หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 141)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Making Arrangements

              David and Caroline run into each other on their way to class at University.

 

David       :  Are you busy tonight, Caroline?

Caroline   :  That depends.             1         ?

David       :  Well, I thought            2         , we could go for a meal or something.

Caroline   :              3          .  Mmm …. yes, that would be lovely.  Where should we go?

David       :              4          .   Wherever you like.

Caroline   :  How about Seafood Heaven?

David       :  O.K.  Fine.  I’ll           5          when you’re ready.  About seven?

Caroline   :  Fine.  Goodbye.

 

1. (a) What    (อะไรหรือ)

    (b) When    (เมื่อไรหรือ)

    (c) Who    (ใครหรือ)

    (d) Why    (ทำไมหรือ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากต้องการบอกว่า  “ถามทำไม”)

    (e) How    (อย่างไรหรือ)

2. (a) when it looked good    (เมื่อมันดูดี)

    (b) as I wanted to eat    (เพราะว่าผมต้องการจะกิน)

    (c) since you felt hungry    (เพราะว่าคุณรู้สึกหิว)

    (d) because there was a new movie    (เพราะว่ามีภาพยนตร์เรื่องใหม่)

    (e) if you felt like it    (ถ้าคุณชอบมันนะ, ถ้าคุณอยาก...........ไปกิน...........นะ)

3. (a) Certainly, I want to go    (แน่นอน  ฉันต้องการจะไป)

    (b) Sorry, I have some work to do tonight    (เสียใจค่ะ  ฉันมีงานต้องทำคืนนี้)

    (c) Well, let me see    (ขอดูก่อนนะ, ขอคิดดูก่อนนะ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจากข้อความที่ตามมาคือ  “อืมมมม.......”  ซึ่งหมายถึงการใช้ความคิดก่อนตอบ)

    (d) Excuse me, there is my favorite TV program tonight    (ขอโทษค่ะ  มีรายการทีวีที่ฉันชอบคืนนี้)

    (e) I know you’re always hungry    (ฉันรู้ว่าคุณมักหิวอยู่เสมอ)

4. (a) I couldn’t tell    (ผมบอกไม่ได้หรอก)

    (b) That’s a good idea    (นั่นเป็นความคิดที่ดีนะ)

    (c) I don’t know any restaurants around here    (ผมไม่รู้จักภัตตาคารใดๆ เลยแถวนี้)

    (d) It’s up to you    (มันก็แล้วแต่คุณ)

    (e) We should go to a restaurant near your home    (เราควรไปภัตตาคารใกล้บ้านของคุณ)

5. (a) wait for you at the restaurant   (รอคุณที่ภัตตาคาร)

    (b) pick you up    (ไปรับคุณ)

    (c) take you in my car    (พาคุณไปในรถของผม)  (ไม่ใช้รูปแบบนี้)

    (d) go with you    (ไปกับคุณ)

    (e) go out of my home    (ออกจากบ้านของผม)

 

การเตรียมการ (การตระเตรียม) (Making Arrangements)

             เดวิดและแคโรลีนพบกันโดยบังเอิญ (run into each other) ในระหว่างทางไปห้องเรียน (on their way to class) ที่มหาวิทยาลัย

 

เดวิด        คุณมีงานยุ่งหรือเปล่าคืนนี้,  แคโรลีน

แคโรลีน  :  มันก็แล้วแต่สถานการณ์ (That depends)           ๑        ?

เดวิด        เอ้อ  ผมคิดว่า            ๒          เราสามารถไปทานอาหารกัน (go for a meal) หรือทำอะไร

                   บางอย่าง

แคโรลีน   :              ๓          อืมมม ......... ได้ซิ  นั่นน่ารักดีนะ  เราควรไปที่ไหนกันล่ะ

เดวิด        :              ๔           ที่ไหนก็ได้ที่คุณชอบ (Wherever you like)

แคโรลีน  ร้านสวรรค์อาหารทะเลเป็นไง (How about Seafood Heaven)

เดวิด        ตกลง  ดีเลย (Fine)  ผมจะ            ๕         เมื่อคุณพร้อม,  ประมาณ (About) หนึ่งทุ่มดีไหม

แคโรลีน  ดีค่ะ  ฉันไปก่อนนะ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป