หมวดข้อสอบ English for ม. 1 – 3 (Vocabulary ตอนที่ 8)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the right answers explaining the vocabularies and expressions given.

(จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องซึ่งอธิบายคำศัพท์และวลีขีดเส้นใต้)

 

1. He wanted to lengthen his stay in the peaceful village for another month.

(เขาต้องการ    ต่อเวลาออกไป-ทำให้ยาวออกไป    การพักของเขาในหมู่บ้านที่เงียบสงบ-มีสันติเป็นเวลาอีก  ๑  เดือน)  (คือ  ต้องการต่อหรือขยายเวลาการพักออกไปอีก  ๑  เดือน)

(a) make longer    (ทำให้ยาวขึ้น)          

(b) shorten    (ทำให้สั้น)

(c) strengthen    (ทำให้เข้มแข็ง, ทำให้แข็งแรงขึ้น, ให้พลัง, เพิ่มประสิทธิภาพ, แข็งแรงขึ้น, มีพลังหรือประสิทธิภาพมากขึ้น)                        

(d) postpone    (เลื่อนเวลาออกไป, ผัดเวลาออกไป)

 

2. She abandoned her family and married another young man.

(เธอ    ละทิ้ง-ทอดทิ้ง-ปล่อย    ครอบครัวของเธอ  และแต่งงานกับชายหนุ่มอีกคนหนึ่ง)

(a) brought up    (เลี้ยงดู, อบรม)              

(b) supported    (สนับสนุน, ค้ำจุน, ค้ำ, ยัน)

(c) left permanently    (จากไปอย่างถาวร)

(d) flattered    (ประจบ, ยกยอ, (ภาพ, รูป) สวยเกินความเป็นจริง, ใช้วิธีการประจบหรือยกยอ)

 

3. She has a cute baby.

(เธอมีลูกทารกที่    น่ารัก-สวยงาม)

(a) naughty    (น้อ-ทิ่)  (ซุกซน, ไม่เชื่อฟัง, หยาบคาย)         

(b) ugly    (อั๊ก-ลี่)  (น่าเกลียด, อัปลักษณ์, บาดตา, น่ากลัว, น่าดู, ไม่เป็นที่ถูกใจ)

(c) lovely    (น่ารัก, สวยงาม, ดีงาม, เป็นที่น่าเบิกบานใจ)     

(d) fat    (อ้วน, อ้วนท้วน, พี, มีน้ำมันมาก, มีไขมันมาก, สมบูรณ์, อุดมสมบูรณ์)

 

4. We spent the entire week at home.

(เราใช้เวลา    ทั้งหมด-ทั้งสิ้น    สัปดาห์ที่บ้าน)  (คือ  ใช้เวลาทั้งสัปดาห์ที่บ้าน)

(a) some    (บางส่วน, บางอัน, บางคน, บางชิ้น, มีบ้าง, ไม่แน่, ไม่เจาะจง)

(b) half    (ครึ่งหนึ่ง)

(c) whole     (ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, พร้อมมูล, สมบูรณ์, ครบถ้วน, ไม่มีการแบ่งแยก, เต็ม, ล้วนๆ)    

(d) a lot of    (มากมาย)

 

5. A timid (ทิ้ม-มิด) deer hides itself behind the bush.

(กวางที่    ขี้ตื่น-ขี้ขลาด-ตาขาว-เหนียมอาย-ขวยเขิน    ซ่อนตัวเองอยู่หลังพุ่มไม้)

(a) joyful    (สนุกสนาน, ร่าเริง, เบิกบาน)  

(b) fierce    (ดุร้าย, โหดร้าย, รุนแรง)

(c) tiny    (เล็กมาก, จิ๋ว)                            

(d) frightened    (ตกใจ, กลัว)

 

6. The food has a peculiar (พี-คิ้ว-เลีย) taste.  We’re not used to it.

(อาหารนั้นมีรสชาติ    แปลก-ประหลาด-พิกล    เราไม่คุ้นเคย (เคยชิน) กับมัน)

(a) delicious    (อร่อย)                            

(b) strange    (แปลก, ประหลาด, พิกล, แปลกหน้า, ไม่รู้จัก, ไม่คุ้นเคย, แปลกถิ่น)

(c) sour    (เซ้า-เออะ)  (เปรี้ยว, มีรสเปรี้ยว, บูดบึ้ง, ขุ่นเคือง, บูด, หมัก, รสหมัก)  

(d) bitter    (ขม, ขมขื่น, เผ็ดร้อน, ปวดแสบ, รุนแรง, ดุเดือด, จัด, หนาวจัด, สาหัส)

 

7. The oil price has diminished recently due to an increase in its production by OPEC.

(ราคาน้ำมันได้    ลดลง-ทำให้ลดลง    เมื่อเร็วๆ มานี้  เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นในการผลิตโดยกลุ่มประเทศโอเปค)

(a) reduced    (ลดลง, ทำให้ลดลง)         

(b) fluctuated    (เปลี่ยนแปลง, ขึ้นๆ ลงๆ, ผันแปร, แกว่งไปมา, ทำให้ผันแปร-เปลี่ยนแปลง-แกว่งไปมา-ขึ้นๆ ลงๆ)

(c) risen    (ขึ้น, ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนขึ้น, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต, ปรากฏขึ้น, ลอยขึ้น, ผุดขึ้น, ราคาสูงขึ้น)                                            

(d) augmented    (เพิ่ม, ขยาย, เสริม, เพิ่มทวี)

 

8. That beautiful vase (เวซ-วาซ) was shattered.

(แจกัน-ขวด-โถ-กระถาง  สวยงามใบนั้นถูก    แตกเป็นเสี่ยงๆ-แตกเป็นชิ้นๆ-เสื่อมเสีย-เสียหาย-ทำให้แตกละเอียดหรือเป็นชิ้นๆ-ทำให้เสียหาย-ทำให้ป่นปี้)

(a) broken into pieces    (ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ)       

(b) expensive    (แพง)

(c) utilized    (ใช้, ใช้ประโยชน์)               

(d) imported    (นำเข้าจากต่างประเทศ)

 

9. Bill was knocked out by a thief yesterday.

(บิลถูก    ต่อยจนสลบเหมือด    โดยโจร-หัวขโมยเมื่อวานนี้)

(a) stopped    (ทำให้หยุด, หยุด)               

(b) robbed    (ปล้น, จี้, แย่งชิง, ชิงทรัพย์, ทำให้สูญเสีย)

(c) pickpocketed     (ล้วงกระเป๋า)           

(d) became unconscious    (หมดสติ, ไม่รู้สึกตัว)

 

10. He is in the habit of smoking cigarettes after meal.

(เขา    มีนิสัย-ทำเป็นประจำ    การสูบบุหรี่หลังอาหาร)  (คือ  สูบบุหรี่หลังอาหารเป็นประจำ)

(a) rarely    (ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่)            

(b) sometimes    (บางครั้ง, บางคราว, บางโอกาส, บางที)

(c) usually    (เป็นปกติ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ)       

(d) forbidden from    (ถูกห้ามจาก)

 

11. I won’t lend you the money unless you return it by Friday.

(ผมจะไม่ให้คุณยืมเงิน    ถ้า คุณ ไม่    คืนมันให้ผมในวันศุกร์)

(a) if                                                     

(b) if …………….so

(c) whether                                           

(d) if …………… not    (ถ้า .................(คุณ)................. ไม่)

 

12. Besides on occasional visit, Jim scarcely goes into the city.

(นอกจากการมาเยือน (การเยี่ยม, การไปและพัก)    เป็นครั้งคราว-เป็นบางโอกาส-ตามโอกาส    จิมแทบจะไม่ได้เข้าไปในเมืองเลย)

(a) often    (บ่อยๆ)                                  

(b) not regular    (ไม่ประจำ, ไม่สม่ำเสมอ, ไม่ปกติ, ไม่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบ)

(c) frequent    (บ่อย, ถี่, เป็นนิสัย, เป็นประจำ, เป็นนิจสิน)    

(d) unforgettable    (ไม่สามารถจะลืมได้)

 

13. The restaurants around here won’t accept cheques.  We have to pay in cash.

(ภัตตาคารรอบๆ บริเวณนี้ไม่รับเช็ค  เราจำเป็นต้องจ่ายเป็น    เงินสด)

(a) in the cheque-book    (ในสมุดเช็ค)   

(b) to the cashier    (ให้แก่แคชเชียร์)

(c) a lot of money    (เงินมากมาย)          

(d) money in coins or notes    (เงินเป็นเหรียญหรือธนบัตร)

 

14. Susan is a very kind and thoughtful person.

(ซูซานเป็นบุคคลที่ใจดีและ    คิดถึงผู้อื่น-เอาอกเอาใจผู้อื่น-ครุ่นคิด-ไตร่ตรอง-ใช้ความคิด-ระมัดระวัง    มาก)

(a) helpful    (ให้ความช่วยเหลือ, ชอบช่วยคนอื่น, มีประโยชน์)     

(b) truthful    (พูดความจริง, เปิดเผยความจริง)

(c) knowledgeable    (มีความรู้)              

(d) thinking of other people’s feelings    (คิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น)

 

15. Mr. Smith was worried because he and his family would have to migrate to another town.

(มิสเตอร์สมิธวิตกกังวล  เพราะว่าเขาและครอบครัวจำเป็นจะต้อง    อพยพ-ย้ายถิ่น-อยู่ไม่เป็นที่    ไปยังอีกเมืองหนึ่ง)

(a) choose    (เลือก)                               

(b) move    (ย้าย, จากไป, เคลื่อนไหว, เคลื่อนที่, กระตุ้น, ดลใจ, เร้าใจ, เดิน, ก้าวหน้า, เจริญ)

(c) depart    (จากไป, ออก, ออกจาก, แยกไป, ไม่ตรงกัน, ตาย)        

(d) participate    (มีส่วนร่วม)

 

16. He criticized the remarks made by the chairman.

(เขาวิพากษ์วิจารณ์    คำพูด-คำกล่าว-ความเห็น-ข้อคิดเห็น    โดย (ของ) ท่านประธาน)

(a) statements    (คำพูด, คำกล่าว)         

(b) refusals    (คำปฏิเสธ, การปฏิเสธ)

(c) suggestions    (คำแนะนำ, การแนะนำ, การเสนอแนะ, การชักชวน, การเสนอ, ร่องรอย, การชวนคิด)                                                 

(d) topics    (หัวข้อการสนทนา, หัวเรื่อง, ญัตติ, เรื่องทั่วไป)

 

17. Whales and seals are marine animals.

(ปลาวาฬและแมวน้ำเป็นสัตว์    เกี่ยวกับทะเล-มีอยู่ในทะเล-เกิดจากทะเล-เกี่ยวกับการเดินเรือ)  (คือ  เป็นสัตว์ทะเล)

(a) land    (บก)                                        

(b) sea    (ทะเล)

(c) cruel    (ทารุณ, โหดร้าย)                     

(d) tame    (เชื่อง, อ่อนน้อม, เชื่อฟัง, ยินยอมโดยดี, คล้อยตาม, ขี้ขลาด)

 

18. He is a politician of tremendous reputation.

(เขาเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียง    อย่างยิ่ง-มากมาย-ใหญ่โตมาก-มหึมา-ดีเยี่ยม-ยอดเยี่ยม)

(a) wicked    (เลว, เลวร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลวทราม, มีเจตนาร้าย, โหดร้าย, ร้ายกาจ, น่ารังเกียจ)                                                              

(b) vital    (จำเป็น, สำคัญยิ่ง, จะขาดเสียมิได้, กระฉับกระเฉง, มีพลังงาน, มีชีวิตชีวา, มีกำลัง)

(c) immense    (มากมาย, ใหญ่มาก, มหึมา, มโหฬาร, กว้างขวาง, ไม่มีขอบเขต, เหลือคณานับ, ดีมาก, เลิศ, ยอดเยี่ยม)                                

(d) trivial    (ทริฟ-เวี่ยล)  (เล็กน้อย, ไม่สำคัญ, หยุมหยิม)

 

19. Her dog is so tame and playful as well.

(สุนัขของเธอ   เชื่อง-อ่อนน้อม-เชื่อฟัง-ยินยอมโดยดี    มาก  และขี้เล่นเช่นเดียวกัน)

(a) thin    (ผอม, บาง)                               

(b) fierce    (ดุร้าย, โหดร้าย, รุนแรง)

(c) not fierce    (ไม่ดุร้าย)                      

(d) unique    (ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, พิเศษ, พิเศษเฉพาะ, มีลักษณะเฉพาะ)

 

20. Rain at this time of the year is quite abnormal.

(ฝนในช่วงเวลานี้ของปี    ผิดปกติ    อย่างมาก)

(a) welcome    (ยินดีต้อนรับ, เป็นที่น่ายินดี, พอใจต้อนรับ, ได้รับอนุญาต)

(b) unnecessary    (ไม่จำเป็น)

(c) unusual     (ผิดปกติ, ผิดธรรมดา, เป็นข้อยกเว้น)

(d) ordinary    (ธรรมดา, สามัญ, ปกติ, พื้นๆ, ต่ำกว่าปกติ)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้