หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 179)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

Asian Games’ Mascot

 

          Happy events passed, but memories didn’t.  Hats, key rings, toys – all feature the cute animal that has been chosen as the mascot of the 10th Asian Games in Thailand.  No games would be       1        without a mascot to inspire athletes and          2         alike.  Creative Thai cartoonists, Chai Rajawat, was commissioned by the Bangkok Asian Games         3        Committee to create a mascot for the Games.  His          4         came from one of Thailand’s most          5        and beloved animals.  The result?  A smiling elephant.

 

1. (a) complete    (สมบูรณ์)

    (b) melodious    (ไพเราะ, หวานหู, นุ่มนวล)

    (c) trustworthy    (น่าไว้วางใจ, เชื่อถือได้)

    (d) dubious    (ดู๊-เบียส)  (น่าสงสัย, น่าแคลงใจ, ไม่แน่นอน, คลุมเครือ)

    (e) smooth    (ราบรื่น, ราบ, ราบเรียบ, สงบ, เงียบสงบ, ระรื่นหู, อ่อนโยน, ไพเราะ)  (เกมราบรื่นเนื่องจากมีตัวนำโชค)

    (f) amicable    (มีไมตรีจิต, เป็นมิตร, รักใคร่กัน, ฉันมิตร)

2. (a) referees    (กรรมการ, ผู้ตัดสิน, ผู้ชี้ขาด, คนกลาง)

    (b) ticket officers    (เจ้าหน้าที่ขายตั๋ว)

    (c) football players    (นักฟุตบอล)

    (d) sports fans    (แฟนกีฬา, ผู้คลั่งไคล้กีฬา)

    (e) game organizers    (ผู้จัดการแข่งขัน)

    (f) stakeholders    (ผู้มีส่วนได้เสีย)

3. (a) Meeting    (การประชุม, การพบปะ)

    (b) Investment    (การลงทุน)

    (c) Corporate Governance    (ธรรมาภิบาล)

    (d) Audit    (การตรวจสอบ)

    (e) Organizing    (จัด, จัดระเบียบ, สร้าง, ทำให้เป็นระบบ, จัดตั้ง, รวบรวม, ทำให้มีประสิทธิภาพ)

    (f) Nomination    (การสรรหา, การแต่งตั้ง)

4. (a) symptom    (อาการของโรค)

    (b) endurance  (ความอดทน, ความทนทาน, ความอดกลั้น)

    (c) inspiration    (แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ, การดลบันดาล, การดลใจ, การเร้าใจ, การกระตุ้น, การก่อให้เกิด, ผู้ดลใจ)

    (d) influence    (อิทธิพล)

    (e) attraction    (เสน่ห์, แรงดึงดูด, ความยั่วยวนใจ, สิ่งยั่วยวนใจ)

    (f) comprehension    (ความเข้าใจ)

5. (a) frightening    (น่าตกใจ, น่ากลัว)

    (b) popular    (เป็นที่นิยม)

    (c) incontrovertible    (ที่ไม่อาจโต้แย้งได้, ที่เถียงไม่ได้, ที่ไม่มีทางโต้แย้ง, ที่ลบล้างไม่ได้)

    (d) ) tremendous    (มหึมา, มหาศาล, ใหญ่โต, มากมาย)

    (e) industrious    (ขยันหมั่นเพียร, อุตสาหะ)

    (f) hostile    (ฮอส-ไทล)  (มุ่งร้าย, ไม่เป็นมิตร, มีเจตนาร้าย, เป็นศัตรู, เป็นปรปักษ์)

 

(คำแปล)                                                     ตัวนำโชคกีฬาเอเชียนเกมส์

 

            เหตุการณ์แห่งความสุข (Happy events) ผ่านพ้นไป  แต่ความทรงจำ (memories) มิได้เป็นเช่นนั้น,  หมวก, พวงกุญแจ (key rings), ของเล่น – ทั้งหมดเป็นหรือแสดงลักษณะสำคัญ (feature) ของสัตว์ที่น่ารัก (cute) (ทั้งหมดมีรูปช้างอยู่บนมัน) ซึ่งได้ถูกเลือกเป็นตัวนำโชค (ผู้นำโชค) (mascot) ของกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่ ๑๐ ในประเทศไทย,  ไม่มีเกมใดจะ          ๑        โดยปราศจากตัวนำโชคที่จะดลใจ (บันดาลใจ) (inspire) นักกีฬา (athletes) และ           ๒        เหมือนๆ กัน (alike),  นักเขียนการ์ตูนชาวไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ (creative), ชัย ราชวัตร, ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กระทำการ (commissioned) โดยคณะกรรมการ           ๓         (การแข่งขัน) เอเชียนเกมกรุงเทพ  ให้สร้าง (create) ตัวนำโชคสำหรับเกมนี้,  โดย            ๔         ของเขา (ชัย) มาจากหนึ่งในบรรดาสัตว์ซึ่ง           ๕         และเป็นที่รักยิ่ง (beloved) ของประเทศไทย,  ผลลัพธ์หรือ ? ช้างยิ้ม  (smiling elephant) (ตัวนำโชคของเอเชียนเกมครั้งที่ ๑๐  ซึ่งชัย ราชวัตร  เป็นผู้ออกแบบ)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป