หมวดข้อสอบ Scholarship (ตอนที่ 8)

Choose the word closest in meaning to the word in bold type.

(จงเลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงที่สุดกับคำที่พิมพ์ตัวดำ)

1.    welter (เว้ล-เท่อะ) (n) – ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล, ความสับสนปนเปความหมกมุ่น-มั่วสุม

    (a) heat (ความร้อน)

    (b) secretion (ซี-ครี้-ชั่น) (การคัดหลั่ง, น้ำคัดหลั่ง)

    (c) turmoil (ความสับสนอลหม่าน, ความโกลาหล, ความยุ่งยาก-ยุ่งเหยิง)

    (d) limpness (ความอ่อนกำลัง-ไร้พลัง, ความปวกเปียก-เหนื่อยอ่อน, การกระโผลกกระเผลก)

2.    virulent (เว้อร์-รู-เลิ่นท) (a) – มีพิษ, สามารถทำให้เกิดโรค, ทำให้ติดเชื้อได้สูง, ทำให้ตายได้

     (a)   overpowering (ซึ่งชนะ, มีกำลังเหนือ, พิชิต, ทำให้หมดกำลัง, ใช้กำลังมากกว่าบังคับ)

    (b) venomous (มีพิษ, เป็นพิษ, มุ่งร้าย, ชั่วร้าย)

    (c) manly (เข้มแข็ง, มีความเป็นลูกผู้ชาย, เกี่ยวกับหรือเหมาะสำหรับคน)

    (d) sudden (ทันทีทันใด)

3. tundra (ทั้น-ดระ) (n) – ที่ราบขนาดใหญ่ที่มีอากาศหนาวทางตอนเหนือของยุโรปอเมริกาและเอเชีย

    (a) small cart (รถเข็น-เกวียน-รถม้า ๒ ล้อขนาดเล็ก)

    (b) hooded jacket (เสื้อแจ๊คเก็ตที่มีผ้าดึงคลุมศีรษะ)

    (c) treeless arctic plain (ที่ราบในเขตขั้วโลกเหนือที่ปราศจากต้นไม้) (ทุ่งหญ้าทันดระ)

    (d) mossy growth (พืชที่งอกขึ้นมาและปกคลุมด้วยตะไคร่)

4. tantamount (แท้น-ทะ-เมาน์ท) (a) – เท่ากับ, พอๆกับ, ประหนึ่งเป็น, มีความสำคัญเท่ากับ

    (a) equivalent (เท่ากัน, ซึ่งมีค่าเท่ากัน, เสมอภาค, สิ่งที่เท่ากัน, สิ่งที่มีค่าเท่ากัน)

    (b) gigantic (ใจ-แก๊น-ทิค) (ใหญ่โตผิดปกติ, มหึมา, มหาศาล, คล้ายยักษ์)

    (c) superior (เหนือกว่า, ดีกว่า, เก่งกว่า)

    (d) ostensible (ชัดเจน, แน่ชัด, ที่เห็นภายนอก, เปิดเผยแก่คนทั่วไป, แสร้ง, โอ้อวด)

5. truculent (ทรั้ค-คิว-เลิ่นท) (a) – (โหดร้าย, โหดเหี้ยม, ทารุณ, ก้าวร้าว, หยาบคาย, รุนแรง)

    (a) juicy (ฉ่ำ, มีน้ำมาก, น่าสนใจมาก, ตื่นเต้น, เร้าอารมณ์, เต็มไปด้วยสีสัน)

    (b) servile (เซ้อร์-วิล หรือ ไวล) (ยอมรับใช้, ประจบประแจง, เหมือนทาส, เหมือนคนใช้, ไม่เป็นตัวของตัวเอง, สิ้นคิด)

    (c) reprehensible (น่าตำหนิ, สมควรถูกตำหนิ)

    (d) ferocious (เฟ-โร้-เชิส) (ดุร้าย, ทารุณ, โหดร้าย, รุนแรง, สุดขีด)

6. talon (แท้ล-เอิ้น) (n) – อุ้งเล็บ, กรงเล็บ, ส่วนคมของดาบ, ไพ่ที่แจกเหลือ

    (a) buzzard (นกแร้ง)

    (b) card game (เกมไพ่)

    (c) claw (คลอ) (อุ้งเล็บ, อุ้งเล็บสัตว์, ก้ามกุ้งและปู, เครื่องมือคล้ายคีม, ส่วนยื่นคล้ายคีม – เช่นค้อนถอนตะปู)

    (d) pacifist (ผู้รักสันติภาพ, ผู้รักความสงบ)

7. terrapin (เท้อร์-ระ-พิน) (n) – เต่าในทวีปอเมริกาเหนือ

    (a) small diamond (เพชรเม็ดเล็กๆ)

    (b) canvas covering (สิ่งปกคลุม – เช่น  ผ้าคลุมเตียง, ผ้าห่ม, เสื้อผ้า – ที่ทำด้วยผ้าใบ)

    (c) turtle (เต่า)

    (d) malaise (มะ-เลซ หรือ แม-เลซ) (อาการป่วย, ความไม่สบายหรืออ่อนแอของร่างกาย, อาการกระเสาะกระแสะ)

8. ablution (แอ-บลู้-ชั่น) (n) – การชำระล้าง, การอาบน้ำ

    (a) washing (การล้าง, การชะล้าง, การซัก, การล้างบาป, สิ่งที่ได้จากการล้าง)

    (b) flight (การบิน, เที่ยวบิน)

    (c) difficult problem (ปัญหายาก)

    (d) innocence (ความบริสุทธิ์, ความไร้เดียงสา, ความไร้มลทิน, ความซื่อ, บุคคลที่ไร้เดียงสา)

9. agronomist (แอก-โกร-น้อม-มิสท) (n) – นักปฐพีวิทยา, นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม

    (a) historian (นักประวัติศาสตร์)

    (b) aggressive nation (ประเทศที่ก้าวร้าว-ชอบรุกราน)

    (c) scientific farmer (ชาวนาในแบบนักวิทยาศาสตร์)

    (d) glutton (กลั๊ท-เทิ่น) (คนที่กินมากเกินไป, คนตะกละ, คนโลภ)

10. amortization (แอม-โมร์-ไท-เซ้-ชั่น) (n) – การผ่อนชำระหนี้, การหักกลบลบล้างหนี้

      (a) sudden death (การตายแบบปัจจุบันทันด่วน)

      (b) small refund (เงินที่คืนให้ก้อนเล็กๆ)

      (c) long delay (ความล่าช้าที่ยาวนาน)

      (d) liquidation (การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การเปลี่ยนให้เป็นเงินสด)

11. arable (แอ๊-ระ-เบิ้ล) (a) – เหมาะแก่การเพาะปลูก

      (a) willing to agree (เต็มใจที่จะตกลง-ยินยอม-เห็นพ้อง)

      (b) dehydrated (สูญเสียน้ำหรือความชื้น)

      (c) suitable for cultivation (เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก)

      (d) scientifically practical (สามารถทำได้ในทางวิทยาศาสตร์)

12. baleful (เบ๊ล-ฟูล) (a) – มุ่งร้าย, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย

      (a) envious (อิจฉา, ริษยา, ขี้อิจฉา)

      (b) pernicious (เพอร์-นิ้ช-เชิส) (เป็นอันตราย, เป็นภัย, ถึงตาย, ร้ายแรง, ร้ายกาจ)

      (c) unethical (ไร้ศีลธรรม-จรรยาบรรณ)

      (d) overflowing (ไหลบ่า, ไหลล้น, ล้น, ท่วม, เอ่อล้น)

13. bemused (บิ-มิ้วซท) (a) – งงงัน, งงงวย, ตะลึง

      (a) lost in thought (งงงวย, นึกคิดอะไรไม่ออก, มืดแปดด้าน)

      (b) ridiculous (น่าหัวเราะ, น่าเย้ยหยัน, ไร้สาระ, ไร้เหตุผล)

      (c) entertained (เพลิดเพลิน, สนุกสนาน)

      (d) enchanted (ลุ่มหลง, หลงใหล, หลงเสน่ห์)

14. calumny (แค้ล-ลัม-นี่) (n) – การกล่าวร้าย, การป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

      (a) warmth (ความอบอุ่น)

      (b) retribution (การแก้แค้น, การจองเวร, การตอบแทน-ทดแทน, เวร, กรรมสนอง, ผลกรรมสนอง)

      (c) relaxation (การผ่อนคลาย, การพักผ่อน)

      (d) slander (การกล่าวร้าย, การใส่ร้ายป้ายสี, การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, การหมิ่นประมาท, ใส่ร้าย, ป้ายสี, หมิ่นประมาท, ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง)

15. catapult (แค้ท-ทะ-พัลท) (v) – ขว้าง, เหวี่ยง, ขว้างก้อนหิน, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ

      (a) dive (ดำน้ำ, กระโดดลงน้ำ, พุ่งเอาหัวลง)

      (b) struggle (ต่อสู้, ดิ้นรน, พยายาม)

      (c) cause violent change (ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง)

      (d) hurl (ขว้าง, เหวี่ยง, ปา, โยน, ดีด, สลัด)

16. comatose (ค้อม-มะ-โทส) (a) – หมดสติ, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, โคม่า, เฉื่อยชา, ไร้พลัง, ขาดความว่องไว

      (a) obstinate (ดื้อดึง, ดื้อรั้น, ดันทุรัง)

      (b) punctual (ตรงเวลา)

      (c) disheveled (ดิส-เช้ฟ-เวิลด) (ยุ่งเหยิง, กระเจิง, ยู่ยี่, ไม่เรียบร้อย)

      (d) unconscious (อัน-ค้อน-เชิส) (ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว, สลบ, ไร้สติไปชั่วคราว,ไม่รู้)

17. compendium (คัม-เพ้น-เดี้ยม) (n) – บทย่อ, บทสรุป, หนังสือย่อเรื่อง

      (a) full explanation (คำอธิบายแบบเต็ม)

      (b) notebook (สมุดโน้ต, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค)

      (c) comprehensive summary (การย่อแบบกว้าง-ครอบคลุม)

      (d) neophyte (นี้-โอ-ไฟท) (ผู้เริ่มฝึกหัด, ผู้เริ่มทำงาน, สมาชิกใหม่, เณร)

18. deleterious (เดล-ลิ-เที้ย-เรียส) (a) – เป็นอันตราย, เป็นภัย, ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     (a) considerate (คัน-ซิ้ด-เดอ-เรท) (ที่คิดถึงคนอื่น, เห็นอกเห็นใจ, ใจดี, ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ)

     (b) informative (ซึ่งให้ความรู้, ซึ่งให้ข้อมูล, ซึ่งแจ้งให้ทราบ)

     (c) harmful (มีอันตราย, เป็นภัย, ซึ่งทำให้เกิดอันตราย)

     (d) decrepit (ชรา, แก่ตัว, อ่อนกำลังด้วยวัยชรา, เก่าแก่, เสื่อมเพราะการใช้มาก)

19. dipsomaniac (ดิพ-ซอม-เม้-นิ-แอค) (n) – คนที่ติดเหล้าอย่างงอมแงม

      (a) unhappy person (คนที่ไม่มีความสุข)

      (b) confirmed drunkard (คนที่ดื่มเหล้าอย่างเรื้อรัง หรือติดเหล้า)

      (c) vampire (แว้ม-ไพ-เออะ) (ค้างคาวดูดเลือด, ผีดูดเลือดมนุษย์, นักต้มตุ๋น, หญิงที่ล่อชายให้หมดเนื้อหมดตัว)

      (d) eloper (อิ-โล้พ-เพ่อะ) (หญิงที่หนีตามผู้ชายไป, หญิงที่หนีตามไปกับคนรัก)

20. disparity (ดิส-แพ้ร์-ริ-ที่) (n) – ความไม่เหมือนกัน, ความแตกต่างกัน

      (a) partiality (ความลำเอียง, ความมีอคติ, ความชอบเฉพาะอย่างหรือเป็นบางส่วน, ความไม่สมบูรณ์)

      (b) unlikeness (ความไม่เหมือนกัน, ความไม่เท่ากัน, ความแตกต่างกัน)

      (c) injustice (ความอยุติธรรม)

      (d) stinginess (ความขี้เหนียว, ความตระหนี่, ความใจแคบ, ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ)

21. emblazon (เอม-เบล๊-ซั่น) (v) – ประดับด้วยสีหลายสี, ประดับด้วยตรา หรือเครื่องหมาย, สรรเสริญ, เยินยอ, ฉลอง

      (a) decorate magnificently (ประดับตกแต่งอย่างงดงาม-โอ่อ่า)

      (b) set fire to (จุดไฟเผา)

      (c) persevere (บากบั่น, พากเพียร, พยายาม)

      (d) set an example (ทำเป็นตัวอย่าง)

22. exacerbate (อิก-แซ้ส-เซอร์-เบท) (v) – ทำให้หนักขึ้น, ทำให้รุนแรงขึ้น, ทำให้ทรุดหนัก, ทำให้โกรธเคือง

      (a) make more bitter (ทำให้เผ็ดร้อน-รุนแรง-ดุเดือด-สาหัสมากยิ่งขึ้น)

      (b) scold (ดุด่า, ตำหนิ, ต่อว่า, ด่าด้วยความโกรธ)

      (c) hurl insults (ดูหมิ่น, เหยียดหยาม, ดูถูก)

      (d) reproach (ต่อว่า, ดุ, ตำหนิ, ประณาม, ทำให้ขายหน้า-ถูกตำหนิ)

23. febrile (ฟี้-เบริ้ล) (a) – เป็นไข้, เกี่ยวกับไข้

     (a) nervous (หงุดหงิด, กังวลใจ, เป็นประสาท, เกี่ยวกับประสาท, มีผลต่อประสาท)

     (b) feverish (ฟี้-เวอะ-ริช) (มีไข้, เป็นไข้, คล้ายอาการเป็นไข้, ซึ่งทำให้เกิดไข้ได้,  เกี่ยวกับอาการของไข้, ตื่นเต้น, กระสับกระส่าย)

      (c) slight (เล็กน้อย, เบา, เบาบาง, บอบบาง, สะโอดสะอง, ไม่แข็งแรง, อ่อนแอ)

      (d) moody (โกรธ, มีอารมณ์ขุ่นหมอง, ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย)

24. frond (ฟรอนด) (n) – ใบไม้ประเภทใบเฟินหรือปาล์ม

      (a) superstructure (โครงสร้างส่วนบน, ส่วนบน, ส่วนที่อยู่เหนือฐาน, ส่วนของสะพานที่อยู่เหนือฐานรองรับ)

      (b) leaf (ใบไม้)

      (c) stem (ลำต้น)

      (d) bending tree (ต้นไม้ที่โค้งงอหรือโน้มลงมา)

25. hibernal (ไฮ-เบ๊อร์-เนิ่ล) (a) – เกี่ยวกับฤดูหนาว

      (a) wintry (เกี่ยวกับหน้าหนาว)

      (b) vegetative (เกี่ยวกับพืช, เกี่ยวกับอาณาจักรพืช, เจริญเติบโตเป็นพืช, เจริญเติบโต, เพิ่มขึ้น)

      (c) Irish (แบบชาวไอริช, ภาษาไอริช)

      (d) petulant (เพ้ช-ชู-เลิ่นท) (เจ้าอารมณ์, โกรธง่าย, ใช้อารมณ์, งอน, กระเง้ากระงอด)

26. impecunious (อิม-พิ-คิ้ว-เนียส) (a) – ยากจน, ไม่มีเงิน

      (a) poor (จน)

      (b) moral (เกี่ยวกับศีลธรรม-จรรยา, เกี่ยวกับธรรมจริยา, เกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ)

      (c) begging (ขอทาน, ขอ, อ้อนวอน, ขอความกรุณา)

      (d) niggardly (ขี้เหนียว, ขี้ตืด, เล็กน้อย, นิดหน่อย)

27. importunate (อิม-พ้อร์-ชู-นิท) (a) – ที่รบเร้า, ที่เรียกร้อง, ที่เรียกร้องอย่างไม่หยุด,  ที่รบกวน, ที่รีบด่วน, ที่เร่งด่วน

     (a) sinful (บาป, อกุศล, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม)

     (b) unyielding (ไม่ยอมแพ้)

     (c) insistent (ยืนหยัด, ยืนกราน, ยืนยัน, หัวรั้น)

      (d) valuable (มีค่า)

28. limpid (ลิ้ม-พิด) (a) – ชัดเจน, ใส, กระจ่าง, เงียบสงบที่สุด, ไร้กังวล

      (a) obscure (อ็อบ-สเคี่ยว) (คลุมเครือ, ไม่ชัดแจ้ง, มืดมัว, มืดมน, มัว, ไม่มีชื่อเสียง)

      (b) crippled (พิการ, เป็นง่อย, ขาเป๋, ทุพพลภาพ)

      (c) transparent (เห็นชัด, ชัดแจ้ง, โปร่งใส, โปร่งตา, ใสเหมือนกระจก, เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, เข้าใจง่าย)

      (d) crustacean (สัตว์ทะเลประเภทกุ้ง ปู และสัตว์อื่นๆที่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว)

29. malleable (แม้ล-ลี-เอ-เบิ้ล) (a) – ดัดแปลงได้, เปลี่ยนแปลงได้, ซึ่งสามารถถูกตีแผ่เป็นแผ่นบางหรือรูปร่างต่างๆได้

      (a) permeable (ซึมผ่านได้, ซึมแทรกได้, แผ่ซ่านได้)

      (b) magniloquent (โอ้อวด, อวดอ้าง, คุยโว, ฟุ้งเฟ้อในถ้อยคำ)

      (c) pliant (ไพล้-เอิ้นท) (งอได้, ดัดง่าย, ยืดหยุ่น, ว่าง่าย, อ่อน, อ่อนโยน, นิ่มนวล, ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้)

      (d) sanctimonious (แสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, แสร้งทำเป็นถูกต้อง, แสร้งทำเป็นซื่อสัตย์)

30. myopic (ไม-โอ๊-พิค) (a) – สายตาสั้น, มองการณ์ไม่ไกล

      (a) negligent (ละเลย, ไม่สนใจ, ทอดทิ้ง)

      (b) malevolent (มุ่งร้าย, ประสงค์ร้าย, เป็นภัย, เป็นอันตราย, ชั่ว, เลว)

      (c) penitent (สำนึกผิด, เสียใจในความผิดหรือบาปที่ได้ทำลงไป)

      (d) shortsighted (สายตาสั้น, มองการณ์ไม่ไกล)