หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 151)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Making Arrangements

            Gloria is an AFS student who has been in Thailand for almost a year.  Malee is one of her close Thai friends.

            The following is the telephone conversation between Gloria and Malee.

 

Gloria      :  Hello.            1        

Woman   :  One moment, please.  I think she’s in the garden.            2        ?

Gloria     :  Gloria.  Thank you.

(The woman calls Malee in the garden to speak on the phone.)

Malee     :  Hi Gloria.

Gloria     :  Oh, hi Malee.            3        ?

Malee     :  Fine.  How about you?

Gloria     :  OK thanks.  Malee,           4         on Saturday morning?

Malee     :  Yes, why?

Gloria     :  My parents are arriving from the States and I’m meeting them.            5           I’d like you

                  to be there to meet them too because you’re my best friend in Thailand.

Malee     :              6         .  I’m really looking forward to seeing them. 

Gloria     :  Let’s meet at your house.  Then we’ll take a bus to Suvarnabhumi airport.  The plane’s due

                  in at 11 a.m.

Malee     :  Wait a minute.            7         in my brother’s car?  I’ll ask him.  I’m sure he won’t mind.

Gloria     :  Oh no,           8        .

Malee     :  Don’t worry.  He’ll be happy to do it.  We want to show your parents             9         .

Gloria     :  Great!             10         Are you sure?

Malee     :  Of course. We’ll see you at ten on Saturday.  Bye.

Gloria     :  Bye, and thanks again.

 

1. (a) Where’s Malee?    (มาลีอยู่ที่ไหนคะ)

    (b) I want to speak to Malee.    (ฉันต้องการพูดกับมาลีค่ะ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากใจความห้วนเกินไป)

    (c) Get me Malee.    (ไปเอามาลีมาให้ฉัน, ตามมาลีมาซิ)  (ไม่สุภาพอย่างยิ่ง)

    (d) May I speak to Malee?    (ฉันขอพูดกับมาลีค่ะ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นประโยคที่สุภาพ  และนิยมใช้กันทั่วไป)

    (e) Does Malee want to speak to me?    (มาลีต้องการพูดกับฉันหรือคะ)

2. (a) Who are you, please    (คุณคือใครคะ  ได้โปรด)

    (b) What’s your name, please    (คุณชื่ออะไรคะ  ได้โปรด)

    (c) Whose name is it, please    (มันเป็นชื่อของใครคะ  ได้โปรด)

    (d) Who do you want to speak to    (คุณต้องการพูดกับใครคะ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากประโยคแรก  กลอเรียได้กล่าวแล้วว่าจะขอพูดกับมาลี)

    (e) Who’s calling, please    (ใครกำลังพูดอยู่คะ  ได้โปรด)

3. (a) How do you do    (เธอเป็นอย่างไรบ้าง, เธอสบายดีหรือ)  (ใช้ถามเมื่อพบกันเป็นครั้งแรก หรือเพิ่งจะรู้จักกัน  ซึ่งมิใช่ในกรณีนี้  เพราะกลอเรียและมาลีเป็นเพื่อนสนิทกัน)

    (b) What’s happening    (อะไรกำลังเกิดขึ้น)

    (c) What about you    (แล้วเธอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง)  (ใช้ถามกลับเมื่อเพื่อนถามเราว่า  “เธอสบายดีหรือ”  โดยเราตอบว่า  “สบายดี  แล้วเธอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง”)

    (d) How’s everything    (ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างไรบ้าง)

    (e) I’ve something to tell you    (ฉันมีอะไรบางอย่างจะบอกเธอ)

4. (a) do you go out    (เธอออกไปข้างนอกหรือเปล่า)

    (b) what are you doing    (เธอกำลังทำอะไรหรือเปล่า)

    (c) will you go to school    (เธอจะไปโรงเรียนหรือเปล่า)

    (d) do you want to go with me    (เธอต้องการจะไปกับฉันหรือเปล่า)

    (e) are you free    (เธอว่างหรือเปล่า)

5. (a) I wonder if we will meet at the airport.    (ฉันสงสัยว่าเราจะพบกันที่สนามบินหรือไม่)

    (b) I want to know if you can meet at the airport.    (ฉันต้องการรู้ว่าเธอสามารถพบที่สนามบินหรือไม่)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากไม่ได้ระบุว่าสามารถพบกับใครที่สนามบิน)

    (c) Can you come to the airport with me?    (เธอสามารถมาที่สนามบินกับฉันไหม)  (หมายถึงให้เดินทางไปด้วยกัน  หรือไปพร้อมๆ กัน..............โดยรถประจำทาง)

    (d) Do you like coming with me to the airport?    (เธอชอบมากับฉันที่สนามบินไหม)

    (e) Will you join me at the airport?    (เธอจะไปร่วมกับฉันที่สนามบินไหม)  (หมายถึงต่างคนต่างไป  และไปพบกันที่สนามบิน  แต่ประโยคต่อๆ มา  กลอเรียชวนมาลีขึ้นรถประจำทางไปสนามบิน  จึงไม่เลือกข้อนี้)

6. (a) I like it too    (ฉันชอบมันเช่นกัน)

    (b) I do it    (ฉันทำมันเอง)

    (c) I’d love to    (ฉันอยากจะไป...............ที่สนามบินกับเธอนะ)

    (d) I enjoy that    (ฉันสนุกกับสิ่งนั้นนะ)

    (e) I’ll try it    (ฉันจะลองมันนะ)

7. (a) Are we going    (เรากำลังไป...........ในรถของพี่ชายฉัน.............ใช่ไหม)

    (b) Why don’t we go    (ทำไมเราไม่ไป............ในรถของพี่ชายฉันละ่)

    (c) Do you like to go    (เธออยากจะไป...........ในรถของพี่ชายฉัน...........ใช่ไหม)

    (d) Why don’t you like going    (ทำไมเธอไม่อยากไป..........ในรถของพี่ชายฉัน)

    (e) Why do we have to go    (ทำไมเราจำเป็นต้องไป...........ในรถของพี่ชายฉัน)

8. (a) don’t bother him    (อย่ารบกวนเขาเลย)

    (b) don’t give him trouble    (อย่าทำความยากลำบาก – ความยุ่งยาก – แก่เขาเลย)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากความหมายรุนแรงไป)

    (c) it’s no bother to him    (มันมิใช่ภาวะที่ยุ่งใจหรือน่ากังวลแก่เขา)

    (d) that’s the trouble with him    (นั่นเป็นความยุ่งยากกับเขา)

    (e) that may worry him    (นั่นอาจทำให้เขาวิตก)

9. (a) my brother’s car    (รถยนต์ของพี่ชายฉัน)

    (b) the Bangkok traffic    (การจราจรในกรุงเทพฯ)

    (c) our modern airport    (สนามบินทันสมัยของเรา)

    (d) some Thai hospitality    (ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (ความมีน้ำใจในการต้อนรับแขกของเจ้าของบ้าน) แบบไทยๆ บางประการ)

    (e) how wealthy we are    (เราร่ำรวยเพียงใด)

10. (a) That’s rather nice of you    (นั่นค่อนข้างเป็นความกรุณา (มีมิตรไมตรี) ของเธอ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากใช้คำว่า  “ค่อนข้าง”)

      (b) It’s my satisfaction    (มันเป็นความพึงพอใจของฉัน)

      (c) It’s my pleasure    (มันเป็นความยินดี (ความพอใจ) ของฉัน)

      (d) I can’t believe that your brother is so generous    (ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า  พี่ชายของเธอจะเอื้อเฟื้อ (ใจกว้าง) มาก)

      (e) That’s really kind of you    (นั่นเป็นความกรุณา (ความมีน้ำใจ) ของเธอจริงๆ)

 

การจัดเตรียม (การตระเตรียม) (Making Arrangements)

            กลอเรียเป็นนักเรียนเอเอฟเอส (นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอเมริกัน) ผู้ซึ่งได้อยู่ในประเทศไทยเกือบ ปีแล้ว  โดยมาลีเป็นเพื่อนชาวไทยที่ใกล้ชิด (close) คนหนึ่งของเธอ

            ต่อไปนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกลอเรียและมาลี

 

กลอเรีย  เฮลโล่           ๑        

ผู้หญิง    :  สักครู่หนึ่งค่ะ (One moment)  ฉันคิดว่าเธออยู่ในสวนนะ,             ๒        ?

กลอเรีย  กลอเรีย (พูดค่ะ)  ขอบคุณค่ะ

(ผู้หญิง (ที่บ้านมาลี) ร้องเรียกมาลีในสวนเพื่อให้มาพูดโทรศัพท์)

มาลี        :  ไฮ  กลอเรีย

กลอเรีย  :  โอ้  ไฮ  มาลี,             ๓         

มาลี        :  ดีค่ะ  แล้วเธอล่ะเป็นอย่างไรบ้าง (How about you)

กลอเรีย  :  เรียบร้อยดี (OK) ขอบคุณค่ะ,  มาลี           ๔         ตอนเช้าวันเสาร์

มาลี        :  ว่างค่ะ  ทำไมหรือ (Yes, why)

กลอเรีย  :  พ่อแม่ของฉันกำลังมาจากสหรัฐฯ  และฉันจะไปพบพวกเขา,            ๕         ฉันอยากให้เธออยู่

                   ที่นั่นเพื่อพบกับพวกเขา (พ่อแม่) ด้วย  เพราะว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในเมืองไทย

มาลี        :             ๖          ฉันตั้งตารอ (looking forward to) จริงๆ ที่จะพบ (seeing) กับพวกเขา

กลอเรีย  :  เรามาเจอกันที่บ้านของเธอเถอะ (Let’s meet at your house)  ต่อจากนั้นเราจะนั่งรถประจำ

                   ทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ,  เครื่องบินมีกำหนดถึง (is due in) (สุวรรณภูมิ) เวลา ๑๑.๐๐ น.

มาลี        รอประเดี๋ยวนะ (Wait a minute)          ๗          ในรถยนต์ของพี่ชายฉันล่ะ,  ฉันจะขอร้องเขา

                   (ให้พาเราไปสนามบิน)  ฉันมั่นใจว่าเขาจะไม่รังเกียจ (mind) หรอก

กลอเรีย  :  โอ  ไม่หรอก,           ๘        

มาลี        :  ไม่ต้องวิตกหรอก (Don’t worry)  เขา (พี่ชาย) จะมีความสุขที่ได้ทำมัน (ขับรถไปสนามบิน) 

                   เราต้องการแสดง           ๙         ให้พ่อแม่ของคุณเห็น

กลอเรีย  :  วิเศษเลย (Great)           ๑๐       ,  เธอแน่ใจหรือ (ที่ต้องการแสดงความเอื้อเฟื้อฯ ดังกล่าว)

มาลี        แน่ละ (แน่นอน) (Of course)  เราจะพบกับเธอตอน ๑๐ โมงเช้าวันเสาร์ (ที่บ้านของเธอ) 

                   แค่นี้นะ (Bye)

กลอเรีย  :  สวัสดีค่ะ (Bye)  และขอบคุณอีกครั้งนะ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป