สำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่15)

jobs for the boys (เป็นพหูพจน์เสมอ) : งานดีๆ รายได้งามในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มอบให้กับเพื่อนฝูง ญาติ หรือ ผู้สนับสนุนทางการเมือง หรือสนับสนุนตนเอง แทนที่จะเปิดให้มีการสอบแข่งขัน หรือเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด (ถ้ามอบให้กับเพศหญิงใช้ว่า jobs for the girls)

•    The department has faced a string of allegations over 'jobs for the boys'.

(กรมนั้นเจอกับข้อกล่าวหาเป็นชุดๆ ว่าเลือกแต่สมัครพรรคพวกหรือเด็กเส้นเข้ามาทำงาน)

•    By backing him through all his errors, he is proving that it is jobs for the boys.

(โดยการหนุนหลังเขาให้ผ่านพ้นความผิดพลาดทั้งปวง เขาได้พิสูจน์ว่าตำแหน่งของเขาเป็นของคนมีเส้นมีสาย)

 

A put-up job : แผนการหรือการเตรียมการที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่ออำพราง หรือทำให้เข้าใจผิด

•     The bank appeared to have been robbed, but the police believe it was a put-up job.

(ธนาคารดูเหมือนว่าถูกปล้น แต่ตำรวจเชื่อว่ามันถูกจัดฉากให้เป็นเช่นนั้น – คือจริงๆ แล้วไม่มีการปล้น)

 

Put to use : ใช้งาน (คน, สิ่งของ)

•     Jim decided to put his car to use.

(จิมตัดสินใจใช้รถยนต์ของตัวเอง)

•     She bought a dictionary and put it to use.

(เธอซื้อพจนานุกรมมาเล่มหนึ่งและใช้มัน)

•     During the war against Japan, the cooks and office workers of the U.S. Army were put to use in battle.

(ในระหว่างสงครามกับญี่ปุ่น พ่อครัวและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานของกองทัพอเมริกันถูกใช้เหมือนทหารทั่วไปในการสู้รบ)

 

jack of all trades (and master of none) : บุคคลที่รู้หรือมีประสบการณ์ไปเสียทุกเรื่อง แต่ไม่รู้อะไรจริงสักอย่างเดียว ใช้เป็นคำชมหรือตำหนิก็ได้แล้วแต่ความประสงค์ของผู้พูด

•   Bill is a jack of all trades; he can survive anywhere!

(บิลนี่เก่งไปเสียทุกเรื่อง เขาสามารถเอาตัวรอไปได้ทุกที่-เป็นคำชม)

•   “How come Joe did such a sloppy job?” Jane asked.

(เจนถามว่า “โจทำงานสุกเอาเผากินแบบนั้นออกมาได้ยังไง”)

“He's a jack of all trades.” Judy answered.

(จูดี้ตอบว่า “ก็เขาเก่งไปซะทุกเรื่องไง” เป็นคำตำหนิโจว่าทำงานแย่ เพราะว่ารู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้จริง)

 

No joke : เรื่องซีเรียส, เรื่องคอขาดบาดตาย

•   My car broke down miles from the nearest town. It was no joke, I promise you.

(รถฉันเสียโดยอยู่ห่างจากเมืองที่ใกล้ที่สุดหลายไมล์ทีเดียว มันเป็นเรื่องซีเรียสนะฉันสาบานได้)