หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 57)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

How Are You Doing?

 

Dear Jennifer,

 

           I have not          1         from you since the holiday started.  What have you been doing with yourself?  I hope you have          2         well in the entrance examination and are confident of passing.  I have done my best and hope to pass too.

            How is everyone at home?  Has your brother, Jimmy, come back          3         Australia yet?

          My collection of tropical fish is          4        .  Father brought back some lovely ones for me from Singapore.  Soon I will have to          5         another glass tank and a water pump.  I now have two large tanks and four smaller          6       .  Do you know that my goldfish         7        the first prize at the Selangor Fish Exhibition last week?

          My sister, Rosemary, is getting         8        soon.  Her husband-to-be is a private doctor.  She has asked me to invite you to her          9         and a dinner afterwards.  Do write to say you will come.  And                 10        your sister, too, if you like.

          Well, I must         11        now.  I have to          12         some shopping with my mother.

          Very warm wishes to all at home.

 

                                                                             Mary

 

1. (a) written    (เขียน)

    (b) derived    (ได้รับ)

    (c) borrowed    (ขอยืม)

    (d) heard    (“Have not heard”  =  “ไม่ได้รับข่าวคราว, ไม่ได้รับการติดต่อ”)

2. (a) made    (ทำ, สร้าง)

    (b) slept    (นอน)

    (c) begun    (เริ่มต้น)

    (d) done    (ทำข้อสอบ)

3. (a) in

    (b) to

    (c) from    (จาก)

    (d) by

4. (a) diminishing    (ลดลง, ทำให้ลดลง)

    (b) starting    (เริ่มต้น)

    (c) increasing    (เพิ่มขึ้น, ทำให้เพิ่มขึ้น)

    (d) completing    (ทำให้เสร็จ, ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ครบ)

5. (a) sell    (ขาย)

    (b) buy    (ซื้อ)

    (c) build    (สร้าง)

    (d) shatter    (ทำให้แตกละเอียด, ทำให้แตกเป็นชิ้นๆ, ทำให้เสียหาย, ทำให้ป่นปี้, ทำให้เสื่อมเสีย, ทำลาย, แตกละเอียด, แตกเป็นชิ้นๆ, เสื่อมเสีย, เสียหาย)

6. (a) tanks    (ตู้กระจก)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นการกล่าวคำซ้ำ)

    (b) pumps    (เครื่องสูบน้ำ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบของคนละชนิดกัน  คือ  ตู้กระจกและเครื่องสูบน้ำ)

    (c) ones    (ตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลา)  (“Ones”  แทน  “Tanks”)

    (d) others    (อื่นๆ)  (“Others”  ไม่สามารถขยายด้วยคุณศัพท์  “Smaller”)

7. (a) predicted    (ทำนาย)

    (b) made    (ทำ, สร้าง, ผลิต)

    (c) anticipated    (คาดหวัง, มุ่งหวัง, ทำนาย, ลงมือกระทำการก่อน)

    (d) won    (ชนะ, ได้รับ)

8. (a) busy    (มีธุระยุ่ง, มีงานยุ่ง, ยุ่ง, วุ่น, ไม่ว่าง, ใช้งานอยู่ตลอดเวลา, ซับซ้อน)

    (b) a baby    (ทารก)

    (c) married    (แต่งงาน)

    (d) bored    (เบื่อหน่าย)

9. (a) wedding    (งานแต่งงาน)

    (b) party    (งานเลี้ยง)

    (c) ceremony    (พิธี, พิธีการ, พิธีรีตอง, ระเบียบแบบแผน)  (ต้องใช้  “Wedding ceremony”)

    (d) banquet    (แบ๊ง-เควท)  (งานเลี้ยง, การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย)

10. (a) tell    (บอก, เล่า)

      (b) welcome    (ต้อนรับ, รับด้วยความยินดี, แสดงความยินดีในการต้อนรับ)

      (c) invite    (เชื้อเชิญ, เชิญ, ขอร้อง, ร้องขอ, นำมาซึ่ง)

      (d) bring    (พามา, นำมา)

11. (a) leave    (ออกไป, จากไป, ปล่อยทิ้งไว้)

      (b) have my lunch    (ทานอาหารกลางวัน)

      (c) finish    (จบ, ยุติ, สิ้นสุด, เสร็จ, สำเร็จ, ทำให้เสร็จ, ทำจบ)  (หมายถึง  จบหรือยุติการเขียนจดหมาย)

      (d) go to bed    (เข้านอน)

12. (a) make

      (b) do    (“Do some shopping”  =  “ไปซื้อของ”)

      (c) go    (ต้องใช้  “Go shopping”  =  “ไปซื้อของ”)

      (d) start    (เริ่มต้น)

 

(คำแปล)                                                   เธอเป็นอย่างไรบ้าง (สบายดีหรือ)

 

เจนนิเฟ่อร์ที่รัก,

 

          ฉันไม่ได้         ๑        จากเธอเลยตั้งแต่วันหยุดเริ่มต้นขึ้น  เธอกำลังทำอะไรกับตัวเอง  ฉันหวังว่าเธอได้          ๒        เข้ามหาวิทยาลัยได้ดี  และมั่นใจ (confident) ว่า (เธอเอง) จะสอบผ่าน  ฉันทำของฉันดีที่สุดแล้ว  และหวังว่าจะสอบผ่าน (pass) เช่นเดียวกัน

          ทุกคนที่บ้าน (ของเธอ) เป็นอย่างไรบ้าง  พี่ชายของเธอ, จิมมี่, กลับมา           ๓          ออสเตรเลียแล้วหรือยัง

          การเก็บสะสม (collection) ปลาจากเขตร้อน (tropical fish) ของฉันกำลัง          ๔       ,  พ่อนำปลาน่ารักจากสิงคโปร์มาให้ฉันจำนวนหนึ่ง  ในไม่ช้าฉันคงจะต้อง          ๕        ตู้กระจกอีกใบหนึ่ง  และเครื่องสูบน้ำด้วย,  ขณะนี้ฉันมีตู้ (กระจก) ขนาดใหญ่ ใบและ           ๖         ขนาดเล็กกว่า (สองใบนั้น) ใบ  เธอรู้ไหมว่าปลาทองของฉัน         ๗        รางวัลที่ ที่งานนิทรรศการปลาที่รัฐสลังงอร์ (ในมาเลเซีย) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

         น้องสาวของฉัน, โรสแมรี่, กำลังจะ        ๘       เร็วๆ นี้ (soon)  ผู้ที่กำลังจะเป็นสามีของเธอ (husband-to-be) เป็นหมอ (โรงพยาบาล) เอกชน,  เธอ (โรสแมรี่) ได้ขอให้ฉันเชิญเธอมา        ๙       ของเธอ  และงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยหลังจากนั้น (afterwards)  เขียนมาบอกให้ฉันรู้ด้วยนะว่าเธอจะมา  และ         ๑๐        น้องสาวของเธอมาด้วยถ้าเธออยาก (like) (จะพามา)  

          อ้อ,  ฉันต้อง          ๑๑        จดหมายแล้วละตอนนี้  ฉันจำเป็นต้อง         ๑๒       ซื้อของกับแม่

          ขอส่งความปรารถนาที่อบอุ่นให้ทุกคนที่บ้าน (ของเธอ) ด้วย        

                                                                                                        แมรี่                     

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป