หมวดข้อสอบ Scholarship (ชิงทุน) (ตอนที่ 1)

Select the word or phrase that has most nearly the same meaning as the bold word.

1.  abacus (แอ๊บ-บะ-เคิส หรือ อะ-แบ๊ค-เคิส) (n) - ลูกคิด

     (a)  casserole (หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มและเคี่ยว, ชามหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง)

     (b) blackboard (กระดานดำ)

     (c)  slide rule (ไม้บรรทัดมีที่เลื่อนไปมาเพื่อคำนวณตามหลัก logarithm)

     (d) long spear (หอกด้ามยาว)

     (e)  adding device (เครื่องมือบวกเลข)

2.  acquiescence (แอ๊ค-ควิ-เอส-เซ่น) (n) – การยินยอม, การยอมทำตาม, การยอมรับในใจ, การนิ่งเฉย)

     (a)  advice (คำแนะนำ, การแนะนำ)

     (b) advocacy (การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง, การเป็นทนาย, ทนาย)

     (c)  compliance (การยินยอม, การยอมให้, การอ่อนข้อให้, การเชื่อฟัง, การร่วมมือ)

     (d) friendliness (ความเป็นมิตร, ความกรุณา, การให้ความช่วยเหลือ-สนับสนุน, ความอบอุ่น-สะดวกสบาย)

     (e)  opposition (การต่อต้าน-คัดค้าน-เป็นปรปักษ์, การต่อสู้-สู้รบ, ความเป็นศัตรู, ศัตรู, พรรคฝ่ายค้าน)

3.  adroit (อะ-ดร๊อยท) (a) – คล่องแคล่ว, มีความชำนาญ

     (a)  hostile (เป็นศัตรู, มุ่งร้าย, ปองร้าย)

     (b) serene (สงบ, เงียบสงบ, ราบรื่น, เยือกเย็น, ปลอดโปร่ง, แจ่มใส)

     (c)  pompous (หยิ่งยโส, ชอบวางท่า)

     (d) skillful (มีทักษะ, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีความสามารถ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง)

     (e)  allergic (แพ้, เป็นโรคภูมิแพ้)

4.  ambulatory (แอม-บิว-ละ-โท้-รี่) (a) – แข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว, เหมาะสำหรับเดิน, ที่เดินไปมา, เกี่ยวกับการเดิน)

     (a) able to walk (สามารถเดินได้ – เช่นลงจากเตียงได้)

     (b) confined to bed (นอนแซ่วอยู่กับเตียง)

    (c)  injured (ได้รับบาดเจ็บ)

    (d) quarantined (ถูกกักบริเวณ เพื่อมิให้ออกไปแพร่เชื้อโรค)

    (e) suffering from disease (ได้รับความทรมานจากโรค)

5.  ameliorate (อะ-เม้ล-ยะ-เรท) -  ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง

    (a) favor (ชอบ, โปรดปราน, สนับสนุน)

    (b) improve (ดีขึ้น, ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข)

    (c) interfere (แทรกแซง, ก้าวก่าย, ยุ่ง, สอดแทรก, รบกวน, ขัดขา)

    (d) learn (เรียน, เรียนรู้)

    (e) straddle (ถ่างขา, กางขา, ยืนกางขา, นั่งกางขา, นั่งคร่อม, คร่อม)

6.  antithesis (แอน-ที-ธี้-ซิส) (n) – ความตรงกันข้าม, การต่อต้าน, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน)

     (a) contrast (ความตรงกันข้าม, ความผิดแผกกัน, การเทียบเคียงเพื่อให้เห็นความผิดแผกกัน)

     (b) conclusion (การสรุป)

     (c)  resemblance (ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน)

     (d) examination (การสอบ, การตรวจสอบ)

     (e)  dislike (ความไม่ชอบ, ไม่ชอบ, เกลียด)

7.  astute (แอส-ทิ้วท์) (a) – ฉลาด, หลักแหลม, มีเชาว์

     (a) shrewd (หลักแหลม, เฉลียวฉลาด, เฉียบแหลม, ว่องไว)

     (b) futile (ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ไม่สำคัญ)

     (c)  potent (มีกำลัง, มีพลัง, มีอำนาจ, สามารถสืบพันธุ์ได้)

     (d) provocative (ซึ่งปลุกปั่น, ซึ่งแหย่, ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งยั่ว, ซึ่งก้าวร้าว)

     (e)  ruthless (โหดเหี้ยม, ทารุณ, ไร้ความปรานี, ไม่มีเมตตา)

8.  attrition (อะ-ทริช-ชั่น) (n) – การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี, การสึกกร่อน, การเสียดสี, การลดลงของขนาดหรือจำนวน

    (a) annihilation (การทำลายล้างอย่างย่อยยับ)

    (b) encirclement (การล้อมรอบ, การเวียนรอบ, การตีวง)

    (c) counterattack (การโต้ตอบ, การตีโต้, โต้ตอบ, ตีโต้)

    (d) appeasement (การปลอบใจ, การทำให้สงบ, การสนองความอยากรู้อยากเห็น, แก้กระหาย)

    (e) wearing (การสึกกร่อน, การทำให้สึก)

9. augment (v ออก-เมิ่นท) (n – อ๊อก-เมินท) – เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี, การเพิ่ม, การขยาย

    (a) curtail (ตัดให้สั้น, ตัดทอน, ทำให้สั้น, ย่อ, จำกัด, ลด)

    (b) change (เปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง)

    (c) restore (ฟื้นฟู, ปฏิสังขรณ์, ซ่อมแซม, ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, ทำให้แข็งแรง, บำรุงกำลัง-ร่างกาย, ส่งคืน)

    (d) conceal (ปิดบัง, อำพราง, ซ่อนเร้น)

    (e) increase (เพิ่ม, ทำให้เพิ่ม, การเพิ่มขึ้น)

10. banal (บะ-แน่ล) (a) – (ซ้ำๆซากๆ, น่าเบื่อ, เก่าแก่, ไร้ความสดชื่น)

      (a) commonplace (ซ้ำๆซากๆ, ธรรมดา, สามัญ, ไม่น่าสนใจ, สิ่งธรรมดาๆ, คำพูดซ้ำๆซากๆ)

      (b) flippant (ทะลึ่ง, ทะเล้น, ไม่จริงจัง, ไร้มารยาท, ซึ่งเป็นการหยอกเล่น)

      (c) pathetic (น่าเวทนา, น่าสงสาร, ซึ่งทำให้สงสาร, แร้นแค้น)

      (d) new (ใหม่)

      (e) unexpected (ซึ่งไม่ได้คาดหวังหรือคาดฝัน)

11. bizarre (บิ-ซาร์) (a) – แปลกประหลาด, ผิดปกติ

      (a) boastful (คุยโม้, ขี้คุย, อวดดี)

      (b) warlike (ชอบสงคราม, ชอบรบ, เกี่ยวกับสงคราม)

      (c) sluggish (ขี้เกียจ, เกียจคร้าน, เงื่องหงอย, ซบเซา, เฉื่อยชา)

      (d) fantastic (แปลกประหลาด, น่ามหัศจรรย์, ใหญ่หรือมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ, ดีเยี่ยม, เกี่ยวกับการจินตนาการหรือนึกฝัน, คนที่ประหลาด)

      (e) oriental (เกี่ยวกับหรือเป็นลักษณะของประเทศตะวันออก, ชาวตะวันออก โดยเฉพาะคนจีนและญี่ปุ่น)

12. boorish (บั๊ว-ริช) (a) – หยาบคาย, ป่าเถื่อน, คล้ายคนบ้านนอก

      (a) sporting (มีน้ำใจนักกีฬา, ยุติธรรม, ชอบหรือสนใจกีฬา, เกี่ยวกับกีฬา-กรีฑา, เหมาะสำหรับกีฬา-กรีฑา, คล้ายนักกีฬา)

      (b) tiresome (น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ, จืดชืด, ทำให้เหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนเพลีย)

      (c) argumentative (ชอบโต้เถียง, เกี่ยวกับการโต้เถียง, ขัดแย้ง)

      (d) monotonous (ซ้ำซาก, ซ้ำกัน, น่าเบื่อ, มีเสียงเดียว)

      (e) rude (หยาบ, หยาบคาย, ไม่สุภาพ, ไม่ละเอียด, ไม่ประณีต, ไม่ไพเราะ, ขรุขระ, สาก, เจ้าอารมณ์, คร่าวๆ)

13. coalesce (โค-อะ-เลส) (v) – รวมกัน, เชื่อมกัน, ต่อกัน, เจริญเติบโตร่วมกันหรือเป็นร่างเดียวกัน

      (a)  associate (เกี่ยวเนื่อง, สัมพันธ์กัน, มีส่วนร่วม, คบค้าสมาคม, ผู้ร่วมงาน, เพื่อน, สมัครพรรคพวก, มิตรสหาย, ผู้ช่วย, ผู้เป็นรอง)

      (b) combine (รวมกัน, ทำให้รวมกัน, ประกอบกัน)

      (c) contact (ติดต่อ, สัมผัส, การติดต่อ-สัมผัส-พบปะ-คบหาสมาคม, จุดเชื่อม, คนรู้จักหรือ คุ้นเคย)

      (d) conspire (สมคบคิด, วางแผนร้ายร่วมกัน, รวมหัวกันคิดอุบาย)

      (e) cover (ปกคลุม, คลุม, กลบ, ปิดบัง, ครอบ, ครอบคลุม, รวมทั้ง, กก (ไข่), ที่ปิด, ฝา, ที่ครอบ, ปก, ยางนอก, ผ้าคลุมเตียง)

14. corpulent (ค้อ-พิว-เลิ่น) (a) – อ้วน, อ้วนท้วน, พุงพลุ้ย

      (a) dead (ตาย)

      (b) fat (อ้วน)

      (c) clandestine (ลับๆ, ลี้ลับ, เป็นความลับ, ส่วนตัว, ไม่เปิดเผย)

      (d) organized (ซึ่งเป็นระบบ, ที่เป็นระเบียบ, ซึ่งได้รับการจัดตั้ง)

      (e) similar (คล้ายกัน, เหมือนกัน, มีรูปร่างหรือสัดส่วนเหมือนกัน, มีมุมเดียวกัน, ทำนองเดียวกัน)

15. decant (ดิ-แค๊นท) (v) – เทของเหลวอย่างแผ่วเบาโดยไม่ให้ตะกอนที่ก้นขวดขุ่น

      (a) bisect (แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน, ตัดแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนเท่าๆกัน, ตัดขวาง)

      (b) speak widely (พูดอย่างกว้างๆ)

      (c) bequeath (ยกมรดกให้, ยกให้, ทำพินัยกรรมยกให้, การยกให้, การยกมรดกให้, มรดก, สิ่งของที่ตกทอด)

     (d) pour off (เท, ริน, ราด, หลั่ง, กรอก, ระบาย, ไหล, ปล่อยออก, (ฝน) ตกลงมาอย่างแรง, การเท, การริน, การไหลอย่างแรง, การตกอย่างแรงของฝน)

     (e) abuse verbally (ดุด่า, ด่าว่า, กล่าวร้าย)

16. deplore (ดิ-พลอร์) (v) – เสียใจมาก, โศกเศร้ามาก, ไม่เห็นด้วย, ตำหนิ)

      (a) condone {ให้อภัย, ไม่เอาโทษ, ไม่เอาผิด, ลบล้าง (ความผิด, ความบกพร่อง)}

      (b) forget (ลืม)

      (c) forgive (ให้อภัย)

      (d) deny (ปฏิเสธ)

      (e) regret (เสียใจ, สลดใจ, ความเสียใจ, ความสลดใจ)

17. dissonance (n) – ความไม่ลงรอยกัน, ความไม่สามัคคี, ความไม่กลมกลืนกัน, ความไม่ประสานกันของเสียง

      (a)   disapproval (การไม่เห็นด้วย, การไม่อนุญาต, ความไม่พอใจ, สีหน้าหรือคำพูดที่แสดงความไม่เห็นด้วย)

      (b) disaster (ภัยพิบัติ, ความหายนะ, ความล่มใจ)

      (c) discord (ความไม่ลงรอยกัน, ความบาดหมาง, ความขัดแย้ง, การทะเลาะ, การต่อสู้, สงคราม, เสียงดนตรีที่ไม่เข้ากัน, ไม่เห็นด้วย)

      (d) disparity (ความไม่เหมือนกัน, ความแตกต่างกัน)

      (e) dissimilarity (ความไม่เหมือนกัน, ความแตกต่างกัน)

18. emolument (อิ-ม้อล-ลิว-เมิ่นท) (n) – เงินค่าตอบแทน, เงินชดเชยเงินเดือน, รายได้

      (a) capital (เงินทุน, พวกนายทุน, เมืองหลวง, ตัวเขียนใหญ่)

      (b) compensation (การชดเชย, การทดแทน, การตอบแทน, สิ่งที่ชดเชย)

      (c) liabilities (หนี้, หนี้สิน, ความรับผิดชอบ, ภาระหน้าที่, ด้านลูกหนี้ของบัญชี, ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว)

      (d) loss (การขาดทุน, การสูญ, การเสีย, การสูญเสีย, การแพ้, การหาย, ความเสียหาย, ความผิดพลาด, การทำลาย, ความหายนะ, การสูญเสียทหาร, จำนวนทหารที่สูญเสียไป, ภาวะที่งงงวย)

      (e) output (ผลลัพธ์, ผล, ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, การผลิต, ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้, ข้อมูลที่ส่งออกมา)

19. enigma (อิ-นิก-ม่ะ) (n) - ปริศนา, คำพูดปริศนา, คนลึกลับ, สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์

      (a) ambition (ความทะเยอทะยาน)

      (b) foreigner (ชาวต่างประเทศ)

      (c) instrument (อุปกรณ์, เครื่องมือ)

      (d) officer (เจ้าหน้าที่ – ตำรวจ, ทหาร ฯลฯ)

      (e) riddle (ปริศนา, คำปริศนา, ปัญหา, คำถามที่ทำให้งง, สิ่งที่ทำให้ฉงน, บุคคลที่เป็นปริศนา, ทำให้พิศวงงงงวย)

20. ethnology (เอธ-น้อล-ละ-จี้) (n) – ชาติพันธุ์วิทยา, ชนชาติวิทยา, วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องเชื้อชาติ

      (a) causation (การทำให้เกิดขึ้น, ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผล, สาเหตุ, สิ่งที่ทำให้เกิดผล)

      (b) morals (หลักศีลธรรม, หลักธรรมจริยา)

      (c) social psychology (จิตวิทยาสังคม)

      (d) study of races (การศึกษาเรื่องเชื้อชาติ)

      (e) word analysis (การวิเคราะห์คำ)

21. expunge (อิคส-พั้นจ) (v) – ลบออก, ถูออก, เช็ดออก, ลบล้าง, ทำลาย

      (a) clarify (ทำให้ชัดเจน, ทำให้กระจ่าง, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้ใสสะอาด, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

      (b)  copy (ลอกเลียน, เลียนแบบ, จำลอง, ถ่ายสำเนา, สำเนา, ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก, หนึ่งเล่ม, หนึ่งฉบับ, หนึ่งชุด)

      (c) delete (ลบออก, เอาออก, ตัดออก)

      (d) investigate (สืบสวน, สอบสวน)

      (e) underline (ขีดเส้นใต้, เน้นความสำคัญ, ย้ำ, เส้นที่อยู่ข้างใต้, คำอธิบายใต้ภาพ)

22. fiasco (ฟิ-แอส-โค) (n) -  การล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง

      (a) disappointment (ความผิดหวัง)

      (b) turning point (จุดเปลี่ยน)

      (c) loss (ความสูญเสีย, การสูญหาย, การขาดทุน, ความพ่ายแพ้)

      (d) celebration (การเฉลิมฉลอง)

      (e) complete failure (ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง)

23. finite (ไฟ้-ไนท) (a) – มีขอบเขต, มีเขตจำกัด, ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไปจนวัดไม่ได้, (คณิตศาสตร์) ไม่ใช่ศูนย์, สิ่งที่มีขอบเขต

      (a) impure (ไม่บริสุทธิ์, ไม่สะอาด, มีสิ่งเจือปน, ใจไม่สะอาด, ผิดศีลธรรม)

      (b) firm (มั่นคง, เหนียวแน่น, หนักแน่น, เด็ดขาด, แน่นอน, แน่วแน่, แน่นหนา)

      (c) minute (ไม-นิ้วท) (เล็กมาก, เล็กน้อยมาก, ไม่สำคัญ, เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว, เกี่ยวกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ)

      (d) limited (จำกัด, ถูกจำกัด, แคบ, มีขอบเขต)

      (e) unbounded (ไม่มีจำกัด, ไม่มีขอบเขต, ไม่ถูกควบคุม, มากมาย)

24. flotsam (โฟล้ท-เซิ่ม) (n) – ซากเรืออับปางและสินค้าที่ลอยอยู่, คนที่สิ้นเนื้อประดาตัว

      (a) dark sand (ทรายสีดำ)

      (b) fleet (กองเรือรบ, กองเรือ, กองบิน ขบวนรถยนต์, จำนวนหรือทั้งหมดของบริษัทเดินเรือ)

      (c) life preserver (เครื่องชูชีพ, เครื่องช่วยชีวิต)

      (d) shoreline (แนวชายฝั่ง)

      (e) wreckage (เร้ค-คิจ) (ซากเรือ-เครื่องบิน, ซากปรักหักพัง, การทำลาย, การทำให้พังพินาศ, ความหายนะ)

25. fulminating (ฟั้ล-มิ-เนท) (a) – ฟ้าร้อง, ร้องเสียงดัง, ร้องด่า, กริ้ว, ตำหนิ, ทำให้ระเบิด

      (a) throbbing (เต้นตุ้บๆ, เต้นแรงขึ้น, กระเพื่อม, สั่น, สั่นระริก, แสดงอารมณ์)

      (b) pointed (แหลม, แหลมคม, คมกริบ, ชัดเจน, เด่นชัด, สำคัญ, มีผลโดยตรง)

      (c) wavelike (คล้ายคลื่น)

      (d) thundering (ฟ้าร้อง, ส่งเสียงดังสนั่น-แผดก้อง-ดังกังวานขู่คำราญ, เคลื่อนที่ด้วยเสียงดังสนั่น, ทำให้เกิดเสียงดังสนั่น)

      (e) bubbling (เป็นฟอง, เกิดฟอง, เดือด, พูดจ้อ, พล่าน, ทำให้เป็นฟอง)

26. glib (กลิบ) (a) – (พูด) คล่อง, คล่องแคล่ว, กะล่อน

      (a) cheerful (ร่าเริง, ดีอกดีใจ, ปลื้มปิติ)

      (b) delightful (ที่สุขใจมาก, ที่น่ายินดีมาก)

      (c) dull (จืดชืด, น่าเบื่อ, ไม่มีชีวิตชีวา, ไม่มีรสชาติ, ไม่น่าสนใจ, ซบเซา, เชื่องช้า, ทื่อ, ทึ่ม, ปัญญาทึบ)

      (d) fluent (ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, หลั่งไหล, ราบรื่น, ง่าย)

      (e) gloomy (มืดคลึ้ม, ห่อเหี่ยวใจ, เศร้าหมอง, ซึมเศร้า, หมดหวัง, ซึ่งมองในแง่ร้าย)

27. graphic (แกรฟ-ฟิค) (a) – ชัดเจน, เกี่ยวกับภาพเขียน-ภาพวาด-การเขียน, เกี่ยวกับศิลปะการขีดเขียน)

      (a) serious (ร้ายแรง, รุนแรง, เอาจริงเอาจัง)

      (b) concise (สั้นกะทัดรัด, รัดกุม, รวบรัด)

      (c) vehement (เร่าร้อน, แรงกล้า, รุนแรง, ดุเดือด, มีพลังสูง, กระตือรือร้น)

      (d) detailed (มีรายละเอียด, ละเอียด)

      (e) vivid (ชัดแจ้ง, ชัดเจน, ร่าเริง, สดใส, เต็มไปด้วยพลังชีวิต, มีชีวิตชีวา, สว่างจ้า, สีจ้า, สีแจ๊ด)

28. imminent (อิ๊ม-มิ-เนิ่นท) (a) – ใกล้เข้ามา, จวนจะเกิด, จวนตัว, ฉุกเฉิน, ใกล้อันตราย, ฉุกละหุก

      (a) declining (ซึ่งลดลง, ลดลง, เสื่อมลง, ถดถอย, ปฏิเสธ)

      (b) distinguished (มีชื่อเสียง, เด่น, พิเศษ, ยอดเยี่ยม)

      (c) impending (ใกล้เข้ามา, ใกล้จะเกิดขึ้น, ที่คุกคาม)

      (d) terrifying (น่ากลัว, น่าตกใจ)

      (e) unlikely (ไม่น่าจะเป็นไปได้, ไม่น่าจะเกิดขึ้น)

29. incipient (อิน-ซิ้พ-เพี่ยนท) (a) – แรกเริ่ม, เริ่มเกิดขึ้น

      (a) beginning (เริ่มต้น, เริ่มแรก)

      (b) perilous (มีอันตราย)

      (c) hasty (รีบเร่ง)

      (d) confidential (ลับ, เป็นความลับ, ซึ่งเป็นที่ไว้ใจ)

      (e) widespread (แพร่หลาย, แพร่ขยายออกไป)

30. indubitable (อิน-ดู๊-บิ-ทะ-เบิ้ล) (a) – แน่นอน, อย่างไม่ต้องสงสัย

      (a) doubtful (สงสัย, ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ, ลังเล, ยังไม่ตัดสินใจ, ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้)

      (b) fraudulent (หลอกลวง, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล)

      (c) honorable (มีเกียรติ, น่าเคารพนับถือ, น่าเชื่อถือ, มีหน้าตา, มีศักดิ์ศรี, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา)

      (d)   formidable (น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าเกรงขาม, ยาก, ลำบาก, ซึ่งเอาชนะยาก, เหนือกว่ามาก, มีอำนาจมาก, มีกำลังมาก)

      (e) undeniable (ปฏิเสธไม่ได้, ไม่อาจโต้แย้งได้, ไม่ผิดพลาดแน่นอน, หลีกเลี่ยงไม่ได้