หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 46)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

A Letter to One’s Friend

 

  Dear Somsak,

 

          I can’t tell you how           1         I am that we’re going to be pen-friend,           2         when we’re on opposite sides of the world!  Let me start by telling you         3        myself and you can do         4         when you write back to me.     

          I’ m from a small town in New Hampshire called Woodbridge.  It’s about twenty miles     5       Concord, the state capital.  Most of the people in the town           6         a living by farming.  After school I have a part-time job working          7         a cashier in the local supermarket.

                   8        I’m a junior at Woodbridge High School and am a member of the school’s hockey team.  In the winter, I          9         a lot of time skiing.  When I finish school, I hope to         10        my studies in environmental science at Dartmouth College in Hanover.

 

                                                                                                 Please write soon.

 

                                                                                                Best wishes,

                                                                                                Peter  Lewis

 

1. (a) interested    (สนใจ)

    (b) surprised    (ประหลาดใจ)

    (c) amused    (สนุก, ขบขัน)

    (d) pleased    (พอใจ, เพลิดเพลิน, ถูกใจ)

2. (a) even    (แม้กระทั่ง)

    (b) just    (เพียงแต่....................เท่านั้น)

    (c) especially    (โดยเฉพาะ)

    (d) exactly    (อย่างแน่นอน, อย่างแน่ชัด, อย่างแม่นยำ, เท่านั้น)

3. (a) about    (เกี่ยวกับ)

    (b) to

    (c) for

    (d) by

4. (a) better    (ดีกว่า)

    (b) the same    (แบบเดียวกัน, เหมือนกัน)

    (c) similar way    (ต้องใช้  “in a similar way”  =  “ในแบบที่คล้ายกัน”)

    (d) whatever you like    (อะไรก็ตามที่คุณชอบ)

5. (a) near    (ใกล้)

    (b) away    (ห่างออกไป)  (ต้องใช้  “away from”  =  “ห่างออกไปจาก”)

    (c) far    (ไกล)

    (d) from    (จาก)

6. (a) get

    (b) do

    (c) earn    (“Earn a living”  =  หาเลี้ยงชีพ)

    (d) find

7. (a) at

    (b) like    (เหมือน, คล้าย)

    (c) by

    (d) as    (เป็น, ในฐานะ)

8. (a) So far    (เท่าที่ผ่านๆ มา, หมู่นี้) 

    (b) Subsequently    (ในเวลาต่อมา)

    (c) Right now    (ขณะนี้, ปัจจุบันนี้)

    (d) For once    (ครั้งหนึ่ง)

9. (a) have    (มี)

    (b) spend    (ใช้)  (เวลา, เงิน)

    (c) play    (เล่น)

    (d) do    (ทำ)

10. (a) continue    (ทำต่อไป, ดำเนินต่อไป, ทำให้ต่อเนื่อง, ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ, ต่อเนื่อง

      (b) graduate    (สำเร็จการศึกษา, เรียนจบ)

      (c) go on    (ต้องใช้  “Go on with”  =  “Continue”  =  “ดำเนินต่อไป”)

      (d) succeed in    (ประสบความสำเร็จใน)

 

(คำแปล)                                                               จดหมายถึงเพื่อน

 

เรียน  คุณสมศักดิ์,      

 

          ผมไม่สามารถบอกคุณว่าผม          ๑        เพียงใดที่เรากำลังจะเป็นเพื่อนโต้ตอบกันทางจดหมาย (pen-friends)           ๒        เมื่อเราอยู่ฝั่งตรงกันข้ามของโลก (คนละซีกโลก) (on opposite sides of the world),  ขอให้ (Let) ผมเริ่มต้นโดยการบอกคุณ           ๓         ตัวผมเอง  และคุณสามารถทำ                        ๔         เมื่อคุณเขียนตอบผม (write back to me)

          ผมมาจากเมืองเล็กๆ ในรัฐนิวแฮมเชอร์  ชื่อว่า วูดบริดจ์  มันอยู่ประมาณ ๒๐ ไมล์          ๕         เมืองคองคอร์ด  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ,  ผู้คนส่วนใหญ่ในเมือง (ที่ผมอยู่)          ๖         การเลี้ยงชีพโดยการทำฟาร์ม (ทำไร่ทำนา),  หลังโรงเรียนเลิก  ผมมีงานพาร์ตไทม์ (บางเวลา) โดยทำงาน        ๗        แคชเชียร์ (เจ้าหน้าที่การเงิน) ในซูเปอร์มาเกตในท้องถิ่น

                  ๘        ผมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้น (junior) ที่โรงเรียนมัธยม (high school) วูดบริดจ์  และเป็นสมาชิก (member) ของทีมฮอกกี้ของโรงเรียน,  ในฤดูหนาว  ผม          ๙        เวลามากมายเล่นสกี,  เมื่อผมเรียนจบแล้ว (finish school)  ผมหวังที่จะ          ๑๐         การศึกษาของผม (ศึกษาต่อ) ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (environmental science)  ที่มหาวิทยาลัยดาร์ทเมาท์  ในเมืองแฮนโนเวอร์

 

                                                                                          กรุณาเขียนตอบโดยเร็ว

                                                                                         

                                                                                         ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                         ปีเตอร์  ลูอิส

 

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป