หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 118)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Helen is talking to her neighbor, John.

 

Helen  :  Hello, John           1          your new job ?

John    :  It’s very            2         .  I never get bored.  I’m learning new things every day.  It’s

                completely different from my previous job.

Helen  :             3          ?

John    :  Yeah.  I have to work very hard.  I enjoy it very much, though.  How about you ?  Are

                 you still working at the department store ?

Helen  :  Yes, but I’ve started            4          .

John    :  Why ?

Helen  :  Well.  I’m            5           being a part-timer.  I’ve been working there for two years and

                there seems to be no chance of getting a full-time job.  Is there             6           at your

                company right now, John ?

John    :  Not as             7           as I know.  But if there is, I’ll let you know.

Helen  :  Thank you, John.

John    :  You’re welcome.  And             8          .

Helen  :  OK.  I will.

 

1. (a) What do you think of    (คุณคิดอย่างไรกับ)  (หรืออาจใช้  “How do you find your new

           job ?”  =  “คุณพบว่างานใหม่เป็นอย่างไรบ้าง”)

    (b) What do you like    (ต้องใช้  “How do you like”  =  “คุณชอบ...............งานใหม่................ไหม”)

    (c) How did you get    (คุณได้................งานใหม่...............อย่างไร)

    (d) How do you think of    (ต้องใช้  “What do you think of”)

2. (a) funny    (น่าขบขัน, น่าหัวเราะ, สนุก, ตลก, แปลกประหลาด, พิลึก, น่าสงสัย)

    (b) exhausting    (น่าเหนื่อย, ทำให้หมดแรง, ทำให้อ่อนเพลีย)

    (c) popular    (เป็นที่นิยมกัน, เกี่ยวกับประชากร, เกี่ยวกับราษฎร, โดยประชาชน, เป็นที่ยอมรับกัน)

    (d) challenging    (ท้าทาย, ท้า, ยั่วเย้า)

3. (a) Are you sure    (คุณมั่นใจหรือ)

    (b) Is that so    (มันเป็นเช่นนั้นหรือ, มันเป็นอย่างนั้นเลยหรือ)

    (c) Is it right    (มันถูกต้องไหม)

    (d) Are you kidding    (คุณกำลังล้อเล่นใช่ไหม)

4. (a) changing a new job    (ต้องแก้เป็น  “Changing for a new job”  =  “เปลี่ยนงานใหม่”   หรือ 

           “Changing my job”  =  “เปลี่ยนงานของฉัน”)

    (b) getting employment    (ได้รับการจ้างงาน)

    (c) having a job opportunity    (มีโอกาสทำงาน)

    (d) looking for another job    (มองหางานใหม่)

5. (a) fit for    (เหมาะสมกับ)

    (b) involved in    (เกี่ยวข้องกับ, พัวพันกับ)

    (c) tired of    (เบื่อหน่าย, รู้สึกเบื่อหน่าย)

    (d) satisfied with    (พึงพอใจกับ)

6. (a) an opening    (ตำแหน่งงานที่ว่าง, โอกาส, การเปิด, การเปิดเผย, การเปิดเกม, ที่โล่ง, กลางแจ้ง,

           รูเปิด, ช่อง, การฉลองการเปิดปฐมฤกษ์)

    (b) a filling    (สิ่งที่ใช้อุดฟัน, สิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, ไส้ในขนม, การเข้าทำงานแทน, การเข้าเสริมตำแหน่ง

           ว่าง, การเพิ่ม)

    (c) an application    (การสมัคร, การประยุกต์, การใช้)

    (d) a promotion    (การเลื่อนตำแหน่ง-ชั้น, การส่งเสริม, การสนับสนุน)

7. (a) much    (“As much as I know”  =  “มากเท่าที่ผมรู้”)

    (b) far    (“As far as I know”  =  “เท่าที่ผมรู้”)

    (c) long    (“As long as I know”  -  ไม่ได้ใจความ)

    (d) soon    (“As soon as I know”  =  “ในทันทีที่ผมรู้”)

8. (a) keep your fingers crossed    (เป็นสำนวน  แปลตรงตัวคือ  “ไขว้นิ้วมือของคุณ.................ใน

            มือข้างเดียวกัน”  คือ  นิ้วชี้และนิ้วกลาง  หมายถึง  การปรารถนาให้ตนเองมีโชคดี  ในที่นี้  คือ 

           ภาวนาขอให้มีตำแหน่งงานว่างในบริษัทของจอห์น)  (ต้องเลือกข้อนี้  เนื่องจากข้อความต่อมา 

           เฮเลนตอบว่า  “ตกลง  ฉันจะไขว้นิ้ว...............ของฉัน”)

    (b) I wish you luck    (ผมขอให้คุณโชคดี)

    (c) it’s just a matter of time    (มันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้น)

    (d) don’t give it a second thought    (ไม่ต้องไปคิดถึงมันซ้ำอีกครั้ง)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  เฮเลนกำลังคุยอยู่กับเพื่อนบ้านของเธอ คือ จอห์น

 

เฮเลน  :  หวัดดี  จอห์น               ๑            งานใหม่ของคุณ

จอห์น  :  มัน               ๒            มาก,  ผมไม่เคยรู้สึกเบื่อ (get bored) เลย  ผมกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

                ทุกวัน,  มันช่างแตกต่างกับงานเมื่อก่อน (previous job) ของผมอย่างสิ้นเชิง

เฮเลน  :                 ๓             .

จอห์น  :  ใช่แล้ว  ผมต้องทำงานหนักมาก,  อย่างไรก็ตาม (though) ผมสนุกสนานกับมันอย่างมาก

                 เลย,  แล้วคุณล่ะเป็นอย่างไรบ้าง (How about you ?) คุณยังคงทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสิน

                 ค้านั่นหรือเปล่าล่ะ

เฮเลน  :  ใช่จ้ะ  แต่ฉันได้เริ่มต้น               ๔             แล้วละ

จอห์น  :  ทำไมล่ะ

เฮเลน  :  อ๋อ  ฉัน              ๕            ที่จะเป็นคนทำงานพาร์ตไทม์ (part-timer),  ฉันได้ทำงานที่นั่น (ห้าง)

                เป็นเวลา ๒ ปีแล้ว  และดูเหมือนว่าไม่มีโอกาสที่จะได้งานที่ทำเต็มเวลา (ทั้งวัน) (full-time job), 

                มี              ๖             ที่บริษัทของคุณบ้างไหมในขณะนี้ (right now) จอห์น

จอห์น  :  ไม่มีนะ               ๗            ผมรู้,  แต่ถ้ามี  ผมจะบอกให้คุณรู้ (I’ll let you know)

เฮเลน  :  ขอบคุณ  จอห์น

จอห์น  :  ยินดีครับ (ไม่เป็นไรครับ) (You’re welcome.),  และ               ๘             .

เฮเลน  :  ตกลง  ฉันจะไขว้นิ้วจ้ะ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป