หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 176)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionChoose the best answers to fill the blanks.

(จงเลือกคำตอบที่ดีที่สุดเพื่อเติมลงในช่องว่าง)

 

What to Be Thrown Away ?

 

          We’re going on holiday tomorrow, so we need to sort the fridge out.  Actually, this milk is already             1       , so we can throw it          2       .  This cabbage will          3        bad by the time we get back and we’re not probably not going to eat the rest of this ham         4        we have it for breakfast tomorrow.  The chicken should be OK,          5         we freeze it today, but that cheese your grandma gave us already            6        a bit strange.  I think it will have to go too.  What a waste of food!

 

1. (a) sweet    (หวาน, มีรสหวาน, มีรสดี, (นม) สด, ไม่ใส่เกลือ, ไพเราะ, หอม, มีกลิ่นดี, น่าพอใจ, ที่รัก, เป็นที่รัก, งดงาม, นิ่มนวล)

    (b) salty    (เค็ม, มีเกลือ, โรยด้วยเกลือ, ปรุงด้วยเกลือ, เกี่ยวกับทะเล)

    (c) bland    (ขาดรสชาติ, ธรรมดาๆ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, บรรเทา, ไม่ระคายเคือง, ไร้อารมณ์, อุเบกขา)

    (d) smooth    (มัน, มีรสมัน)

    (e) sour    (เปรี้ยว, มีรสเปรี้ยว, บูด, บูดบึ้ง, หมัก, รสหมัก, ฟูขึ้น, ไม่มีรสชาติ, ต่ำกว่ามาตรฐาน, เลว, มีอารมณ์บูดบึ้ง, ขุ่นเคือง)

2. (a) in

    (b) on

    (c) out    (“Throw out”  =  “ขว้างออกไปข้างนอก”)

    (d) away    (“Throw away”  =  “ขว้างทิ้งไป”)

    (e) against

3. (a) go

    (b) be going

    (c) be gone

    (d) have gone    (“Will have gone bad”  =  “คงจะได้เน่าไปแล้ว”)  (ใช้โครงสร้าง  “Present future perfect tense”  (Subject + Will (Shall) + Have + Verb 3)  เพื่อบอกว่า  “กะหล่ำปลี, ผักคะน้า”  คงจะได้เน่าไปแล้ว  เมื่อเรากลับมาจากไปเที่ยววันหยุด)

    (e) become    (ต้องใช้  “Will have become bad”  =  คงจะได้เน่าไปแล้ว)

4. (a) if    (ถ้า)

    (b) until    (จนกระทั่ง)

    (c) unless    (ถ้า .................... ไม่)

    (d) because    (เพราะว่า)

    (e) although    (แม้ว่า)

5. (a) as soon as    (ในทันทีที่)

    (b) when    (เมื่อ)

    (c) as long as    (ตราบใดที่, ตราบเท่าที่)

    (d) while    (ในขณะที่)

    (e) before    (ก่อน)

6. (a) tastes    (มีรสชาติ, ชิม)

    (b) smells    (มีกลิ่น, ส่งกลิ่น, ดม)

    (c) feels    (รู้สึก, คลำ)

    (d) appears    (ดูเหมือนว่า, ปรากฏว่า, ปรากฏ)

    (e) seems    (ดูเหมือนว่า)

 

(คำแปล)                                                                    จะทิ้งอะไรดี ?

 

            เราจะไปเที่ยววันหยุด (going on holiday) วันพรุ่งนี้  ดังนั้น  เราจำเป็นต้องจัดของในตู้เย็นให้เรียบร้อย (sort the fridge out)จริงๆ แล้ว (Actually) นมนี้          ๑        แล้ว  ดังนั้น  เราสามารถขว้างมัน           ๒       กะหล่ำปลี (ผักคะน้า) (cabbage) นี้คงจะ           ๓        เมื่อตอนเรากลับมา (จากไปเที่ยว)  และเราอาจจะไม่กินหมูแฮมที่เหลือนี้         ๔        เรากินมัน (ถ้าเราไม่กินมัน) เป็นอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้ (หมายถึง  ถ้าไม่กินมันเช้าพรุ่งนี้ก่อนไปเที่ยว  มันก็คงเน่ากว่าเราจะกลับมา)  ส่วนเนื้อไก่คงจะใช้ได้ (OK)          ๕        เราแช่แข็งมันวันนี้ (ถ้าเราแช่แข็งมันวันนี้  มันคงยังดีอยู่ตอนเรากลับมา)  แต่เนยแข็ง (cheese) นั้นซึ่งยาย (ย่า) (grandma) ของคุณให้เรามา          ๖        แปลกๆ (ทะแม่งๆ) (strange) นิดหน่อย (a bit)  ผมคิดว่ามันจะต้องไปด้วยเช่นกัน (ต้องขว้างมันทิ้งไป) (it will have to go too)  ช่างเป็นอาหารที่สูญเปล่าอะไรเช่นนี้ (What a waste of food!) (หมายถึง  อาหารในตู้เย็นที่ต้องขว้างทิ้งไป)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป