หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 142)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Anne thinks that Jane doesn’t feel well.  She then asks about Jane’s health.

 

Anne   :  Hello, Jane!  You don’t look well today!  What’s the matter with you ?

Jane    :  Oh, Anne.  Glad to see you.  I have a headache today, and feel a chill now.

Anne   :  That’s too bad.             1          .

Jane    :  Maybe so.             2         .  When I went to bed, I felt a little cold.

Anne   :            3        

Jane    :  Yes, I think I’d better do so.

Anne   :  Don’t forget to take a few aspirin tablets before going to bed.             4          .

Jane    :  Thank you for your advice, Anne.  Good-bye!

Anne   :  So long, Jane; take good care of yourself.

 

1. (a) You shouldn’t have worked too hard    (เธอไม่ควรได้ทำงานหนักจนเกินไป)

    (b) You should take more rest    (เธอควรพักผ่อนให้มากขึ้น)

    (c)  You must have caught cold    (เธอจะต้องเป็นหวัดแน่ๆ เลย)

    (d) You didn’t sleep well enough    (เธอนอนไม่ค่อยหลับเลยนะ)

2. (a) I ate too much last night    (ฉันกินมากเกินไปเมื่อคืนที่แล้ว)

    (b) My mother had me clean the house all day    (แม่ของฉันใช้ให้ฉันทำความสะอาดบ้านตลอดทั้งวัน)

    (c)  You should be careful with your health    (เธอควรระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของเธอนะ)

    (d) I stayed up very late last night    (ฉันอยู่ดึกมากเมื่อคืนที่แล้ว)

3. (a) Your mother shouldn’t have you work too hard    (แม่ของเธอไม่ควรใช้เธอทำงานหนักจนเกินไป)

    (b) You’d better go home right now and get to bed    (เธอควรจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยดีกว่า

           แล้วก็ไปนอนเสีย)

    (c) You should do your homework right now    (เธอควรทำการบ้านเดี๋ยวนี้เลย)

    (d) You shouldn’t study too hard for your final exam    (เธอไม่ควรเรียนหนักจนเกินไปสำหรับการสอบไล่)

4. (a) They will do you lots of good    (มันจะทำให้เธอมีอาการดีขึ้นมาก)

    (b) They will not harm you    (มันจะไม่ทำอันตรายเธอ)

    (c) You must come to work after you recover    (เธอจะต้องมาทำงานหลังจากเธอหายป่วย)

    (d) I’ll pray for you    (ฉันจะสวดมนต์วิงวอนให้เธอ)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  แอนคิดว่าเจนรู้สึกไม่สบาย  เธอจึงถามเกี่ยวกับสุขภาพของเจน

 

แอน  :  สวัสดีเจน  ดูเธอไม่ค่อยสบายเลยวันนี้  เป็นอะไรไปหรือจ๊ะ

เจน   :  อ้อ, แอน  ดีใจจังที่พบเธอ  ฉันปวดหัววันนี้  และตอนนี้ก็รู้สึกหนาวจังเลย

แอน  :  แย่จัง,                ๑           

เจน   :  อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้,                ๒           ,  เมื่อฉันเข้านอน  ฉันรู้สึกหนาวนิดหน่อย

แอน  :                ๓           

เจน   :  จ้ะ  ฉันคิดว่าฉันควรจะทำอย่างเธอว่าดีกว่า

แอน  :  อย่าลืมกินยาแอสไพรินสักสองสามเม็ดก่อนเข้านอนนะ,                ๔            

เจน   :  ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของเธอ  แอน,  ลาก่อนนะ

แอน  :  จ้ะ  เจน  รักษาตัวให้ดีนะ

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง  e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม “Address” wpookaotong@yahoo.com  (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)  เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป