หมวดข้อสอบ STRUCTURE (ตอนที่ 109)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Direction:  Choose the best answer for each blank.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation  :  Nancy and Helen are chatting in the school canteen.

 

Nancy   :  It’s a sports day next week.  Are you going to do anything ?

Helen    :  Come on.  I’m not exactly the athletic             1           .  And that’s not an invitation  for

                   you to insult me.

 Nancy   :  No, no.  I’m not going to be             2          , but you’d be very good at all the throwing

                  events, you know, putting the shot or throwing the discus or            3           throwing

                  the javelin.

Helen     :  I can never get the javelin to stick in the ground, so my throws never             4           

                  No, I’m not going to do anything.  What about you ?

Nancy   :  It’s not me that             5             –--  it’s my mum.

Helen    :  What do you mean ?  I don’t understand.  Your mum ?

Nancy   :  Well, she keeps saying that she             6           the three-legged race – you know that

                 stupid invitation race for parents when they run with their kids.

Helen    :  I don’t see the problem.  Why shouldn’t she if she              7            ?

Nancy   :  Come on, it’ll be so            8           ;  I’ll never be able to look at anyone again.

Helen    :  I think you’re making a mountain out of a molehill.  It’s nothing to get so worked

                              9           about.

Nancy   :  It is if you’re the other pair of legs.  Can you see me             10          to my mum ?

Helen    :  I’m not going to think about it any more.  I’m off to the library.  Goodbye. 

 

1. (a) type    (คนที่เป็นแบบอย่าง, ประเภท, จำพวก, แบบ, ชนิด, รูปแบบ)

    (b) group    (กลุ่ม, พวก, หมู่, คณะ)

    (c) brand    (ชนิด, ตรา, ยี่ห้อ, เครื่องหมายการค้า, ป้าย, ตราประทับ, เหล็กตีตรา)

    (d) variety    (ชนิด, ประเภท, ชนิดต่างๆ, ประเภทต่างๆ, ความหลากหลาย, ความแตกต่างกัน)

2. (a) flattering    (ยกยอ, ประจบ, (รูป, ภาพ) สวยเกินความเป็นจริง)

    (b) rude    (หยาบคาย)

    (c) boastful    (คุยโม้, ขี้คุย, อวดดี)

    (d) contemptuous    (น่าดูถูก, น่าชัง, น่ารังเกียจ, หยิ่งยโส, โอหัง)

3. (a) also    (ด้วย, เช่นกัน)

    (b) as well    (เช่นเดียวกัน)

    (c) in fact    (ตามความเป็นจริง)

    (d) even    (แม้กระทั่ง, แม้แต่)

4. (a) total    (รวมทั้งสิ้น, รวมเป็นจำนวน)

    (b) add    (บวก, เพิ่ม, เสริม, เติม)

    (c) count    (นับคะแนน, นับแต้ม, นับค่า, นับ, นับจำนวน, ถือ, เข้าใจว่า, หวังว่า)

    (d) number    (หาจำนวน, เป็นจำนวน, เป็นทั้งหมด)

5. (a) matters    (เป็นสิ่งสำคัญ, มีความสำคัญ, มีความหมาย)

    (b) troubles    (รบกวน, ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้ลำบาก, ทำให้เป็นทุกข์)

    (c) bothers   (รบกวน, กวน, ก่อกวน, ทำให้งง, ทำให้ยุ่งใจ, ยุ่งกับ)

    (d) concerns    (กังวล, เป็นห่วง, เกี่ยวกับ, เกี่ยวข้องกับ, พัวพัน)

6. (a) will compete for    (จะแข่งขันเพื่อ)

    (b) is going to enter    (จะเข้าร่วม)

    (c) hopes to beat    (หวังจะชนะ)

    (d) is aiming for    (มุ่งหมายเพื่อ)

7. (a) desires    (ปรารถนา, ต้องการ, ประสงค์)  (ถ้าจะเลือกข้อนี้  ต้องตามด้วย   “To”  เนื่องจากหมายถึง 

           “..............ต้องการจะเข้าแข่งขัน”)

    (b) wants to    (ต้องการที่จะ......................เข้าแข่งขัน)

    (c) means to    (มุ่งหมาย, มีเจตนา, ตั้งใจ, หมายถึง, มีความหมายต่อ, มีความสำคัญต่อ)

    (d) prefers    (ชอบมากกว่า)

8. (a) embarrassing    (น่ากระดากอาย, น่าขวยเขิน, น่าอับอาย, น่าอึดอัดใจ, น่าลำบากใจ)

    (b) regrettable    (น่าเสียใจ)

    (c) heartless    (เหี้ยมโหด, ไม่มีหัวใจ, ไม่มีความรู้สึก, ขาดความกล้าหาญ, ไร้ความกระตือรือร้น)

    (d) terrifying    (น่ากลัว, น่าสยองขวัญ)

9. (a) round   

    (b) up    (“Get so worked up about”  =  “หงุดหงิดมากมายขนาดนั้น”)

    (c) with   

    (d) on   

10. (a) connected    (เชื่อมโยง, เชื่อมต่อ, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, สัมพันธ์กับ)

      (b) combined    (รวมกัน, ทำให้รวมกัน, ประกอบกัน)

      (c) tied    (ผูกติด, ผูก, มัด, ต่อ, รัด, โยง, ผูกพันเป็นสามีภรรยา, ทำคะแนนเท่ากัน)

      (d) tugged    (ลาก, ดึง, ออกแรงดึงหรือลาก, ใช้เรือลาก, โยง, พ่วง, ทำงานหนัก)

 

(คำแปล)

 

สถานการณ์  :  แนนซี่และเฮเลนกำลังคุยกันในโรงอาหารของโรงเรียน (school canteen)

 

แนนซี่   :  มันจะเป็นวันกีฬาสัปดาห์หน้า  เธอจะทำ (ลงแข่ง) อะไรบ้างล่ะ

เฮเลน   :  เหรอ  ฉันไม่ใช่               ๑             ด้านกีฬา (athletic) อย่างแน่นอน (อย่างแม่นยำ, อย่าง

                  แน่ชัด) (exactly)  และนั่นก็ไม่ใช่การเชื้อเชิญสำหรับเธอให้มาดูถูก (สบประมาท, หมิ่น

                  ประมาท, โจมตี, จู่โจม) (insult) ฉันหรอกนะ (ว่าไม่เอาไหนเรื่องกีฬา)

แนนซี่   :  ไม่ ไม่  ฉันจะไม่              ๒            (กับเธอ) หรอก,  แต่เธอจะต้องเก่งมาก (very good at)

                  ในด้านการแข่งขัน (เหตุการณ์, เหตุการณ์สำคัญ, กรณี, ผลที่เกิดขึ้น, ผลที่ตามมา)

                  (events) การขว้าง (throwing) ทุกประเภท,  เธอก็รู้นี่, (เช่น) การโยนลูกเข้าห่วง (การเตะ

                  ลูกเข้าประตู) (putting the shot),  หรือการขว้างจักร (throwing the discus) หรือ 

                                ๓              การพุ่งหลาว (throwing the javelin)

เฮเลน   :  ฉันไม่เคยสามารถทำให้หลาวปักลงในดิน (get the javelin to stick in the ground)  ดังนั้น 

                  การขว้างของฉัน (my throws) จึงไม่เคย (ได้)              ๔           ,  ไม่หรอก  ฉันจะไม่ทำ

                  (ลงแข่งขัน) อะไรเลย,  แล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้าง (แข่งอะไร) (What about you ?)

แนนซี่   :  มันไม่ใช่ฉันหรอกที่               ๕              ---  แม่ของฉันต่างหาก (it’s my mum.)

เฮเลน   :  เธอหมายความว่าอย่างไร  ฉันไม่เข้าใจ,  แม่ของเธอหรือ !

แนนซี่   :  เอ้อ  แม่พูดอยู่เรื่อยๆ (keeps saying) ว่าแม่              ๖           การแข่งขันวิ่ง ๓ ขา

                 (three-legged race) – เธอคงรู้จักการวิ่งตามคำเชิญ (invitation race) ที่น่าเบื่อหน่าย

                 (ไม่มีรสชาติ, ไม่น่าสนใจ, โง่เขลา, บัดซบ, เชื่องช้า, หงอยซึม, ตะลึงงัน, งงงวย) (stupid) 

                 (ซึ่งมีไว้) สำหรับพ่อแม่เมื่อพวกเขาวิ่งกับลูกๆ ของตัวเอง  สินะ

เฮเลน   :  ฉันไม่เห็นปัญหาอะไรเลย (ในเรื่องนี้),  ทำไมแม่ (ของเธอ) ไม่ควรเข้าแข่งขันล่ะ  ถ้าแม่

                                ๗           .

แนนซี่   :  ลองคิดดูสิ (Come on)  มันจะ                ๘              มากเลย,  ฉันจะไม่สามารถมอง (หน้า)

                 ใครๆ ได้อีกเลย

เฮเลน   :  ฉันคิดว่าเธอกำลังทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ (making a mountain out of a molehill)

                  มันไม่ใช่เรื่องอะไร (It’s nothing) ที่จะต้อง               ๙             มากมายขนาดนั้น

แนนซี่   :  มันเป็นเรื่องสิ (It is)  ถ้าเธอเป็นขาอีกคู่หนึ่ง (ของแม่),  เธอสามารถนึกภาพ (see) ตัวฉัน

                                ๑๐           กับแม่ของฉันไหมล่ะ (หมายถึง  แนนซี่ต้องเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง ๓ ขา

                  กับแม่ด้วย  โดยผูกขาข้างหนึ่งติดกับขาแม่ของเธอ)

เฮเลน   :  ฉันจะไม่คิดเกี่ยวกับมัน (วันกีฬา) ต่อไปอีกแล้ว,  ฉันจะไปห้องสมุดละ (I’m off to the

                  library.),  ลาก่อนนะ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                   

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป