ)

    (c) May I help you    (มีอะไรให้ผมช่วยครับ,  ต้องการอะไรครับ)

    (d) Are you a tourist    (คุณเป็นนักท่องเที่ยวหรือครับ)

2. (a) How old are you    (คุณอายุเท่าไรครับ)

    (b) How much do you weigh    (คุณหนักเท่าไรครับ)

    (c) How much money do you bring with you    (คุณนำเงินติดตัวมาเท่าไรครับ)

    (d) What size do you wear    (คุณสวมขนาดเท่าไรครับ)

3. (a) What color is your trousers    (กางเกงขายาวของคุณสีอะไรครับ)

    (b) What color would you like    (คุณชอบสีอะไรครับ)

    (c) Do you think red color is suitable for you    (คุณคิดว่าสีแดงเหมาะสำหรับคุณไหมครับ)

    (d) Which color does your wife prefer    (ภรรยาของคุณชอบสีใดมากกว่ากันครับ)

4. (a) How much is this    (เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไร)

    (b) How much is your wage    (คุณได้ค่าจ้างเท่าใด)

    (c) How much did you pay for your taxi when you come here    (คุณจ่ายเงินค่ารถแท็กซี่เท่าไรเมื่อ

           คุณมาที่นี่)

    (d) How much I owe you if I want to buy a shirt    (ผมเป็นหนี้คุณเท่าไร  ถ้าผมต้องการซื้อเสื้อเชิ้ตสักตัว) 

           (ไม่ใช้สำนวนนี้)

5. (a) I can’t buy it at that price    (ผมไม่สามารถซื้อได้ที่ราคานั้น)

    (b) Your price is higher than that of other shops’    (ราคาของคุณสูงกว่าราคาของร้านอื่น)

    (c) Can’t you make it less    (คุณลดราคาให้หน่อยได้ไหม)

    (d) Don’t you think you overcharge me    (คุณไม่คิดหรือว่าคุณคิดราคาผมแพงเกินไป)

6. (a) can I buy it for six hundred    (ผมขอซื้อตัวละ ๖๐๐ บาทได้ไหม)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากขอซื้อราคา

           สูงกว่าที่คนขายตั้งไว้)

    (b) can I have it for four hundred    (ผมขอเป็นราคา ๔๐๐ บาทได้ไหมล่ะ)

    (c) I don’t want to buy any    (ผมไม่ต้องการซื้อสักตัวเดียว)

    (d) I’ll have to go home and ask my wife first    (ผมจำเป็นต้องกลับไปบ้านและถามภรรยาผมดูก่อน)

7. (a) Will you give me more discount    (คุณจะลดให้ผมอีกได้ไหมล่ะ)

    (b) Do you want me to buy at another shop    (คุณต้องการให้ผมไปซื้ออีกร้านหนึ่งหรือไง)

    (c) Do you think I ask you too much    (คุณคิดว่าผมขอคุณมากเกินไปหรือเปล่า)

    (d) Will you let me have it or not    (คุณจะให้ผมราคานี้ (๔๐๐ บาท) ไหมล่ะ)

8. (a) How many did you buy last time    (คุณซื้อเสื้อไปกี่ตัวเมื่อคราวที่แล้ว)

    (b) How many do you want    (คุณต้องการเสื้อกี่ตัวล่ะ)

    (c) How many do you have at home    (คุณมีเสื้อกี่ตัวที่บ้าน)

    (d) How many children do you have    (คุณมีลูกกี่คนครับ)

9. (a) Here’s your money    (เอ้า  นี่เงินค่าเสื้อ)

    (b) I can’t remember how much I owe you    (ผมจำไม่ได้ว่าผมเป็นหนี้คุณเท่าไร)

    (c) I’ve one-thousand baht note, do you have change    (ผมมีแบงค์พัน  คุณมีเงินทอนไหม)

    (d) I’ve to look for my wallet to pay you    (ผมจำเป็นต้องมองหากระเป๋าตังค์เพื่อจ่ายเงินคุณ)

10. (a) if you want to buy new clothes    (ถ้าคุณต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆ)

      (b) since you are our regular customer    (เพราะว่าคุณเป็นลูกค้าประจำของเรา)

      (c) when you have more money in your pocket    (เมื่อคุณมีเงินเพิ่มขึ้นในกระเป๋า)

      (d) if you have a chance to come this way    (ถ้าคุณมีโอกาสผ่านมาทางนี้)

 

(คำแปล)

 

ที่ร้านขายเสื้อผ้า

 

สถานการณ์  ทอมเดินเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้าเพื่อซื้อเสื้อเชิ้ต,  คนขายเดินออกมาต้อนรับเขา

 

คนขาย                 ๑             

ทอม       มีครับ  ผมกำลังมองหาเสื้อเชิ้ตสักตัวหนึ่ง

คนขาย                 ๒             

ทอม       ผมเชื่อว่าขนาด  ๓๙ นะ  ถ้าผมไม่น้ำหนักเพิ่มขึ้น (อ้วนขึ้น) หมู่นี้ (ตอนหลังๆ)

คนขาย  :  ขนาด ๓๙ อยู่ทางนี้ครับ,                ๓             

ทอม       :  ผมคิดว่าสีน้ำเงินนะ

คนขาย  :  เอ้า  นี่ครับเสื้อเชิ้ตตัวสวย (Here’s a nice shirt.)

ทอม       :  เออ  ไม่เลวแฮะ (Say, that’s not bad.)              ๔            

คนขาย  :  ห้าร้อยบาทครับ  ราคาไม่แพงเลย,  ผมคิดราคาลดให้คุณสำหรับลูกค้าประจำ (I charge

                   you at a discount for regular customers.)

ทอม       :  มันยังคงแพงอยู่นะ,                 ๕             

คนขาย  :  ๔๕๐ บาทเป็นไงครับสำหรับคุณ,  คุณเห็นไหมครับนี่เป็นผ้าเนื้อดี (Don’t you see this is

                   a fine material ?)

ทอม       :  ผ้าน่ะเนื้อดีอยู่หรอก (It is)  แต่ราคาไม่น่าจะเกิน ๔๐๐ บาทนะ

คนขาย  :  คุณลองต่อราคามาสิครับ (Bargain, if you please ?)

ทอม       :  เอ้อ  ถ้างั้น                ๖            

คนขาย  :  อีกคำเถอะครับ (บอกราคาที่ต่ออีกครั้งครับ) (Say another word, sir.)

ทอม       :  นั่นเป็นราคาที่เหมาะสม (ราคาพอสมควร) (reasonable) แล้ว (คือ  ราคา ๔๐๐ บาท)

คนขาย  :  แต่จริงๆ นะครับ  นั่นยังไม่ได้ราคาทุนเลยครับ (that does not even cover prime cost.)

ทอม       :                 ๗            

คนขาย  :  เราเสียสละ (ยอมขาดทุน) จริงๆ ครับ (We really make a sacrifice),  แต่นี่สำหรับคุณเท่า

                   นั้นนะ,                 ๘             

ทอม       :  เอา ๓ ตัว,  ห่อให้ด้วยนะ (Wrap them up)

คนขาย  :  นี่ครับเสื้อ ๓ ตัว (Here you are.)

ทอม       :                  ๙             ,  ๑๒๐๐ บาท

คนขาย  :  ขอบคุณครับ,  นี่เงินทอน (change) ของคุณครับ,  อย่าลืมเรา                ๑๐             (หมาย

                   ถึง  วันหลังผ่านมา  เชิญแวะอีกนะครับ)  สวัสดีครับ

ทอม       :  สวัสดี

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป