หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 143)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Asking for And Giving Information

            There is a conversation between an old lady and a clerk at the information office in a railway station.

 

Clerk        :  Good afternoon, ma’am.  Can I help you?

Old lady   :  Yes, good afternoon.             1         .

Clerk        :  Yes, ma’am.  Which train?  Where are you going?

Old lady   :  To Chiang Mai.  You see, I have never………….

Clerk        :  So your question is “          2         Chiang Mai?”  Is that correct?

Old lady   :  Yes.

Clerk        :  At 6 p.m.  That’s a couple of minutes.

Old lady   :              3           ?

Clerk        :  A first-class, air-conditioned sleeper one way is two thousand baht, ma’am.

Old lady   :  Can I get something to eat on the train?  I always like to eat when I travel.

Clerk        :  Yes, ma’am.             4         .

Old lady   :  Oh, good!  Er……… can you please tell me how much I’ll have to pay for a plate of fried

                      rice?

Clerk        :  I think it’s about eighty baht, ma’am.

Old lady   :  Eighty baht!  Oh dear!             5        .  Anyway, I suppose you have been to Chiang Mai

                      many times.             6         ?

Clerk        :  It’s a very nice place.  I hope you’ll enjoy your trip.  Your train’s leaving in a minute.

Old lady   :  Oh!            7        ?

Clerk        :  Platform 11.  ………  That is your train, ma’am.            8        .

Old lady   :  Oh, no!  I didn’t know the train would leave early.

Clerk        :  The train           9        , but you’ve asked so many questions!

Old lady   :  What a pity!  Ah, would you please tell me again when the next train to Chiang Mai

                      leaves?

Clerk        :  At 10 p.m.

Old lady   :  In that case,           10        .  Thank you very much.

 

1. (a) Who can I talk to, please?    (ฉันจะสามารถคุยกับใครได้นี่, ได้โปรด)

    (b) Are there many trains here?    (มีรถไฟหลายขบวนไหมที่นี่น่ะ)

    (c) I’m looking for someone to help me.    (ฉันกำลังมองหาใครสักคนให้ช่วยฉันหน่อย)

    (d) I’d like to get on the train to Chiang Mai, please.    (ฉันอยากขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่, ได้โปรด)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจาก  ประโยคต่อไปเสมียนถามว่า  “คุณกำลังจะไปไหน”)

    (e) I’d like some information about the train, please.    (ฉันอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟ, ได้โปรด)

2. (a) Which train goes to    (รถไฟขบวนไหนไป)

    (b) Where’s the best train to    (รถไฟที่ดีที่สุดที่ไป..........เชียงใหม่..........อยู่ที่ไหนหรือ)

    (c) How many trains leave for    (รถไฟกี่ขบวนไป)

    (d) When’s the next train to    (รถไฟขบวนถัดไปที่ไป..........เชียงใหม่........จะออกเมื่อใด)

    (e) Which is the best way to    (อันไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ไป)

3. (a) Which is the return fare    (อันไหนคือค่าโดยสารเที่ยวไป-กลับ)  (ต้องใช้  “What is the return fare”  หรือ  “How much is the return fare”  =  "ค่าโดยสารเที่ยวไป-กลับเป็นเท่่าใด")

    (b) Where are the sleepers    (ตู้รถนอนอยู่ที่ไหน)

    (c) What condition is it in    (มันอยู่ในสภาพใดล่ะ)

    (d) How much is it for a hotel room in Chiang Mai    (ห้องพักในโรงแรมในเชียงใหม่ราคาเท่าใดล่ะ)

    (e) How much is the ticket    (ตั๋วราคาเท่าไรหรือ)

4. (a) There’s a restaurant at this station    (มีภัตตาคารที่สถานีนี้ครับ)

    (b) You can eat where you like    (คุณสามารถกินที่ไหนก็ได้ที่คุณชอบ)

    (c) You are allowed to eat    (คุณได้รับอนุญาตให้กินได้)

    (d) There’s a dining car on the train    (มีรถเสบียงบนรถไฟครับ)

    (e) There’re many nice restaurants in Chiang Mai    (มีภัตตาคารดีๆ มากมายในเชียงใหม่ครับ)

5. (a) Good price    (ราคาเหมาะสมดีนะ, ไม่แพงนะ)

    (b) How high it is    (มันสูงเท่าไร)  (ต้องใช้  “What a high price”  หรือ “How high the price is”  =  “ราคาแพงจัง”)

    (c) That’s a lot    (นั่นแพงโขเลยนะ, แพงจังเลยนะ)

    (d) It’s very cheap; I like that    (มันราคาถูกมาก  ฉันชอบนะ)

    (e) Believe it or not    (เชื่อหรือไม่ล่ะ)

6. (a) What is it    (มันคืออะไร)

    (b) How do you feel    (คุณรู้สึกอย่างไร)

    (c) What’s it like    (เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้าง)

    (d) Where did you stay there    (คุณพักที่ไหนล่ะ  ที่เชียงใหม่)

    (e) Where did you like to go there    (คุณชอบไปที่ไหนล่ะ  ที่เชียงใหม่)

7. (a) How far    (ไกลเท่าใด)

    (b) Which one    (ขบวนไหนล่ะ.............ที่จะออก)

    (c) What for    (เพื่ออะไร)

    (d) Where from    (จากที่ไหน)

    (e) Why not wait for me    (ทำไมไม่รอฉันล่ะ)

8. (a) You’ve missed it    (คุณตกรถไฟแล้วละ,  คุณพลาดรถไฟแล้วละ)

    (b) Hurry up    (เร็วๆ เข้า)

    (c) It’s coming    (รถไฟกำลังมา)

    (d) Get on it now    (ขึ้นรถไฟตอนนี้เลย)  (ไม่เลือกข้อนี้  เนื่องจากหญิงชราตกรถแล้ว  โดยสังเกตจากประโยคข้างล่าง  ที่เธอพูดว่า  “น่าเสียดายจัง”  และถามว่า  “รถไฟเที่ยวถัดไปออกกี่ทุ่ม”)

    (e) You should buy a ticket now    (คุณควรซื้อตั๋วเดี๋ยวนี้เลย)

9. (a) is going that way    (กำลังไปทางนั้น)

    (b) can’t wait for you    (ไม่สามารถรอคุณได้)

    (c) doesn’t follow you    (ไม่ตามคุณไป)

    (d) left on schedule    (ออกตรงตามเวลา)

    (e) left an hour ago    (ออก ๑ ชั่วโมงผ่านมาแล้ว)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากรถไฟเพิ่งออกไปได้เพียงประเดี๋ยวเดียว)

10. (a) we must hurry    (เราต้องรีบแล้ว)

      (b) you are quite right    (คุณพูดถูกทีเดียว)

      (c) It’s going to be late    (มันจะสายแน่เลย)

      (d) I’ll sleep at the station    (ฉันจะนอนหลับที่สถานี)

      (e) I’ll wait around here    (ฉันจะรออยู่แถวๆ นี้นะ)

 

การถามและให้ข้อมูล (Asking for And Giving Information)

            นี่คือการสนทนาระหว่างหญิงชราและเสมียนที่ห้องประชาสัมพันธ์ (information office) ในสถานีรถไฟแห่งหนึ่ง

 

เสมียน       สวัสดีครับ แหม่ม  มีอะไรให้ผมช่วยไม้ครับ

หญิงชรา   :  มีสิ  สวัสดีจ้ะ             ๑         .

เสมียน       :  ได้สิครับ แหม่ม  รถไฟขบวนไหนครับ,  คุณกำลังจะไปที่ไหนครับ

หญิงชรา   :  ไปเชียงใหม่จ้ะ  คุณรู้ (เข้าใจ) (see) ไหม  ฉันไม่เคย.......................

เสมียน       :  ถ้างั้น (So) คำถามของคุณก็คือ “           ๒         เชียงใหม่”  นั่นถูกไหมครับ

หญิงชรา   ใช่จ้ะ

เสมียน       :  ออก โมงเย็นครับ  นั่นคือในอีกสอง – สามนาที (in a couple of minutes) ครับ

หญิงชรา   :              ๓           ?

เสมียน       :  ตั๋วเที่ยวเดียว (one way) รถนอนชั้น ๑ ปรับอากาศ (first-class, air-conditioned

                     sleeper) ราคา ๒,๐๐๐ บาทครับ  แหม่ม

หญิงชรา   :  แล้วฉันสามารถหาอะไรกินบนรถไฟไหม  ฉันชอบกินเสมอเมื่อเดินทาง

เสมียน       :  ได้สิครับ  แหม่ม             ๔         

หญิงชรา   :  โอ  ดีเอ้อ..............คุณได้โปรดบอกฉันหน่อยว่าฉันจะต้องจ่ายเงินเท่าใดสำหรับข้าวผัด 

                       จาน (a plate of fried rice)

เสมียน       ผมคิดว่ามันราคาประมาณ ๘๐ บาทครับ แหม่ม

หญิงชรา   :  ๘๐ บาทเชียวหรือโอ ที่รัก!              ๕          ,  อย่างไรก็ตาม (Anyway) ฉันคาดการ

                     (suppose) ว่าคุณเคยไปเชียงใหม่มาหลายหนแล้ว,            ๖        ?

เสมียน       :  มันเป็นสถานที่ที่ดี (nice) มากเลย  ผมหวังว่าคุณจะสนุกกับการเดินทาง (trip) ของคุณ

                     รถไฟของคุณจะออก (leaving) ในอีก นาที

หญิงชรา   โอ้             ๗         ?

เสมียน       :  ชานชลา (Platform) ที่ ๑๑.   .............. นั่นคือขบวนรถของคุณครับ แหม่ม,             ๘        

หญิงชรา   :  โอ  ไม่นะ!  ฉันไม่รู้ว่ารถไฟจะออกเร็ว (leave early) แบบนี้

เสมียน       รถไฟ           ๙        ,  แต่คุณถามคำถามมากเหลือเกิน (เลยตกรถ)

หญิงชรา   :  น่าเสียดายจัง (What a pity) อา,  โปรดบอกฉันอีกครั้งได้ไหมว่า  รถไฟไปเชียงใหม่ขบวน

                      ถัดไปออกกี่ทุ่ม

เสมียน       :  ๑๐ น. ( ทุ่ม) ครับ

หญิงชรา   :  ในกรณีนั้น (In that case)            ๑๐         ,  ขอบคุณมากเลยจ้ะ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป