หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 136)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Situation Tony and Tom get lost while driving to Bob’s house.

 

Tony   :  I thought you said you knew the way to Bob’s house.

Tom    :  I thought I did, but I guess I            1         .

Tony   :  Let’s ask for directions.

Tom    :  No, don’t do that.  I think           2         .

Tony   :  I’ve           3         that before.

Tom    :  Slow down.  I recognize that church over there.  Turn left          4         the next intersection.

Tony   :  O.K.  I’ve turned left.  Which house is it?

Tom    :  It should be right next to an outdoor restaurant.

Tony   :  There’s an outdoor restaurant over there but there’s a pub next to it.

Tom    :  I guess we’d better           5          and try the one next to it.

Tony   :  Better yet.  Why don’t we ask for directions.

 

1. (a) won’t    (จะไม่รู้)

    (b) don’t    (ไม่รู้................ทางไปบ้านบ๊อบ)  (เลือกข้อนี้เนื่องจาก  ไม่รู้ในขณะนี้)

    (c) weren’t    (ไม่รู้)

    (d) hadn’t    (ไม่รู้)

2. (a) we’re getting close    (เรากำลังเข้าไปใกล้.............บ้านบ๊อบ)

    (b) you’ve discovered it    (คุณได้ค้นพบมันแล้ว)

    (c) we’re solving it    (เรากำลังแก้ปัญหามัน)

    (d) you’ve given up    (คุณได้หยุด (เลิก) แล้ว)

3. (a) thought of    (นึกถึง, คิดถึง)

    (b) guessed    (เดา, ทาย, คาดคะเน, คิดว่า, เข้าใจว่า)

    (c) listened for    (ต้องใช้  “Listened to”  =  “ฟัง”)

    (d) heard    (ได้ยิน)

4. (a) on

    (b) at    (ที่)

    (c) in

    (d) by

5. (a) go backwards    (ขับถอยหลัง, ขับกลับไป)

    (b) move in    (ย้ายเข้าไป)

    (c) pull on    (ไม่มีความหมาย)

    (d) turn around    (เลี้ยวกลับ)

 

สถานการณ์  :  โทนี่และทอมหลงทาง (get lost) ในขณะกำลังขับรถไปที่บ้านของบ๊อบ (โทนี่เป็นผู้ขับรถ)

 

โทนี่     ผมคิดว่าคุณพูดว่าคุณรู้ทางไปบ้านของบ๊อบ

ทอม    :  ผมคิดว่าผมพูดนะ  แต่ผมเดา (ทาย, คาดคะเน) (guess) ว่าผม            ๑         

โทนี่     :  เรามาถามทิศทาง (ask for directions) กันเถอะ

ทอม    :  ไม่  อย่าทำเช่นนั้นเลย  ผมคิดว่า             ๒          

โทนี่     :  ผมเคย            ๓          สิ่งนั้นมาก่อน  (ที่คุณพูดว่าเรากำลังเข้าไปใกล้บ้านบ๊อบ)

ทอม    :  ขับช้าลงหน่อย (Slow down) ผมจำได้ (recognize) โบสถ์ที่ตรงนั้น (over there)เลี้ยวขวา

              (Turn left)            ๔          สี่แยกถัดไป (next intersection) นะ

โทนี่     :  ตกลง  ผมได้เลี้ยวซ้ายแล้วนะ  บ้านหลังไหนล่ะ (ของบ๊อบ)

ทอม    :  มันควรจะเป็นบ้านหลังถัดไปจาก (next to) ภัตตาคารกลางแจ้ง (outdoor) พอดี (right)

โทนี่     :  มีภัตตาคารกลางแจ้งอยู่ตรงนั้น  แต่มีผับ (ร้านเหล้า) ถัดจากมันนะ

ทอม    :  ผมเดาว่าเราควรจะ             ๕          และไปลองเลี้ยว (try) ที่สี่แยกถัดไป

โทนี่     :  ดีกว่านะ (Better yet),  ทำไมเราไม่ถามทิศทางล่ะ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป