หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 144)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Making Arrangements

            Araya is talking to her friend, Pat, on the phone.

 

Araya  :  I’m having a party on Saturday.           1        ?

Pat       :  That’ll be great.  What’s the occasion?

Araya  :            2         .  Just a get-together.

Pat       :  Should I bring anything?

Araya  :            3         .  By the way, do you know where I live?

Pat       :  Not exactly.

Araya  :            4         .  One more thing, I’m thinking of having a slide presentation if I can get a projector.            5         ?

Pat       :  Good idea.  I have a projector that I can lend you, but           6        , so I’m having it repaired. 

Araya  :            7          .  Well, I’ll ask Sumalee, then.

Pat       :  I’ll bring the slides I took in Chiang Rai.  I’m sure you haven’t seen them.

Araya  :            8          ?

Pat       :  Just this past week-end.  I had a wonderful time.

Araya  :             9          Well, don’t forget my party on Saturday.

Pat       :            10         .  See you then.  Bye.

Araya  :  Bye.

 

1. (a) Do you want to have one    (เธอต้องการจะมีงานเลี้ยงไหม)

    (b) Would you mind coming    (คุณรังเกียจที่จะมาไหม)  (“Would you mind + Verb + ing”  ใช้พูดเมื่อขอร้องให้ผู้อื่นทำอะไรบางอย่าง  เช่น  “Would you mind turning on the light?”  =  “คุณช่วยเปิดไฟให้หน่อยได้ไหม”)

    (c) Do you want to come, please    (เธอต้องการมาไหม  ได้โปรด)  (อาจตอบข้อนี้ได้  แต่ต้องตัด  “ได้โปรด”  ทิ้งไป,  อย่างไรก็ตาม  ข้อ (e) ได้ใจความดีกว่า)

    (d) Are you busy on that day    (เธอมีงานยุ่งไหมในวันนั้น)

    (e) Would you like to join us    (เธออยากมาร่วมงานกับเราไหม)

2. (a) Not at all    (ไม่เป็นไรหรอก)  (ใช้เมื่อมีคนกล่าวคำขอโทษเรา)

    (b) For nothing    (ไม่มีอะไรเลย)

    (c) Not usual    (ไม่ปกติ, พิเศษ, ไม่ธรรมดา)

    (d) Nothing special    (ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอก)

    (e) My birthday party    (วันเกิดของฉันเอง)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากประโยคถัดไปบอกว่า  “เป็นเพียงการสังสรรค์เท่านั้น”)

3. (a) As you have    (ตามที่คุณมี)

    (b) Don’t buy it    (อย่าซื้อมันนะ)

    (c) Bring a few friends with you    (พาเพื่อนมากับคุณสองสามคนนะ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากแพทถามว่า  “ฉันควรนำสิ่งของใดมาร่วมงานหรือเปล่า”)

    (d) Bring as much as you can    (นำมาให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากไม่รู้ว่าบอกให้นำอะไรมาร่วมงาน  และไม่สุภาพด้วยที่พูดกับแขกแบบนี้)

    (e) Don’t bother    (อย่าลำบากเลย, อย่ารบกวนเลย)  (หมายถึงไม่ต้องเอาอะไรมาร่วมในงาน)

4. (a) It’s 15 minutes by bus, then walk for 10 minutes    (บ้านฉันใช้เวลา ๑๕ นาทีโดยรถประจำทาง  จากนั้นเดินอีก ๑๐ นาที)

    (b) I live quite far, so you should take a taxi    (ฉันอยู่ไกลมาก  ดังนั้นเธอควรนั่งรถแท็กซี่)

    (c) It’s near Foodland, and take the first turn on the right    (บ้านฉันอยู่ใกล้ฟูดแลนด์  และเลี้ยวครั้งแรกทางขวามือ)

    (d) I’m on Soi 18, Sukhumvit Road, the seventh house from the corner, on your right    (ฉันอยู่ซอย ๑๘ ถนนสุขุมวิท  บ้านหลังที่ ๗ จากมุมถนน,  ทางขวามือของคุณ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากเป็นการบอกที่อยู่ของอารยาที่ชัดเจนกว่าข้ออื่นๆ)

    (e) I live near Bangkok Bank, Samsen branch, you can ask people around there    (ฉันอยู่ใกล้แบ๊งค์กรุงเทพ  สาขาสามเสน  เธอสามารถถามผู้คนแถวนั้นได้)

5. (a) Can I take one    (ฉันเอาไปสักเครื่องได้ไหม)

    (b) What do you plan    (เธอมีแผนจะทำอะไร)

    (c) How does that sound    (มันเป็นยังไงบ้าง, เธอเห็นอย่างไรบ้าง)  (ถ้าฉันจะฉายสไลด์ในงาน)

    (d) Can you buy me one    (เธอซื้อให้ฉันสักเครื่องได้ไหม)

    (e) May you borrow it for me    (เธอช่วยขอยืมมันให้ฉันหน่อยนะ)

6. (a) it’s my friend’s    (มันเป็นของเพื่อนของฉัน)

    (b) I can’t find it    (ฉันไม่สามารถหามันเจอ)

    (c) it’s not working    (มันเสียนะ, มันใช้การไม่ได้นะ)

    (d) I often use it    (ฉันใช้มันบ่อยๆ)

    (e) you must keep it in good condition    (เธอจะต้องเก็บรักษามันให้อยู่ในสภาพดี)

7. (a) That’s great    (นั่นวิเศษเลย, นั่นยอดเลย)

    (b) That’s too bad    (แย่จริงๆ นะ, เสียดายจังนะ)

    (c) I can’t believe it    (ฉันแทบไม่เชื่อเลย, ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย)

    (d) It’s shameful    (มันน่าอายนะ, มันน่าขายหน้านะ)

    (e) I’m sorry, you shouldn’t tell me a lie    (ฉันเสียใจนะ  เธอไม่ควรโกหกฉันเลย)

8. (a) When did you go there    (เธอไปที่นั่นเมื่อไร)

    (b) How long were you there    (เธออยู่ที่นั่นนานเท่าใด)

    (c) How many weeks did you go    (เธอไปกี่สัปดาห์)

    (d) Since when were you there    (เธออยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไร)

    (e) How did you go there    (เธอไปที่นั่นอย่างไร)

9. (a) I hope so    (ฉันก็หวังเช่นนั้น)

    (b) I agree with that    (ฉันเห็นด้วยกับเรื่องนั้น)

    (c) I think you should go there again    (ฉันคิดว่าเธอควรไปที่นั่นอีกครั้ง)

    (d) I’m sure you did    (ฉันแน่ใจว่าเธอต้องสนุก)  (ที่เชียงราย)

    (e) I hope to have a wonderful time too    (ฉันหวังว่าจะสนุกด้วยเช่นกัน)

10. (a) Yes, I will    (ใช่  ฉันจะลืม) 

      (b) Yes, I do    (ใช่  ฉันลืม)

      (c) No, I don’t    (ไม่  ฉันไม่ลืม)

      (d) I’m not sure whether I can go    (ฉันไม่แน่ใจว่าฉันสามารถไปได้หรือไม่)

      (e) No, I won’t    (ไม่  ฉันจะไม่ลืมหรอก)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากบอกว่า  จะไม่ลืมมางานเลี้ยงในวันเสาร์ที่กำลังจะมาถึง  ซึ่งเป็นอนาคต)

 

การเตรียมการ (การตระเตรียม) (Making Arrangements)

             อารยากำลังคุยกับเพื่อนของเธอ, แพท, ทางโทรศัพท์

 

อารยา    ฉันจะมีงานเลี้ยงในวันเสาร์นี้,            ๑        ?

แพท       นั่นจะวิเศษเลย (That’ll be great)  ว่าแต่เนื่องในโอกาสอะไรล่ะ (What’s the occasion)

อารยา               ๒          เป็นเพียงการสังสรรค์กันเท่านั้น (Just a get-together)

แพท       ฉันควรจะเอาอะไรไปไหม (ที่งานเลี้ยง)

อารยา    :             ๓           เอ้อ (By the way)  เธอรู้ไหมว่าบ้านของฉันอยู่ที่ไหน

แพท       ไม่แน่ใจนะ (Not exactly)

อารยา               ๔        อีกเรื่องหนึ่งนะ (One more thing)  ฉันกำลังคิดถึงการนำเสนอภาพสไลด์

                  (ฉายสไลด์) (slide presentation)  ถ้าฉันสามารถมีเครื่องฉาย (projector)          ๕        ?

แพท       เป็นความคิดที่ดีนะ (Good idea)  ฉันมีเครื่องฉายซึ่งฉันสามารถให้เธอยืมได้  แต่ว่า

                             ๖        ,  ดังนั้น  ฉันจะเอามันไปซ่อม (I’m having it repaired)

อารยา    :             ๗          อ้อ  ฉันจะลองถามสุมาลี  ถ้างั้น (ว่ามีเครื่องฉายหรือไม่)

แพท       :  ฉันจะเอาภาพสไลด์ที่ฉันถ่ายที่เชียงราย (ไปที่งานด้วย)  ฉันแน่ใจว่าเธอยังไม่ได้เห็นมัน

อารยา    :             ๘          ?

แพท       เพิ่งจะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เอง (Just this past week-end)ฉันสนุกมากเลย (ที่เชียงราย)

                  (I had a wonderful time)   

อารยา    :             ๙          เอ้อ  อย่าลืม (มา) งานเลี้ยงของฉันวันเสาร์นะ

แพท       :            ๑๐         แล้วพบกันตอนนั้นนะ (วันเสาร์) (See you then)  แค่นี้นะ (Bye)

อารยา    สวัสดี

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป