หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 185)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

The following is a letter written to a newspaper asking for advice.  Read the letter and choose the best answer for each blank.

 

Dear Abby,

 

                  1       how to handle the         2       problem of answering people who ask, “How tall are you?”  I’m 6’ 6”        3       nearly every day some strangers ask me how tall I am.  Other questions,       4        “How’s the weather up there?” are also a source of irritation          5        me.

                  6        asking a fat person, “How much do you weigh?”  So what makes people think it’s OK to ask a tall person how tall he is?

                   7        in your opinion.  You will be doing a lot of tall people a favour.           8       .

 

                                                                                                                     TALL  MAN

 

1. (a) Are you telling me    (คุณกำลังบอกผม)

    (b) Do you want to tell me    (คุณต้องการบอกผม)

    (c) Don’t mind telling me    (อย่ารังเกียจการบอกผม)

    (d) Will you please tell me    (คุณจะกรุณาบอกผม)

    (e) Please allow me to tell you    (โปรดอนุญาตให้ผมบอกคุณ)

2. (a) annoyed    (รู้สึกรำคาญ, รู้สึกถูกรบกวน, รู้สึกระคายเคือง)

    (b) annoy    (ทำให้รำคาญ, ทำให้ระคายเคือง, รบกวน)

    (c) annoyance    (ความน่ารำคาญ, การทำให้ระคายเคือง, การรบกวน, บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน)

    (d) embarrassing    (น่ากระดากอาย, น่าเคอะเขิน, น่าลำบากใจ, น่าอึดอัดใจ)

    (e) annoying    (น่ารำคาญ, น่าระคายเคือง, เป็นการรบกวน)

3. (a) or    (หรือ, มิฉะนั้น)

    (b) but    (แต่)

    (c) also    (ด้วย, อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน)

    (d) and    (และ)

    (e) therefore    (เพราะฉะนั้น, ดังนั้น)

4. (a) like these    (เช่นเหล่านี้)

    (b) as well    (ด้วยเช่นกัน)

    (c) these are    (เหล่านี้คือ)

    (d) about    (เกี่ยวกับ)

    (e) such as    (ดังเช่น, เช่น, ตัวอย่างเช่น)

5. (a) with    (กับ, ด้วย, พร้อมกับ)

    (b) by    (โดย)

    (c) to    (ต่อ, กับ, แก่, สำหรับ)

    (d) from    (จาก)

    (e) in    (ใน)

6. (a) I must never think of    (ผมจะต้องไม่คิดถึง)

    (b) I may never think of    (ผมอาจจะไม่เคยคิดถึง)

    (c) Do you mind    (คุณจะรังเกียจ)

    (d) I would never think of    (ผมจะไม่มีวันคิดถึง)

    (e) You should never think of    (คุณไม่ควรจะคิดถึง)

7. (a) I would appreciate answering this    (ผมจะชื่นชมการตอบเรื่องนี้)  (หมายถึง  ผมเป็นคนตอบ)

    (b) I would mind if you answer this    (ผมจะรังเกียจถ้าคุณตอบเรื่องนี้)

    (c) Please answer this    (โปรดตอบเรื่องนี้)

    (d) I wish you will answer this    (ผมปรารถนาว่าคุณจะตอบเรื่องนี้)  (“Clause”  ที่ตามหลัง  “Wish”  ต้องอยู่ในรูปอดีต  เช่น “I wish you would answer this)  ดูเพิ่มเติมการใช้  “Wish”  ในหมวดข้อสอบ  “TOEIC” ตอนที่ ๓๐๙ ข้อ ๑๙)

    (e) I don’t think you would ask such questions    (ผมไม่คิดว่าคุณจะถามคำถามเช่นนั้น)

8. (a) See you later    (แล้วพบกันอีกนะ)

    (b) Thanks    (ขอบคุณครับ)

    (c) Always love you    (รักคุณเสมอ)

    (d) I appreciate your newspaper    (ผมชื่นชมหนังสือพิมพ์ของคุณ)

    (e) I’ll ask you again    (ผมจะถามคุณอีก)  (ในอนาคต)

 

(คำแปล)

(ต่อไปนี้เป็นจดหมายเขียนถึงหนังสือพิมพ์เพื่อขอคำแนะนำ จงอ่านจดหมายและเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

เรียน คุณแอบบี้,

 

                      ๑        ว่าจะจัดการอย่างไร  กับปัญหาซึ่ง          ๒        ของการตอบคำถามผู้คนผู้ซึ่งถามว่า  “คุณสูงเท่าใด” ได้ไหมครับ,  ทั้งนี้  ผมสูง ฟุต นิ้ว         ๓       เกือบจะทุกวัน  คนแปลกหน้า (strangers) ถามผมว่าผมสูงเท่าใด,  ส่วนคำถามอื่นๆ         ๔        “อากาศที่นั่นเป็นอย่างไรบ้าง”  ก็เป็นแหล่ง (แหล่งกำเนิด, ที่มา, ต้นตอ, บ่อเกิด) (source) ของความขุ่นเคือง (การยั่วโทสะ, การกวนประสาท) (irritation)           ๕        ผมด้วยเช่นกัน

                     ๖        การถามคนอ้วนว่า “คุณหนักเท่าใด”  ดังนั้น  อะไรกันนะที่ทำให้ผู้คนคิดว่ามันถูกต้อง (ดีแล้ว) (OK) ที่จะถามบุคคลซึ่งตัวสูงว่าเขาสูงเท่าใด

                     ๗        ในความเห็นของคุณ,  คุณจะช่วยเหลือคนตัวสูงได้เป็นจำนวนมากทีเดียว (You will be doing a lot of tall people a favour),            ๘        .

 

                                                                                                                         คนตัวสูง

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป