หมวดข้อสอบ English for ม. 1 – 3 (Vocabulary ตอนที่ 10)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

Choose the right answers explaining the vocabularies and expressions given.

(จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องซึ่งอธิบายคำศัพท์และวลีขีดเส้นใต้)

 

1. Jim feeds his cats and dogs twice a day.

(จิม    ป้อน-ให้อาหาร-เลี้ยง-เลี้ยงให้อ้วน-กิน-กินอาหาร    แมวและหมาของเขาวันละ  ๒  ครั้ง)

(a) walks    (พาไปเดิน, เดิน, เดินเล่น)       

(b) gives food to    (ให้อาหารแก่)

(c) cooks for    (ปรุงอาหารเพื่อ)             

(d) plays with    (เล่นกับ)

 

2. Blue films are banned in this country for sound morality of its people.

(หนังลามกถูก    ห้าม-ประกาศห้าม-สั่งห้าม-ประณาม-สาปแช่ง    ในประเทศนี้เพื่อศีล ธรรมอันดีของประชาชน)

(a) displayed    (แสดง, เปิดเผย, แสดงภาพทางหน้าจอ)     

(b) advertised    (โฆษณา)

(c) prohibited    (ห้าม, ป้องกัน, ขัดขวาง)   

(d) filmed    (ถ่ายทำภาพยนตร์)   

 

3. The Americans and Europeans generally intake a lot of meat each day.

(ชาวอเมริกันและยุโรปโดยทั่วไป    กิน-นำเข้า    เนื้อจำนวนมากในแต่ละวัน)

(a) buy    (ซื้อ)                                        

(b) keep    (เก็บ, รักษา, เลี้ยง)

(c) eat    (กิน)                                       

(d) freeze    (ทำให้เย็นจัดจนแข็ง)

 

4. She had a sensation that something was wrong.

(เธอมี    ความรู้สึก-ประสาทสัมผัส-อาการรู้สึก-ความตื่นเต้น-ความดัง-ความเกรียวกราว    ว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดพลาด)

(a) report    (รายงาน)                             

(b) feeling    (ความรู้สึก, การรับรู้, อารมณ์, จิตใจ, ความเห็นใจ, ความสำนึก)

(c) opinion    (ความคิดเห็น)                   

(d) proof    (ข้อพิสูจน์, การพิสูจน์)

 

5. Very few students passed the exam because it was rather tough.

(นักเรียนน้อยคนมากสอบผ่าน  เพราะว่าการสอบค่อนข้างจะ    ยาก-เหนียว-ทนทาน-ไม่เปราะ-บึกบึน-ดื้อรั้น-แข็งแรง-ใจแข็ง-ร้าย)

(a) brittle    (เปราะ, งอไม่ได้, ปรับตัวไม่ได้)  

(b) harsh    (หยาบ, สาก, ฝาด, บาด (ตา), แสบ (แก้วหู), ห้าว, ไม่น่าดู)

(c) hard    (ยาก, ลำบาก, แข็ง, แน่น, ซึ่งต้องใช้ความพยายาม-เรี่ยวแรง-หรือความอดทนมาก, รุนแรง, ดุเดือด, เข้มงวด, ใจแข็ง, เข้มข้น)  

(d) challenging    (ท้าทาย)

 

6. When we invest a sum of money, we generally hope to gain profit.

(เมื่อเราลงทุนเงินไปจำนวนหนึ่ง  เราโดยทั่วไปหวังที่จะได้    กำไร-ผลกำไร-ผลตอบแทน-ผลประโยชน์-ข้อได้เปรียบ)

(a) experience    (ประสบการณ์)             

(b) benefit    (ผลประโยชน์, ส่วนดี, เงินช่วยเหลือ, เงินสงเคราะห์, เงินเพิ่ม, สิทธิพิเศษ)

(c) bonus    (เงินโบนัส, เงินพิเศษ)           

(d) return    (ผลกำไร, ผลตอบแทน)

 

7. If you want to hire a really good cook, you have to pay him a lot of money.

(ถ้าคุณต้องการ    จ้าง-ว่าจ้าง-เช่า-ให้เช่า-จ่ายเงินค่าจ้าง    พ่อครัวที่ดีจริงๆ  คุณจำเป็นต้องจ่ายเงินให้เขาจำนวนมาก)  

(a) employ    (จ้าง, ว่าจ้าง, ใช้, ใช้สอย, ใช้เวลา)      

(b) rent    (เช่า, ให้เช่า, ค่าเช่า, เงินค่าเช่า, การเช่า)

(c) purchase    (ซื้อ, จัดซื้อ, ได้มาด้วยความพยายาม การเสียสละ หรืออื่นๆ, การซื้อ)    

(d) borrow    (ขอยืม)

 

8. You must have been deceived.  This is not a genuine (เจ๊น-ยู-อิ้น) gold ring.

(คุณจะต้องถูกหลอกแล้ว  นี่มิใช่แหวนทอง    แท้-แท้จริง-จริงใจ-ไม่เสแสร้ง)

(a) fake    (ปลอม, เก๊, ไม่จริง, เทียม, ซึ่งเป็นเรื่องที่กุขึ้น, ปลอมแปลง, ทำเทียม, กุขึ้น, เสแสร้ง, แกล้ง, ของปลอม, ของเทียม, เรื่องที่กุขึ้น, ผู้ปลอมแปลง-เสแสร้ง)  

(b) appropriate    (เหมาะสม)

(c) authentic    (ของแท้, แท้จริง, ไม่ใช่ของปลอม, น่าเชื่อถือ)   

(d) precious    (เพร้ช-เชิส)  (มีค่า, ล้ำค่า)

 

9. I was not able to participate in the meeting because I was too busy.

(ผมไม่สามารถ    เข้าร่วม-มีส่วนร่วม-ร่วม-ร่วมมือ-ร่วมกระทำ-สมทบ    ในการประชุม  เพราะผมมีงานยุ่งมาก)

(a) cancel    (ยกเลิก)                              

(b) postpone    (เลื่อนออกไป, ผัดเวลาออกไป)

(c) attend    (เข้าร่วม, ไป, ให้ความสนใจ, รับใช้, ดูแล, เชื่อฟัง)    

(d) present at    (นำเสนอที่)

 

10. There is a bomb in the garden; it may burst at any minute.

(มีลูกระเบิดอยู่ในสวน  มันอาจจะ    ระเบิด-แตกออก-(ท่อประปา) ระเบิดแตก-ผลิ-พอง-ปริ-ปะทุขึ้นอย่างฉับพลัน-เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน-ทำให้แตก-พังทลาย    ณ นาทีใดก็ได้)

(a) crash    (ชนโครม, ปะทะโครม, มีเสียงลั่นดังเปรี้ยง, มีเสียงกระทบหรือชนกัน, พุ่งชน, พัง, ล้มเหลว, เสียงดังสนั่น, การตกของเครื่องบิน, ความล้มเหลว, ความพังพินาศ)     

(b) injure    (ทำให้ได้รับบาดเจ็บ)

(c) bang    (กระทบหรือตีอย่างแรงหรือดัง, เสียงระเบิด, การทุบอย่างแรง, การชนหรือกระทบอย่างแรง)                                                       

(d) explode    (ระเบิด, แตกกระจาย, ปะทุ, เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน, บันดาลโทสะ, ทำให้ระเบิด-แตกกระจาย)

 

11. You greet a friend when he visits your home.

(คุณ    ต้อนรับ-ทักทาย-คำนับ-รับรอง    เพื่อน  เมื่อเขาไปเยือนบ้านของคุณ)

(a) refuse                                              

(b) welcome    (ต้อนรับ, รับด้วยความยินดี, แสดงความยินดีในการต้อนรับ, การต้อนรับ)

(c) insult    (ดูถูก, เหยียดหยาม, หมิ่นประมาท)        

(d) make fun of    (ล้อเลียน)

 

12. She screamed when she saw someone break into the house at night.

(เธอ    กรีดร้อง-ส่งเสียงแหลมดัง-ตะโกนเสียงแหลม-หัวเราะดังลั่น    เมื่อเธอเห็นใครบางคนงัดเข้ามาในบ้านเวลากลางคืน)

(a) yelled    (ตะโกน, โห่, ร้อง, แผดเสียง)

(b) whispered     (กระซิบ, พูดเสียงแผ่วเบา, พูดเบาๆ, ส่งเสียงเบาๆ)

(c) grumbled    (บ่น, ครวญ, คำราม)        

(d) sighed    (ถอนหายใจ)

 

13. A violent earthquake struck the country and destroyed many cities.

(แผ่นดินไหว    รุนแรง-ดุเดือด-ใช้กำลัง-พลการ-ล่วงละเมิด-ซึ่งทำให้บาดเจ็บ    กระหน่ำประเทศ  และทำลายเมืองใหญ่จำนวนมาก)

(a) unique    (ยู-นี้ค)  (ไม่มีที่เหมือน, ไม่มีที่เปรียบ, ไม่ซ้ำใคร, มีลักษณะเฉพาะ) 

(b) rough    (รัฟ)  (ขรุขระ, ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, กระด้าง, ไม่สวย, มีขนรุงรัง, ไม่ได้ตกแต่ง-เสริมแต่ง, คร่าวๆ, หยาบคาย, ไม่เป็นระเบียบ, ยากลำบาก)

(c) noisy    (มีเสียงดัง, ส่งเสียงดัง)           

(d) severe    (รุนแรง, ร้ายแรง, เข้มงวด, กวดขัน, เคร่ง, เคร่งขรึม, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, หนาวจัด, สาหัส, ดุเดือด, ยากลำบาก)

 

14. Do not spread the butter too thickly on the bread.

(อย่า    ทา-กระจาย-แพร่-กาง-คลี่-ปู-ทำให้กระจาย-แยกออก-ยืดออก    เนยให้หนาเกินไปบนขนมปัง)

(a) spill    (ทำหก, ทำล้น, ทำให้ทะลัก, ทำให้กระเด็น, ทำหกคะเมน, เปิดเผยความลับ, หก, ล้น, ทะลัก, หกคะเมน, กระเด็น)                      

(b) scatter    (กระจัดกระจาย, แตกกระเจิง, ทำให้กระจัดกระจายหรือแตกกระเจิง, สาด, โปรย, หว่าน)

(c) put slightly across the surface    (ทา, ใส่อย่างเบาๆ ทั่วผิวหน้า)

(d) spend    (ใช้จ่าย, ใช้เวลา)

 

15. Petrol is derived from petroleum. 

(น้ำมันรถยนต์ (ถูก)    ได้รับ    จากน้ำมันดิบ)

(a) modified    (เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ดัดแปลง)       

(b) clarified    (ทำให้กระจ่าง, ทำให้ชัดเจน, ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น, ทำให้บริสุทธิ์, ทำให้ใสสะอาด)

(c) removed    (กำจัด, ขจัด, ลบ, เอาออก, ย้าย, โยกย้าย, ถอด, ขนของ, ปลด, ปลดเปลื้อง, ไล่ออก, ฆ่า, ลอบฆ่า)                                           

(d) obtained    (ได้รับ)

 

16. More and more people from rural areas are moving into cities.

(ผู้คนจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นจากพื้นที่    ชนบท-บ้านนอก-เกี่ยวกับไร่นาหรือการเกษตร    กำลังเคลื่อนย้ายเข้าสู่เมืองใหญ่)

(a) neutral    (เป็นกลาง, ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด)  

(b) urban    (เกี่ยวกับเมือง, ประกอบด้วยเมือง, อาศัยอยู่ในเมือง, เป็นลักษณะของเมือง)

(c) provincial    (บ้านนอก, เกี่ยวกับภูมิภาคหรือจังหวัด, ใจคับแคบ, ไม่สละสลวย)  

(d) remote    (ไกล, ห่างไกล, ไกลโพ้น, ลึกลับ, นานมาแล้ว, ยาวนาน, โดดเดี่ยว, ห่างๆ, ห่างเหิน, เมินเฉย)

 

17. John and his family have decided to emigrate to Australia.

(จอห์นและครอบครัวของเขาได้ตัดสินใจที่จะ    อพยพออก    ไปยังประเทศออสเตรเลีย)

(a) immigrate    (อพยพเข้า)                   

(b) penetrate    (เพ้น-นิ-เทรท)  (ฝ่าทะลุ, ผ่านทะลุ, เจาะทะลุ, เข้าไปข้างใน, แทง, ลอด, บุกเข้าไป, แทรกซึม, มองทะลุ, มองผ่าน)

(c) move to    (ย้ายไปยัง)                     

(d) proceed    (ดำเนินต่อไป)

 

18. He was expelled from school because he was a gambler and drug addict.

(เขาถูก    ขับไล่-ขับออก-ตัดออกจากการเป็นสมาชิก    จากโรงเรียน  เพราะว่าเขาเป็นนักพนันและผู้ติดยาเสพติด)

(a) compelled    (บังคับ, ผลัก, ดัน, ต้อน, ใช้วิธีบังคับ)       

(b) released    (ปล่อย, ปลด, ปลดปล่อย, ปลดเปลื้อง, แก้, คลาย, ทำให้พ้นจาก)

(c) expired    (สิ้นสุดลง, หมดอายุ)          

(d) discharged    (ไล่ออก, ขับออก, ปลดจากงาน, ปล่อย, ปล่อยตัว, ระบายออก, ทำให้พ้นหน้าที่-ความรับผิดชอบ, ขนถ่าย (สินค้า), ปล่อยกระแสไฟฟ้า)

 

19. This book is a useful guide to someone who has never done any cooking.

(หนังสือเล่มนี้เป็น    มัคคุเทศก์-เครื่องนำทาง-คนนำทาง-หนังสือแนะนำ-สิ่งชี้นำ    ที่มีประโยชน์แก่บางคนซึ่งไม่เคยปรุงอาหารเลย)

(a) performance    (การแสดง, การปฏิบัติงาน)       

(b) method    (วิธีการ)

(c) example    (ตัวอย่าง)                         

(d) instruction    (คำแนะนำ, การแนะนำ, การชี้แนะ, การสั่งสอน, คำสอน, คำสั่ง)

 

20. I usually pay full attention when I read my books.

(ผมมักจะให้    ความเอาใจใส่-ความสนใจ-การเอาอกเอาใจ-การดูแล-การพิจารณา    อย่างเต็มที่เสมอ  เมื่อผมอ่านหนังสือ)

(a) time    (เวลา)                                    

(b) payment    (การชำระเงิน)

(c) concentration    (ความตั้งอกตั้งใจ, ความใส่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ความเข้มข้น, ภาวะที่เข้มข้น, การรวมสมาธิ, การรวมพล)          

(d) agreement    (การตกลง, ข้อตกลง, การเห็นพ้อง-เห็นด้วย, สัญญา)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th”

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วยว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้