หมวดข้อสอบ English for ม. 1 – 3 (Vocabulary ตอนที่ 7)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the right answers explaining the vocabularies and expressions given.

(จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องซึ่งอธิบายคำศัพท์และวลีขีดเส้นใต้)

 

1. Jack hesitated to take my advice.

(แจ๊ค    รีรอ-ลังเลใจ    ที่จะรับฟังคำแนะนำของผม)

(a) was confident    (มั่นใจ, เชื่อมั่น)        

(b) was not sure    (ไม่แน่ใจ, ไม่มั่นใจ)

(c) was true    (จริง, แท้จริง, ไม่ปลอม, แน่นอน)       

(d) was pleased    (ดีใจ, ยินดี, พอใจ)

 

2. We’ll explore the island when we make a trip there this summer.

(เราจะ    สำรวจ-ตรวจ-ค้น-วินิจฉัย    เกาะนั้น  เมื่อเราเดินทางไปที่นั่นฤดูร้อนนี้)

(a) teach about    (สอนเกี่ยวกับ)             

(b) reside on    (อาศัยอยู่บน)

(c) learn about    (เรียนรู้เกี่ยวกับ)          

(d) explain about    (อธิบายเกี่ยวกับ)   

 

3. Please keep in mind what your boss told you to do.

(โปรด    จำ-จดจำไว้    ในสิ่งที่เจ้านาย-หัวหน้าของคุณบอกให้คุณทำ)

(a) suggest    (แนะนำ)                            

(b) recognize    (จำได้เมื่อเห็น, ยอมรับ, จำได้, รู้จัก, สำนึก)

(c) repeat    (พูดซ้ำ, ทำซ้ำ, ย้ำ, ทำใหม่, ท่อง)  

(d) remember    (จดจำ, จำได้)

 

4. We’ll have to go there right away.

(เราจำเป็นจะต้องไปที่นั่น    ในทันทีทันใด)

(a) successfully    (อย่างประสบความสำเร็จ)

(b) cautiously    (อย่างระมัดระวัง, อย่างรอบคอบ)

(c) at once    (ทันทีทันใด)                      

(d) accurately    (อย่างถูกต้อง)

 

5. He was very fortunate to win the first prize in lottery though he seldom bought it.

(เขา    โชคดี    มากที่ชนะ (ถูก) ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง  แม้ว่าเขาไม่ใคร่จะได้ซื้อมัน)

(a) happy    (มีความสุข)                          

(b) willing    (เต็มใจ)

(c) lucky    (โชคดี)                                 

(d) generous    (เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, โอบอ้อมอารี, ใจกว้าง)

 

6. I should be very grateful if you would post this letter for me.

(ผมจะ    ขอบคุณ-รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ    อย่างมาก  ถ้าคุณจะส่งจดหมายนี้ให้ผม) 

(a) thankful    (ขอบคุณ)                        

(b) cheerful    (ร่าเริง, เบิกบาน)

(c) considerate    (เกรงใจ, นึกถึงคนอื่น)  

(d) glad    (ดีใจ, ยินดี)

 

7. She gave me some very precious advice on furthering my study abroad.

(เธอให้คำแนะนำที่    มีค่า-ล้ำค่า-เป็นที่รัก-อย่างยิ่ง-เต็มที่    อย่างมากแก่ผม  เกี่ยวกับการศึกษาต่อของผมในต่างประเทศ)

(a) credible    (น่าเชื่อถือ, ซึ่งเชื่อถือได้, น่าไว้วางใจ)

(b) admirable    (น่ายกย่อง, น่าชื่นชม, น่าชมเชย, น่าเลื่อมใส-ศรัทธา)

(c) valuable    (มีค่า, มีคุณค่า, มีราคา, มีค่าเป็นเงินมาก, มีประโยชน์มาก, มีความสำคัญมาก)

(d) available    (สามารถหาได้ง่าย, หาได้, มี, ใช้ประโยชน์ได้, เหมาะที่ใช้, เท่าที่จะหาได้)

 

8. He disclosed the details of the contract.

(เขา    เปิดเผย-เปิดโปง-ทำให้ปรากฏ    รายละเอียดของสัญญา)

(a) discovered    (ค้นพบ, พบ, มองออก)   

(b) explained    (อธิบายโดยบอกเหตุผล)

(c) revealed    (เปิดเผย, เผย, แสดง, แสดงให้เห็น (ความจริง), ทำให้ปรากฏ)    

(d) concealed    (ปิดบัง, ซ่อนเร้น, อำพราง)

 

9. The spectators were excited to see their team win the football match.

(ผู้ดู-ผู้ชม    ตื่นเต้นที่ได้เห็นทีมของพวกเขาชนะการแข่งขันฟุตบอล)

(a) performers    (ผู้แสดง, ผู้ปฏิบัติงาน)   

(b) prisoners    (นักโทษ)

(c) inspectors    (ผู้ตรวจ, ผู้ตรวจสอบ, สารวัตร)       

(d) onlookers    (ผู้แสดง, ผู้ชม)

 

10. It is difficult to predict which political party will win the election.

(มันยากที่จะ    ทำนาย    (ว่า) พรรคการเมืองใดจะชนะการเลือกตั้ง)

(a) announce    (ประกาศ, แจ้ง, แถลง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา)    

(b) estimate    (ประมาณการ, ประมาณราคา, ตีราคา, ประเมิน, คำนวณ)

(c) foretell    (ทำนาย, บอกล่วงหน้า)       

(d) realize    (ตระหนัก, เข้าใจ, สำนึก, ทำให้เป็นจริง, ทำให้บรรลุผล, เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน)

 

11. Mirages vanish as we approach them.

(ภาพลวงตาบนถนนเวลากลางวัน (ขณะที่แดดร้อน)    หายไป-อันตรธาน-สูญสิ้น-จากไป-ไม่มีอยู่-กลายเป็นศูนย์    ในขณะที่เราเข้าไปใกล้มัน)  (คือ  มองดูเหมือนมีแอ่งน้ำบนถนน  แต่พอเข้าไปใกล้ก็หายไป)

(a) become larger    (ใหญ่ขึ้น)                

(b) become smaller    (เล็กลง)

(c) appear    (ปรากฏขึ้น, ปรากฏตัว, โผล่ออกมา)    

(d) disappear    (หายไป, สาบสูญ, สูญหาย, ตาย)

 

12. She tried to conceal her feelings.

(เธอพยายามที่จะ    ปิดบัง-ซ่อนเร้น-อำพราง    ความรู้สึกของเธอ)

(a) hide    (ซ่อนไว้, ปิดบัง, อำพราง, บัง, ปกคลุม, หลบซ่อน, หาที่หลบซ่อน)   

(b) express    (แสดงความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น-ความรู้สึกเป็นคำพูด, แสดงเป็นเครื่องหมาย, ส่งด่วน)

(c) get rid of    (กำจัด, ทำลาย)                 

(d) display    (แสดง, เปิดเผย, แสดงทางหน้าจอ)

 

13. By knocking down a bicycle standing at the roadside, he damaged his own car.

(โดยการชนรถจักรยานที่จอดอยู่ข้างถนนล้มลง  เขา    ทำให้เสียหาย-ทำให้เป็นอันตราย-เป็นภัย    กับรถยนต์ของตนเอง)

(a) devastated    (ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น)       

(b) crushed    (บดขยี้, ทำให้แตก, บี้, คั้น, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย)

(c) diminished    (ลดน้อยลง, ทำให้ลดน้อยลง)       

(d) impaired    (ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เลวลง-อ่อนแอ, ลดคุณค่า)

 

14. She had a nightmare.

(เธอพบกับ    ฝันร้าย)

(a) great trouble    (ปัญหาใหญ่)             

(b) bad accident    (อุบัติเหตุร้ายแรง)

(c) horrible dream    (ฝันที่น่ากลัว-น่าสยดสยอง)

(d) sweet dream    (ฝันหวาน)

 

15. Have they signed the contract yet?

(พวกเขาได้ลงนามใน    สัญญา-ข้อตกลง-หนังสือสัญญา    แล้วหรือยัง)

(a) annual report    (รายงานประจำปี)      

(b) correspondence    (การติดต่อกันทางจดหมาย, ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน)

(c) confession    (การสารภาพ, การยอมรับ, การสารภาพความผิด, คำสารภาพ)

(d) legal document    (เอกสารทางกฎหมาย)

 

16. The judge refused to release the prisoners.

(ผู้พิพากษาปฏิเสธที่จะ    ปล่อยตัว-ปลดปล่อย-ปลดเปลื้อง-แก้-คลาย-ทำให้พ้นจาก    นักโทษ)

(a) sentence    (ตัดสิน (คดี), พิพากษา)      

(b) try    (พยายาม, ทดลอง, พิจารณาคดี, ไต่สวนคดี)

(c) free    (ปล่อยเป็นอิสระ)                    

(d) question    (ซักถาม, ถามคำถาม)

 

17. Tom ran across an old friend yesterday.

(ทอม    พบโดยบังเอิญ    เพื่อนเก่าเมื่อวานนี้)  (คือ  พบเพื่อนเก่าโดยบังเอิญ)

(a) talked to    (พูดคุยกับ)                       

(b) ran over    (ทับ)  (รถทับ)

(c) welcomed    (ต้อนรับ, รับด้วยความยินดี, แสดงความยินดีในการต้อนรับ)     

(d) happened to meet    (บังเอิญพบ)

 

18. This man is a harmful criminal.

(ผู้ชายคนนี้เป็น    อาชญากร    ที่มีอันตราย)

(a) rival    (ไร้-เวิ่ล)  (คู่ต่อสู้, คู่แข่งขัน, คู่ปรับ, ผู้ที่มีความสามารถพอจะทัดเทียมกันได้  

(b) rebel    (ริ-เบล)  (กบฏ, ผู้ก่อการกบฏ, ผู้ขัดขืน, ผู้ก่อการจลาจล)  

(c) intruder    (ผู้บุกรุก, ผู้รุกล้ำ, ผู้ก้าวก่าย)

(d) culprit    (ผู้กระทำผิด, ผู้ร้าย, นักโทษ, จำเลยในคดีอาญา)

 

19. The doctor warned him to give up smoking.

(หมอเตือนเขาให้    หยุด-เลิก-ยุติ    การสูบบุหรี่)

(a) start    (เริ่มต้น, ลงมือทำ)                    

(b) quit    (หยุด, ยุติ, เลิก, ละทิ้ง, เพิกถอน, สลัด, ปลดเปลื้อง, ลาออก, ออกจาก)

(c) decrease    (ลดลง, ทำให้ลดลง)          

(d) deny    (ปฏิเสธ, บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ไม่ตกลง, ไม่ยอมตาม)

 

20. The weather forecast bureau predicts abundant rain this year.

(สำนักงานพยากรณ์อากาศทำนายว่าจะมีฝน    มากมาย-ล้นเหลือ-อุดมสมบูรณ์    ปีนี้)

(a) slight    (เล็กน้อย, นิดหน่อย, เบาบาง)  

(b) considerable    (มากมาย, ค่อนข้างใหญ่, น่าพิจารณา)

(c) continual    (ต่อเนื่องกันไปแบบเกิดหยุดเกิดหยุด, สืบเนื่อง, ต่อเนื่อง, ไม่ขาดสาย)

(d) apparent    (เด่นชัด, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ภายนอก)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้