หมวดข้อสอบ English for ม. 1 – 3 (Vocabulary ตอนที่ 9)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the right answers explaining the vocabularies and expressions given.

(จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องซึ่งอธิบายคำศัพท์และวลีขีดเส้นใต้)

 

1. The diet is not suitable for recovering patients.

(อาหาร-อาหารพิเศษ-โภชนาการ    นี้ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ฟื้นจากไข้)

(a) exercise    (การออกกำลังกาย, แบบฝึกหัด)         

(b) method    (วิธีการ)

(c) vitamin    (วิตามิน)                            

(d) food    (อาหาร)

 

2. It was rather chilly this morning.

(อากาศค่อนข้าง    เยือกเย็น-หนาว-หนาวสั่น    เช้านี้)

(a) warm    (อบอุ่น)                                

(b) dry    (แห้ง, แห้งผาก, แห้งแล้ง, ไร้น้ำ, ไร้ฝนหรือมีฝนน้อย, ไม่ให้น้ำนม, ไม่มีน้ำตา)

(c) cold    (หนาว, เย็น, เย็นชา, เฉยเมย, ไม่แยแส, ไร้อารมณ์)        

(d) wet    (เปียก, โชก, ชื้น, แฉะ)

 

3. The dog began to quiver when his master appeared.

(หมาเริ่ม    สั่น-สั่นเทา-สั่นระริก-กระพือปีก    เมื่อเจ้านาย (เจ้าของ) มันปรากฏตัวขึ้น)

(a) bark    (เห่า)                                       

(b) leap    (กระโดด)

(c) stare    (จ้องมอง)                               

(d) tremble    (สั่น, ตัวสั่น, สั่นเทา, สั่นระริก, สั่นสะเทือน, สั่นไหว, กลัว, เป็นทุกข์)

 

4. Most people found the story incredible.

(คนส่วนใหญ่พบว่าเรื่องนั้น    ไม่น่าเชื่อ-เหลือเชื่อ)

(a) confusing    (น่างง, น่าสับสน, ยุ่งเหยิง)    

(b) unbelievable    (ไม่น่าเชื่อถือ, เชื่อถือไม่ได้)

(c) fascinating    (น่าหลงใหล, มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ)     

(d) frightening    (น่ากลัว, น่าตกใจ)

 

5. The play was banned by the censor.

(การแสดง-ละคร ถูก    ห้าม-สั่งห้าม-ประกาศห้าม-ประณาม-สาปแช่ง    โดยเจ้าหน้าที่ตรวจภาพยนตร์-ข่าวสาร-หนังสือ ฯลฯ)

(a) examined    (ตรวจสอบ)                    

(b) controlled    (ควบคุม)

(c) forbidden    (ห้าม, ไม่อนุญาต, ยับยั้ง, ขัดขวาง)

(d) looked over    (ตรวจสอบ, สอบสวน, พิจารณาโดยรอบคอบ, ตรวจดูอย่างละเอียด)

 

6. An ant is a minute (ไม-นิ้วท) insect.

(มดเป็นแมลง    เล็กมาก-เล็กน้อยมาก-ไม่สำคัญ-เป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว)

(a) hard-working    (ขยัน, ทำงานหนัก)    

(b) strong    (แข็งแรง, เข้มแข็ง)

(c) odd    (ออด)  (แปลก, ประหลาด, ผิดปกติ, ชอบกล, ผิดคาดหมาย, เกี่ยวกับจำนวนคี่)

(d) tiny    (ไท้-นิ)  (เล็กมาก, จิ๋ว)

 

7. His thesis was turned down because of its poor quality.

(วิทยานิพนธ์ของเขาถูก    ปฏิเสธ-บอกปัด    เนื่องมาจากคุณภาพที่แย่ของมัน)

(a) proposed    (เสนอ, เสนอความเห็น, ขอแต่งงาน)

(b) confirmed    (ยืนยัน, รับรอง, ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น)

(c) approved    (เห็นด้วย, เห็นชอบ, อนุมัติ)    

(d) rejected    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ทิ้ง, ละทิ้ง)

 

8. She is very assiduous in everything she does.

(เธอ    ขยัน-พากเพียร-พยายาม    อย่างมากในทุกสิ่งที่เธอทำ)

(a) diligent    (ขยัน, เพียร, พยายาม)        

(b) clever    (ฉลาด)

(c) eager    (กระตือรือร้น, ทะเยอทะยาน, กระหาย, อยากได้, ร้อนรน)      

(d) responsible    (รับผิดชอบ)

 

9. Many of the people in the village are unhealthy and illiterate.

(ผู้คนจำนวนมากในหมูบ้านแห่งนั้นมีสุขภาพไม่ดีและ    ไม่รู้หนังสือ-อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้)

(a) uncontrollable    (ไม่สามารถควบคุมได้)

(b) unable to vote    (ไม่สามารถลงคะแนนได้)

(c) unable to read and write    (ไม่สามารถอ่านหรือเขียน)     

(d) poor    (ยากจน, ขาดแคลน, ขัดสน, เลว, ไม่ดี, มีคุณภาพเลว, ต่ำต้อย, น่าสงสาร)

 

10. The fishermen return in their boats every day at dawn.

(ชาวประมงกลับมาใน (โดย) เรือของพวกเขาทุกๆ วันใน    ตอนเช้าตรู่-รุ่งอรุณ)

(a) night     (กลางคืน)                              

(b) daybreak     (รุ่งอรุณ, ฟ้าสาง)

(c) darkness    (ความมืด)                        

(d) midnight    (เที่ยงคืน, สองยาม)

 

11. The general led the army bravely during the time of great peril (เพ้อ-เริ่ล).

(ท่านนายพลนำกองทัพอย่างกล้าหาญในระหว่างเวลาที่มี    อันตราย-ภัย-การเสี่ยงภัย-ความหายนะ-เหตุภัยพิบัติ    อย่างยิ่ง)

(a) fighting    (การสู้รบ, การต่อสู้)            

(b) uncertainty    (ความไม่แน่นอน)

(c) blessing    (การให้พร, การประสาทพร, ความกรุณา, ผลประโยชน์, ของขวัญ, การบูชา)     

(d) danger    (อันตราย, ความไม่ปลอดภัย, สิ่งที่เป็นอันตราย)

 

12. A team of nurses assisted the doctor in performing the operation.

(ทีมนางพยาบาลกลุ่มหนึ่ง    ช่วย-ช่วยเหลือ-สนับสนุน-สงเคราะห์    หมอในการผ่าตัด)

(a) helped    (ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, สงเคราะห์, ส่งเสริม, บรรเทา)        

(b) joined    (เข้าร่วม, ร่วม, ติดกัน, เชื่อม, ติด, ทำให้ติดกัน, สมรสกับ, ลากเส้นระหว่าง)

(c) treated    (ปฏิบัติต่อ, รักษา)                

(d) admired    (ยกย่อง, ชมเชย, นับถือ, เลื่อมใส, นิยม)

 

13. Bill was a close colleague (ค้อล-ลีก) of mine before I resigned from the company.

(บิลเป็น    เพื่อนร่วมงาน    ที่สนิทสนมของผม  ก่อนผมลาออกจากบริษัท)

(a) partner    (หุ้นส่วน, ผู้ช่วย, ผู้ร่วมกระทำ, คู่ขา, คู่เต้นรำ, สามีหรือภรรยา)       

(b) boss    (นาย, นายจ้าง, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้นำ, หัวหน้ากลุ่ม)

(c) friend     (เพื่อน, สหาย, มิตร)             

(d) supervisor    (ผู้ดูแล, ผู้ควบคุม, ผู้ควบคุมการสอน)

 

14. The maximum wage for working in a convenient store is 12 dollars an hour.

(ค่าจ้าง    สูงสุด-มากสุด-ใหญ่สุด    สำหรับการทำงานในร้านสะดวกซื้อ  คือ  ชั่วโมงละ  ๑๒  ดอลลาร์)

(a) lowest    (ต่ำสุด)                                

(b) highest    (สูงสุด)

(c) expected    (ซึ่งถูกคาดหวัง)               

(d) current    (ปัจจุบัน)

 

15. We bought some precious (เพร้ช-เชิส) stones from villagers before we left the village.

(เราซื้อหิน    มีค่า-ล้ำค่า-เป็นที่รัก-สำคัญมาก-อย่างยิ่ง-เต็มที่    จากชาวบ้าน  ก่อนที่เราจะออกจากหมู่บ้าน)

(a) beautiful    (สวยงาม, ดี, เลิศ, (เพลง) ไพเราะ)     

(b) cheap    (ราคาถูก)

(c) very expensive    (ราคาแพงมาก)     

(d) artificial    (ปลอม, เทียม, ไม่แท้, ประดิษฐ์ขึ้นเอง, ทำขึ้นเอง)

 

16. I’ll try to confirm whether your ticket reservations have been processed.

(ผมจะพยายามที่จะ    ยืนยัน-รับรอง-ทำให้แข็งแรงหรือแน่นแฟ้นขึ้น    ว่าการจองตั๋วของคุณได้รับการดำเนินการหรือไม่)  (คือ  เช็คว่าเอเย่นต์จองตั๋วให้หรือไม่)   

(a) continue    (ดำเนินต่อไป, ทำต่อไป)   

(b) comprehend    (เข้าใจ)

(c) verify    (ยืนยันความจริง, พิสูจน์-ตรวจสอบความจริง, ค้นหาความจริง)   

(d) contact    (ติดต่อ, สัมผัส)

 

17. His letter left her in a thoughtful mood.

(จดหมายของเขาทิ้งให้เธออยู่ในอารมณ์    ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง-ใช้ความคิด-คิดหนัก-ระมัดระวัง)

(a) happy    (มีความสุข)                          

(b) angry    (โกรธ)

(c) depressed    (หดหู่, ซึมเศร้า, เศร้า, (เศรษฐกิจ) ตกต่ำ)   

(d) pensive    (ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, รำพึง, เป็นทุกข์)

 

18. She got a temporary job as a secretary in a foreign company.

(เธอได้งาน    ชั่วคราว-ไม่ถาวร-เฉพาะกาล    เป็นเลขานุการในบริษัทต่างประเทศ)

(a) permanent    (ถาวร, ยืนยง, คงทน, ยาวนาน, (สี) ไม่ตก)

(b) not permanent    (ไม่ถาวร, ไม่ยืนยง, ไม่คงทน)

(c) constant    (สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, มั่นคง)    

(d) unpaid    (ไม่ได้รับค่าจ้าง)

 

19. The mother soothed her daughter so that she would stop crying.

(แม่    ปลอบโยน-ปลอบขวัญ-ประโลมใจ-ทำให้บรรเทา-ลด    ลูกสาวของตน  เพื่อที่ว่าลูกสาวจะได้หยุดร้องไห้)

(a) comforted    (ปลอบโยน, ปลอบใจ, ทำให้อุ่นใจ, ช่วยเหลือ)

(b) punished    (ลงโทษ)

(c) bathed    (อาบน้ำให้)                         

(d) terrified    (ทำให้ตกใจ, ทำให้กลัว)

 

20. The criminal was arrested for smuggling diamonds into the country.(อาชญากรถูก     จับกุม    ในเรื่องลักลอบนำเพชรเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย)

(a) introduced    (แนะนำตัว, แนะนำให้รู้จัก, นำเข้ามาใช้เป็นครั้งแรก)   

(b) caught    (จับ, จับกุม)

(c) replenished    (เติมให้เต็ม, เติมเต็มใหม่, ทำให้สมบูรณ์ใหม่, เสริมกำลัง, เติมเชื้อเพลิง, เติมอีก, เติมใหม่)                                                

(d) ignored    (เพิกเฉย, ละเลย, ไม่เอาใจใส่, ไม่สนใจ, มองข้าม)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้