หมวดข้อสอบ CLOZE TEST (ตอนที่ 128)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

DirectionRead the following dialogs and choose the best alternatives for each blank.

(จงอ่านบทสนทนาต่อไปนี้  และเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละช่องว่าง)

 

Asking for and Giving Information

               You are helping your parents who own a food shop in town.  A tourist comes into your shop.

 

You       :  Hello.  Please have a seat.  Can I help you? 

Tourist  :  Yes.            1         I’m so thirsty.

You       :  We have iced coffee, soft drinks and beer.  What would you like to order?

Tourist  :             2               

You       :  Certainly.  (a minute later)  Here you are.  Do you want some ice also?

Tourist  :  No,           3         .  I was told it might be a little risky.

You        :             4           Have you been here long?

Tourist  :             5          I’m not used to this hot weather.

You       :  It’s hot now, but the rainy season will begin soon.           6        .

Tourist  :             7        , can you tell me where the Emerald Buddha Temple is?  Is it close by?

You       :  It’s about a kilometer away.

Tourist  :             8         ?

You       :  By bus.  The yellow bus can take you there.  But you’ll have to cross the street to catch it.

Tourist  :  Cross the street and get on a yellow bus?

You       :             9         .  The bus will go straight.  As soon as it takes a right turn, get off.  The

                 Emerald Buddha Temple is right in front of you.

Tourist  :  Thanks. Well, how much do I owe you?

You       :  That’s twenty baht.

               (The tourist hands you a fifty-baht note.)

You       :            10         .   Have a nice day!

Tourist  :  Thanks.  Goodbye.

 

1. (a) I may want something to drink.    (ผมอาจต้องการดื่มอะไรสักอย่าง)

    (b) I’d like something to drink.    (ผมอยากดื่มอะไรสักอย่าง)

    (c) Do you mind serving me something?    (คุณรังเกียจที่จะบริการอาหารบางอย่างให้ผมไหม)

    (d) May I please have something?    (ผมขอรับประทานอะไรสักอย่างได้ไหม) 

2. (a) Iced tea, please.    (ชาเย็น, ได้โปรดเถอะ)  (ไม่เลือกข้อนี้เนื่องจากข้อความต่อไป  “คุณ”  ถามนักท่องเที่ยวว่า  “คุณต้องการน้ำแข็งด้วยไหม”)

    (b) I must order coffee.    (ผมจะต้องสั่งกาแฟ)

    (c) You don’t have beer!    (คุณไม่มีเบียร์หรือ)

    (d) How about a Coke?    (ผมดื่มโค๊กดีกว่า)  (ดื่มโค๊กเป็นไง)

3. (a) I do    (ผมต้องการ – น้ำแข็ง)

    (b) I’d like ice    (ผมอยากได้น้ำแข็ง)

    (c) I’d better not    (ผมไม่เอา (น้ำแข็ง) ดีกว่า)

    (d) I hope not    (ผมหวังว่าไม่)

4. (a) I won’t.    (ผมจะไม่..................)  (ไม่ได้ใจความ)

    (b) I see.    (ผมเข้าใจแล้ว)

    (c) Are you sick?    (คุณป่วยหรือ)

    (d) Are you well?    (คุณสบายดีใช่ไหม)

5. (a) Yes, I arrived yesterday    (ใช่  ผมมาถึงเมื่อวานนี้)

    (b) No, only a few days    (ไม่หรอก  เพียงแค่สองสามวันเท่านั้น)

    (c) It’s my first visit    (มันเป็นการมาเยือนครั้งแรกของผม)

    (d) I’m leaving tomorrow    (ผมจะเดินทางกลับวันพรุ่งนี้)

6. (a) Then it’ll cool down a bit    (ถึงตอนนั้นมันจะเย็นลงเล็กน้อย)

    (b) So it’s hot all year round    (ถ้างั้น  มันร้อนตลอดทั้งปี)

    (c) It’s not usually like this    (โดยปกติแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนี้)

    (d) You’ll get used to it    (คุณจะคุ้นเคยกับมัน)

7. (a) By the way    (เอ้อ, อ้อ, นี่แน่ะ)  (ใช้พูดกล่าวนำเมื่อต้องการจะเปลี่ยนเรื่องพูด  คือ เปลี่ยนจากเรื่องดินฟ้าอากาศ  เป็นถามเรื่องวัดพระแก้ว)

    (b) On the other hand    (ในอีกด้านหนึ่ง, ในอีกแง่มุมหนึ่ง)

    (c) Furthermore    (นอกจากนั้น, ยิ่งกว่านั้น)

    (d) Regardless    (โดยไม่คำนึงถึง)

8. (a) How many different ways are there    (มีทาง (ถนน) ต่างๆ จำนวนเท่าใด)

    (b) How easy can I arrive there    (ผมจะไปถึงที่นั่นได้ง่ายเพียงใด)

    (c) What is the best way to get there    (อะไรเป็นวิธีดีที่สุดที่จะไปถึงที่นั่น)

    (d) What transportation is available there    (พาหนะ (วิธีการ) ขนส่งอะไรที่มี (ที่สามารถหาได้) ที่นั่น)

9. (a) That’s right    (ถูกต้อง, ถูกแล้ว)

    (b) Just a minute    (เพียงนาทีเดียว, ชั่วประเดี๋ยวเดียว)

    (c) Never mind    (ไม่เป็นไรหรอก, ไม่ต้องขอโทษก็ได้)

    (d) I beg your pardon    (ผมขอโทษนะ, ขอโทษครับ คุณว่า (พูด) อะไรนะ)

10. (a) You’re welcome    (ผมเต็มใจช่วยคุณครับ, ยินดีที่ได้ช่วยเหลือคุณครับ)

      (b) Here’s your change    (นี่เงินทอนของคุณครับ)

      (c) It’s your money    (มันเป็นเงินของคุณ)

      (d) That’s your coin    (นั่นเป็นเหรียญของคุณ)

 

การขอและการให้ข้อมูล

              คุณกำลังช่วยพ่อแม่ของคุณผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ (own) ร้านอาหาร (food shop) ในเมือง,  นักท่องเที่ยวคนหนึ่งเข้ามาในร้านของคุณ

 

คุณ                  เฮลโล่  โปรดนั่งลงครับ (Please have a seat) มีอะไรให้ผมช่วยครับ

นักท่องเที่ยว   มีซิ่           ๑          ผมกระหายน้ำมาก (I’m so thirsty)

คุณ                  :  เรามีกาแฟเย็น (iced coffee), เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (soft drinks) และเบียร์ 

                           คุณอยากจะสั่ง (order) อะไรครับ

นักท่องเที่ยว   :               ๒         

คุณ                 :  ได้ครับ (แน่นอนครับ) (Certainly) (อีก นาทีต่อมา)  (เอ้านี่ครับ, โค๊ก) (Here you are)

                          คุณต้องการน้ำแข็งด้วยไหมครับ

นักท่องเที่ยว   :  ไม่หรอก             ๓          ผมถูกบอกว่ามันอาจจะมีอันตราย (เสี่ยงภัย) (risky) นิดหน่อย 

                         (หมายถึง  น้ำแข็งอาจสกปรก)

คุณ                 :              ๔           (ที่คุณไม่ต้องการน้ำแข็ง)  คุณอยู่ที่นี่ (กรุงเทพฯ, เมือง ไทย) มานานแล้วหรือ

นักท่องเที่ยว  :              ๕         ,  ผมไม่คุ้นเคยกับ (I’m not used to) อากาศร้อนแบบนี้

คุณ                  มันร้อนนะขณะนี้  แต่ฤดูฝนจะเริ่มต้นในไม่ช้า,            ๖         .

นักท่องเที่ยว   :              ๗        ,  คุณจะบอกผมได้ไหมว่าวัดพระแก้วอยู่ที่ไหน  มันอยู่ใกล้แถวนี้ (close by)

                         ไหม

คุณ                 วัดอยู่ห่างออกไปประมาณ (about) กิโลเมตร

นักท่องเที่ยว  :              ๘         

คุณ                 :  โดยรถประจำทาง,  รถฯ สีเหลืองสามารถพา (take) คุณไปที่นั่น  แต่คุณจะต้องข้าม

                           ถนนเพื่อไปขึ้นรถ (catch it)

นักท่องเที่ยว   :  ข้ามถนนและขึ้นรถประจำทางสีเหลืองใช่ไหม

คุณ                 :              ๙        ,  รถประจำทางจะวิ่งตรงไป (go straight),  ในทันทีที่มันเลี้ยวขวา

                          (takes a right turn)  ให้ลงจากรถ (get off),  วัดพระแก้วจะอยู่ข้างหน้าคุณพอดิบพอดี

                          (right in front of you)

นักท่องเที่ยว   ขอบคุณนะ  อ้อ (Well) ผมเป็นหนี้ (owe) คุณเท่าไร  (ผมต้องจ่ายค่าโค๊กเท่าไร)

คุณ                 :  นั่นเป็นเงิน ๒๐ บาทครับ

                          (นักท่องเที่ยวยื่น (hands) ธนบัตร ๕๐ บาท (fifty-baht note) ให้คุณ)           

คุณ                 :             ๑๐        เที่ยวให้สนุกนะครับ (Have a nice day)

นักท่องเที่ยว   :  ขอบคุณนะ  ผมลาละ (Goodbye)

 

เรียน   ท่านผู้ติดตามอ่านเว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th                  

 

                ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป