หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 152)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Negotiating

            Mr. Robert Johnson is an American businessman who has just been posted to his company branch in Bangkok.

            Below is the telephone conversation between Khun Sunee, the landlady, and Mr. Johnson.

 

Mr. Johnson  :  Is that 252-5678?

Khun Sunee   :  Yes.

Mr. Johnson  :  I’d like to speak to Khun Sunee, please.,

Khun Sunee   :             1         .

Mr. Johnson  :  Good afternoon.  My name is Johnson.  I’ve just seen the advertisement in today’s

                             paper about a furnished house to rent.             2         ?

Khun Sunee   :  Yes.             3         ?

Mr. Johnson  :  Yes, could you tell me the exact address?

Khun Sunee   :              4          .

Mr. Johnson  :  Thank you.             5         ?

Khun Sunee   :  Oh, it’s big enough for a family of four or five.  There are three bedrooms, one big

                             living room and a dining room.

Mr. Johnson  :              6         ?

Khun Sunee   :  Only the three bedrooms.

Mr. Johnson  :              7         ?

Khun Sunee   :  Yes, one downstairs and one up.

Mr. Johnson  :              8         ?

Khun Sunee   :  Baht 20,000 a month.

Mr. Johnson  :  And if I do rent the house, when would I be able to move in?

Khun Sunee   :              9          .

Mr. Johnson  :  All right.  I’ll talk it over with my wife and           10         tomorrow morning.  Thank you.  

                             Bye.

Khun Sunee   :  Have a nice day.  Bye.

 

1. (a) I’m speaking    (ฉันกำลังพูดค่ะ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากไม่รู้ว่า  “ฉัน”  คือใคร,  ทั้งนี้  อาจตอบว่า  “Sunee is speaking.”  ก็ได้)

    (b) It’s me    (มันคือฉันเองค่ะ)

    (c) My name’s Sunee    (ฉันชื่อสุนีย์ค่ะ)

    (d) Speaking    (กำลังพูดอยู่ค่ะ)

    (e) I beg your pardon    (ขอโทษเถอะ  คุณว่าอะไรนะ)  (ผู้พูดพูดประโยคนี้เมื่อตนเองไม่ได้ยินอีกฝ่ายหนึ่งพูด  หรือได้ยินไม่ชัด)

2. (a) Do you rent it    (คุณให้เช่าบ้านหรือครับ)

    (b) Has it been sold    (มันได้ถูกขายไปแล้วใช่ไหมครับ)

    (c) Have you still kept it    (คุณยังคงเก็บมันไว้ใช่ไหมครับ)

    (d) Is it good and beautiful    (มันดีและสวยใช่ไหมครับ)

    (e) Is it still available    (มันยังคงว่างอยู่หรือเปล่าครับ,  มีคนเช่าหรือยังครับ)

3. (a) Do you know where it is    (คุณรู้ไหมคะว่ามันอยู่ที่ไหน)

    (b) Do you still want it    (คุณยังคงต้องการมันไหมคะ)

    (c) Will you buy it    (คุณจะซื้อมันไหมคะ)

    (d) Would you like to know more about it    (คุณอยากทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันไหมคะ)

    (e) How many people are there in your family    (มีคนกี่คนคะในครอบครัวของคุณ)

4. (a) Sukumvit Soi 21    (สุขุมวิท ซอย ๒๑)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากไม่บอกบ้านเลขที่)

    (b) No, not now    (ไม่ได้ค่ะ  ไม่ใช่ขณะนี้)  (หมายถึง  ค่อยบอกทีหลัง)

    (c) Yes, I could    (จ้ะ  ฉันบอกได้)

    (d) It’s on Sukumvit Road and very close to President Hotel    (บ้านอยู่ถนนสุขุมวิท  และใกล้โรงแรมเพรสซิเด็นมากค่ะ)  (บอกที่อยู่ไม่ชัดเจน)

    (e) 123 Sukumvit 21    (บ้านเลขที่ ๑๒๓ ถนนสุขุมวิท ๒๑ ค่ะ)

5. (a) Are there many people there    (มีหลายคนอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับ)

    (b) Is it big enough    (บ้านใหญ่พอไหมครับ)  (ต้องถามว่า  “How big is it”)

    (c) How many rooms does it have    (บ้านมีกี่ห้องครับ)

    (d) How many people can live in it    (มีกี่คนที่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านครับ)  (ไม่ใช้รูปนี้  แต่ใช้ประโยคใน ข้อ (b) และ (c) แทน)

    (e) Is it too small for me and my large family    (บ้านเล็กเกินไปสำหรับผมและครอบครัวขนาดใหญ่ของผมใช่ไหมครับ)

6. (a) How is the air    (อากาศเป็นอย่างไรครับ)

    (b) Is air conditioning in the bedrooms    (การปรับอากาศอยู่ในห้องนอนใช่ไหมครับ)

    (c) Is it air-conditioned    (บ้านปรับอากาศหรือเปล่าครับ, บ้านติดแอร์หรือเปล่าครับ)

    (d) Do you have an air-conditioner    (คุณมีเครื่องปรับอากาศไหมครับ)

    (e) How is the air-conditioner    (เครื่องปรับอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ)

7. (a) Where’s the telephone    (โทรศัพท์อยู่ที่ไหนครับ)

    (b) Is there a telephone    (มีโทรศัพท์ไหมครับ

    (c) How’s the telephone    (โทรศัพท์เป็นอย่างไรครับ)

    (d) Doesn’t it have a telephone    (มันไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมครับ)  (ไม่ถามแบบนี้)

    (e) Do you see that I need a telephone    (คุณรู้ (เข้าใจ) ไหมว่าผมต้องการโทรศัพท์)

8. (a) How much does the rent cost, please    (ค่าเช่าราคาเท่าใดครับ)  (ไม่ใช้โครงสร้างนี้  เนื่องจากค่าเช่ามิใช่สิ่งของ เช่น รถยนต์, บ้าน ฯลฯ)

    (b) How much does it rent, please    (มัน (บ้าน) ให้เช่าราคาเท่าใดครับ)  (ต้องใช้  “How much do you rent it, please”  -  คุณให้เช่ามันราคาเท่าใดครับ)

    (c) How much is the rent, please    (ค่าเช่าเป็นเท่าใดครับ)

    (d) How much does it cost    (บ้านราคาเท่าใดครับ)

    (e) How much will you charge me if I buy it    (คุณจะเรียกเงินผมเท่าไรครับ  ถ้าผมซื้อมัน)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นเพียงการเช่าเท่านั้น)

9. (a) Right away    (ทันทีเลย, ในทันทีทันใด, โดยไม่ชักช้า)

    (b) All right    (ไม่เป็นไรค่ะ, ดีค่ะ)

    (c) Some time    (บางเวลา, บางโอกาส)

    (d) As you like it    (ตามที่คุณชอบ, ตามที่คุณต้องการ)

    (e) After my tenant moves out    (หลังจากผู้เช่าบ้านของฉันย้ายออกไป)

10. (a) give you the reason    (ให้เหตุผลกับคุณ)

      (b) ask for information    (ถามข้อมูล)

      (c) move in    (ย้ายเข้ามา)

      (d) call you    (โทรศัพท์มาหาคุณ)

      (e) pay you the rent    (จ่ายค่าเช่าให้คุณ)

 

การเจรจา (Negotiating)

            มิสเตอร์โรเบิร์ต จอห์นสัน เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกัน  ผู้ซึ่งเพิ่งถูกแต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง (posted) ที่สาขา (branch) ของบริษัทในกรุงเทพฯ

            ข้างล่างนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างคุณสุนีย์, เจ้าของบ้านเช่า (landlady), และมิสเตอร์จอห์นสัน

 

จอห์นสัน  นั่นหมายเลข ๒๕๒-๕๖๗๘ ใช่ไหมครับ

สุนีย์          :  ใช่ค่ะ

จอห์นสัน  :  ผมขอพูดกับคุณสุนีย์ครับ  ได้โปรด

สุนีย์          :             ๑         

จอห์นสัน  :  สวัสดีครับ  ผมชื่อจอห์นสันครับ  ผมเพิ่งจะเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์ของวันนี้ (today’s

                    paper) เกี่ยวกับบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ (furnished house) ให้เช่า (to rent)

                                ๒        ?

สุนีย์          ยังว่างค่ะ,             ๓         ?

จอห์นสัน  อยากครับ  คุณจะสามารถบอกผมที่อยู่ที่แน่นอน (exact address) (ของบ้านเช่า) ได้ไหมครับ

สุนีย์                     ๔         

จอห์นสัน  :  ขอบคุณครับ,            ๕        ?

สุนีย์          โอ  มันใหญ่พอสำหรับครอบครัวที่มี ๔ หรือ ๕ คน (family of four or five) ค่ะ,  มีห้องนอน

                     (bedrooms) ห้อง, ห้องรับแขก (ห้องนั่งเล่น) (living room) ขนาดใหญ่ ห้อง  และห้อง

                      ทานอาหาร (dining room) ห้อง

จอห์นสัน  :              ๖          ?

สุนีย์          (ติดแอร์) เฉพาะห้องนอน ห้องเท่านั้นค่ะ

จอห์นสัน  :              ๗          ?

สุนีย์          มีค่ะ,  เครื่องชั้นล่าง (downstairs) และ เครื่องชั้นบน (up)

จอห์นสัน  :              ๘          ?

สุนีย์          เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาทค่ะ

จอห์นสัน  :  และถ้าผมเช่าบ้านจริงๆ (I do rent the house)  ผมจะสามารถย้ายเข้ามา (move in) ได้

                     เมื่อไรครับ

สุนีย์          :               ๙         

จอห์นสัน  :  ดีครับ  ผมจะปรึกษาหารืออย่างละเอียด (ก่อนตัดสินใจ) (talk it over) กับภรรยาของผมก่อน 

                     และ           ๑๐         เช้าวันพรุ่งนี้,  ขอบคุณครับ  สวัสดี

สุนีย์          :  ขอให้โชคดีค่ะ (ขอให้สนุกนะคะ) (Have a nice day)  สวัสดีค่ะ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป