หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 161)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Two friends, Pimpa and Malee, are talking in their campus.

 

Pimpa  :  Hi, Malee.            1        ?

Malee  :  Yes.  I have a lot of studying to do this week.  Where are you going?

Pimpa  :  To the library too.             2        .

Malee  :  Oh, really?  I didn’t know that.  When did you start?

Pimpa  :            3         .  I’d been looking for a part-time job for months.

Malee  :  You were lucky to find such a good place to work.

Pimpa  :  Well,           4        .  And I can study there when we aren’t busy.  But I don’t get paid very much.

Malee  :             5        ?

Pimpa  :  Sixty baht an hour.

Malee  :             6        .  I was just now thinking about looking for a job.  I want to earn some extra

               income.

Pimpa  :            7              

Malee  :  I know.  You must tell me how you got yours.

Pimpa  :  I knew a girl who was working there before.  She told me when she was about to quit her job. 

                So I applied and got hired right then.

Malee  :  Just that easy, huh?

Pimpa  :  Not exactly,           8       , you see.

Malee  :  Well, it always helps to know the right people.  

Pimpa  :             9               

Malee  :  It seems there’s no hope for me then, since I have no friends of importance.

Pimpa  :             10        .  You never know when luck will come your way.

 

1. (a) How are you doing    (เธอเป็นอย่างไรบ้าง, เธอสบายดีหรือ)

    (b) On your way to the classroom    (เธออยู่ระหว่างทางจะไปห้องเรียนหรือ)

    (c) How about studying at the library    (ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดกันไหมล่ะ)

    (d) Where are you going    (เธอกำลังจะไปไหนหรือ)

    (e) Going to the library    (กำลังไปห้องสมุดหรือ)

2. (a) I’ll meet a friend there    (ฉันจะไปพบเพื่อนที่นั่น)

    (b) I’m looking for a job there    (ฉันกำลังมองหางานทำที่นั่น)

    (c) I want to borrow some books    (ฉันต้องการยืมหนังสือน่ะ)

    (d) I’ve got a job there    (ฉันมีงานทำที่นั่นนะ)

    (e) I want to return some books    (ฉันต้องการคืนหนังสือน่ะ)

3. (a) For the last two weeks    (เป็นเวลา ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากผู้ถามๆว่า  “เริ่มต้นทำงานเมื่อใด”  มิใช่  “ทำงานมานานเท่าใด”)

    (b) Two weeks or so now    (๒ สัปดาห์หรือประมาณนี้แหละ  ในขณะนี้)  (คำอธิบายเหมือนใน ข้อ  “A”)

    (c) Just a little less than two weeks    (น้อยกว่า ๒ สัปดาห์นิดหน่อย)

    (d) When there was a vacant post    (เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง)

    (e) The Friday before last    (วันศุกร์ก่อนวันศุกร์ที่แล้ว)

4. (a) it’s nothing much    (ไม่มีอะไรมากหรอก)

    (b) it’s quite demanding    (มันเรียกร้องมากๆ เลย)

    (c) it’s a lot of work    (มันเป็นงานที่มากมายเลย)

    (d) it’s convenient    (มันสะดวกน่ะ)  (ที่ได้ทำงานในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย)

    (e) it’s something I yearn for    (มันเป็นอะไรบางอย่างที่ฉันปรารถนา – อยากได้)

5. (a) Can’t you get more money    (เธอหาเงินมากกว่านี้ไม่ได้หรือ)

    (b) May I ask how much you pay    (ฉันขอถามได้ไหมว่าเธอจ่ายเงินไปเท่า ใด)

    (c) How much do you make    (เธอหาเงินได้เท่าไรล่ะ, เธอได้ค่าจ้างเท่าไรล่ะ)

    (d) How much money does it cost    (มันราคาเท่าใด)

    (e) How much is your monthly salary    (เงินเดือนของเธอเป็นเท่าใดล่ะ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากรู้อยู่แล้วว่าเป็นงาน  “Part time”)

6. (a) It’s a big deal    (มันสำคัญนะ, เรื่องใหญ่นะนั่น)

    (b) That won’t be enough    (นั่นจะไม่เพียงพอนะ)

    (c) That’s not so bad    (นั่นไม่เลวนะ)

    (d) It’s not worth considering    (มันไม่คุ้มค่าต่อการพิจารณาเลย, ไม่ต้องไปนึกถึงมันหรอก)

    (e) It’s just a pittance.  I don’t think you could make end meet.    (มันเป็นเงินรายได้หรือค่าจ้างเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น  ฉันไม่คิดว่าเธอจะสามารถใช้มันชนเดือนหรอก)

7. (a) I don’t think you can get any.    (ฉันไม่คิดว่าเธอจะสามารถได้งานใดๆ หรอก)

    (b) Don’t you know where to look for a job?    (เธอไม่รู้หรือว่าจะหางานทำได้ที่ไหน)

    (c) So you want to have some part-time jobs too?    (งั้นเธอก็ต้องการมีงานพาร์ตไทม์เช่นเดียวกัน  ใช่ไหม)

    (d) Part-time jobs are hard to find these days.    (งานพาร์ตไทม์หายากนะหมู่นี้)

    (e) Part-time jobs are so bad since we don’t have much time to study.    (งานพาร์ตไทม์แย่มากเลย  เพราะเราไม่มีเวลาเรียนมากนัก)

8. (a) she recommended me    (เธอ (เด็กหญิง) แนะนำฉันเองแหละ...........ให้กับทางห้องสมุด)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากต้องการบอกว่า  ได้งานทำเพราะมีคนฝากฝังให้)

    (b) it depends on luck    (มันขึ้นอยู่กับโชคนะ)

    (c) I had to pay a lot of money    (ฉันจำเป็นต้องจ่ายเงินไปเยอะแยะเลย)

    (d) it was purely chance    (มันเป็นโอกาสแท้ๆ เลย)

    (e) I was superior to other candidates    (ฉันเก่งกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ น่ะ)

9. (a) I can’t help it.    (ฉันช่วยไม่ได้นะ)

    (b) That’s often the way it is.    (นั่นมักจะเป็นวิธีที่มันเป็นอยู่นะ, มันก็มักจะเป็นแบบนั้นแหละ)

    (c) What else can I do?    (มีอะไรอีกล่ะที่ฉันจะสามารถทำได้)

    (d) It’s really up to your ability.    (มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเธอจริงๆ นะ)

    (e) Sometimes you have to flatter people.    (บางทีเธอก็จำเป็นต้องประจบคนบ้างนะ)

10. (a) That’s right    (นั่นถูกต้องแล้ว)

      (b) It’s your fate    (มันเป็นเคราะห์กรรมของเธอนะ)

      (c) That’s not a good idea    (นั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีนะ)

      (d) You should improve yourself if you want to get a job    (เธอควรปรับปรุงตัวเอง  ถ้าเธออยากได้งานทำ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นการว่ากล่าวคู่สนทนา)

      (e) Don’t give up too soon    (อย่ายอมแพ้เร็วเกินไปสิ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นการให้กำลังใจอีกฝ่ายหนึ่ง)

 

เพื่อน ๒ คน, พิมพาและมาลี, กำลังสนทนากันในบริเวณมหาวิทยาลัย (campus)

 

พิมพา     สวัสดี, มาลี            ๑         ?

มาลี         :  ใช่แล้ว  ฉันมีเรียนเยอะแยะ (have a lot of studying to do) เลยสัปดาห์นี้  แล้วเธอกำลังจะ

                   ไปไหนล่ะ

พิมพา    :  ไปห้องสมุดเหมือนกันแหละ,             ๒         

มาลี        :  โอ  จริงหรือ  ฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยนะ (I didn’t know that)  เธอเริ่มต้น (งานนี้) เมื่อไรล่ะ

พิมพา    :              ๓           ฉันได้กำลังมองหางานพาร์ตไทม์มาหลายเดือนแล้ว (ก่อนได้งานนี้)

มาลี        :  เธอโชคดีนะที่หางานได้ในที่ดีๆ แบบนั้น (find such a good place to work) (หมายถึง  ที่

                  ห้องสมุด)

พิมพา    อ้อ             ๔           และฉันสามารถศึกษาที่นั่นได้เมื่อเราไม่มีงานยุ่ง,  แต่ฉันไม่ได้เงิน (ค่าจ้าง)

                  มากนักหรอก (I don’t get paid very much)

มาลี                    ๕         ?

พิมพา   :  ชั่วโมงละ ๖๐ บาทจ้ะ

มาลี       :             ๖           ฉันขณะนี้กำลังคิดเกี่ยวกับการมองหางานทำ  ฉันต้องการหารายได้พิเศษ

                  (earn some extra income) น่ะ

พิมพา               ๗         

มาลี        :  ฉันรู้  เธอต้องบอกฉันนะว่าเธอได้งานของเธออย่างไร (ทำอย่างไรจึงได้งานทำ)

พิมพา   :  ฉันรู้จักเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังทำงานที่นั่น (ห้องสมุด) มาก่อน,  เธอ (เด็กฯ) บอกฉันเมื่อเธอ

                  จวนจะออกจากงานของเธอ (was about to quit her job)  ดังนั้น  ฉันเลยสมัคร (applied)

                  ไปและได้รับการว่าจ้างทันทีเลยในตอนนั้น (got hired right then)

มาลี       ง่ายแบบนั้นเลยหรือ (Just that easy) ฮึ่?

พิมพา   ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก (Not exactly)          ๘          เธอเข้าใจไหม (you see)

มาลี       อ้อ  มันช่วยได้เสมอนะที่รู้จักบุคคลที่เหมาะสม (right people)

พิมพา   :              ๙        

มาลี       :  มันดูเหมือนว่าไม่มีความหวังสำหรับฉันเลยถ้างั้น (ที่จะได้งานทำ)  เพราะว่าฉันไม่มีเพื่อนที่มี

                 ความสำคัญเลย (friends of importance) (คือ  ไม่มีเพื่อนเป็นคนดังเลย)

พิมพา   :              ๑๐          เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าโชคดีจะมาหาเธอเมื่อไร (when luck will come

                 your way)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป