หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 134)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Inviting

            Wirat wants Jane to go to the concert with him.

 

Wirat  :  Have you heard about the Bird Bird Concert next Sunday?            1         

Jane    :  Sunday, April 12?

Wirat  :  Yes.  If not, let’s go.

Jane    :              2         .  But I’m afraid I won’t be able to.  I have to attend a meeting.  Why not the

                weekend after next?  It’s still on then, isn’t it?

Wirat  :  Yes.  I think so.   A week from Sunday, then?  Shall I get the tickets?  There are two

                performances: matinee and evening.             3         ?

Jane    :  Matinee.  How much are the tickets?

Wirat  :  800, 1,500 and 2,000 baht.             4         ?

Jane    :  I haven’t got much cash this week and I don’t get my allowance until the first week of the

                month.

Wirat  :  I’ll get the 800-baht tickets.  You can give me the money anytime.

Jane    :  All right.  I’ll pay you back next week.            5         , where will the concert be held?

Wirat  :  At the Cultural Center on Ratchadapisek Road.

 

1. (a) It’s a pity you’re too busy today.    (มันน่าเสียดายที่คุณมีงานยุ่งมากเกินไปวันนี้)

    (b) I was wondering if you were doing anything.    (ผมกำลังสงสัยว่าคุณกำลังทำอะไรหรือเปล่า..............ในวันนั้น)

    (c) Don’t you want to do anything interesting?    (คุณไม่ต้องการทำอะไรที่น่าสนใจหรอกหรือ)

    (d) Why don’t we go to the concert together?    (ทำไมเราไม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันล่ะ)

2. (a) I’d love to    (ฉันอยากจะไปดูนะ)

    (b) You’ll be lucky    (คุณจะโชคดี)

    (c) As agreed    (ตามที่ตกลงกันไว้)

    (d) When possible    (เมื่อเป็นไปได้)

3. (a) What’s the time    (เวลาอะไร, เวลาเท่าใด)

    (b) When is the start    (เริ่มต้นเมื่อใด)

    (c) Which do you prefer    (คุณชอบรอบ (เวลา) ใดมากกว่ากัน)

    (d) How do you like it    (คุณชอบมันไหม)

4. (a) How much do you earn    (คุณหาเงินได้มากเท่าใด)

    (b) When shall we spend    (เราจะใช้จ่ายเงินเมื่อใด)

    (c) Where can we buy    (เราสามารถซื้อได้ที่ไหน)

    (d) What do you want to pay    (คุณต้องการจ่ายราคาเท่าใด)  (คุณต้องการซื้อบัตรราคาเท่าใด)

5. (a) In addition    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (b) As a result    (ผลที่ตามมาคือ)

    (c) By the way    (อ้อ, เอ้อ)  (ใช้เมื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องพูด  ในที่นี้คือ  จากที่บอกว่าจะใช้เงินคืนสัปดาห์หน้า  เป็นถามว่า  คอนเสิร์ตจะจัดที่ไหน)

    (d) In fact    (ตามความเป็นจริง)

 

การเชื้อเชิญ (Inviting)

             วิรัตต้องการให้เจนไปดูคอนเสิร์ตกับตน

 

วิรัต    คุณได้ยินเกี่ยวกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดวันอาทิตย์หน้าหรือเปล่า,            ๑         .

เจน     :  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายนใช่ไหม

วิรัต    :  ใช่แล้ว,  ถ้าไม่ (มีอะไรทำในวันนั้น) (If not)  เราไป (ดูคอนเสิร์ต) กันเถอะ (let’s go)

เจน     :               ๒         ,  แต่ฉันเกรง (afraid) ว่าฉันจะไม่สามารถไปได้  ฉันจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุม

               (attend a meeting)  ทำไมไม่ไปวันสุดสัปดาห์ (weekend) หลังสุดสัปดาห์หน้า (after next)

               ล่ะ,  คอนเสิร์ตยังคงเล่นอยู่ (is still on) ในตอนนั้น  ใช่หรือเปล่า

วิรัต    :  ใช่  ผมคิดเช่นนั้นนะ (I think so) สัปดาห์หลังจากวันอาทิตย์  ถ้ายังงั้น (then),  ผมไปซื้อบัตร

              (tickets) เอาไหม  มีการแสดง ๒ รอบ (two performances) , (คือ) รอบกลางวัน (รอบบ่าย)

              (matinee) และรอบค่ำ (evening)            ๓          .

เจน     :  (ฉันชอบ) รอบกลางวัน,  บัตรราคาเท่าไรล่ะ

วิรัต    :  ๘๐๐, ๑,๕๐๐ และ ๒,๐๐๐ บาท,             ๔          .

เจน     :  ฉันไม่มีเงินสดมากนักนะสัปดาห์นี้  และฉันก็จะไม่ได้รับ (get) เงินเบี้ยเลี้ยง (เงินค่าใช้จ่าย)

              (allowance) ของฉัน  จนกว่า (จนกระทั่ง, จนถึง) (until) สัปดาห์แรกของเดือน

วิรัต    :  ผมจะซื้อบัตรราคา ๘๐๐ บาท  คุณสามารถ (อาจจะ) (can) ให้เงินผมเมื่อใดก็ได้ (anytime)

เจน     ตกลง  ฉันจะใช้หนี้คุณ (ค่าบัตร) (pay you back) สัปดาห์หน้า,              ๕          คอนเสิร์ตจะจัด

              (held) ที่ไหนล่ะ

วิรัต    :  ที่ศูนย์วัฒนธรรม (Cultural Center), ถนนรัชดาภิเษกครับ

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป