สำนวน(Idiom) ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่14)

        put heads together : ปรึกษาหารือกัน

  • Thay put their heads together and came up with an idea. (พวกเขาปรึกษาหารือกันแล้วเกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่ง)

put two and two together : ตัดสินใจจากหลักฐานหรือข้อเท็จจริง, สรุปเอาจากเหตุผลแวดล้อม

  • He had put two and two together and decided what he should do next. (หลังจากพิจารณาหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆแล้ว เขาจึงตัดสินใจว่าควรจะทำอะไรต่อไป)

pull the wool over someone’s eyes : ดึงขนแกะมาปิดตาผู้อื่นหมายถึง หลอกลวงผู้อื่นให้คิดว่าตนเองดีทั้งๆที่ไม่ใช่

  • Jim tried to pull the wool over his teacher’s eyes, but she was too smart for him. (จิมพยายามหลอกให้ครูคิดว่าเขาเป็นนักเรียนที่ดี แต่ครูรู้ว่าเขาไม่เป็นเช่นนั้น)

put up or shut up : พิสูจน์คำพูดโดยการกระทำ มิฉะนั้นก็หยุดพูด (มีลักษณะเป็นคำสั่ง ค่อนข้างหยาบคาย)

  • John told Jim that he could run faster than the school champion, and Jim told John to put up or shut up. (จอห์นบอกจิมว่าเขาวิ่งได้เร็วกว่าแชมป์ของโรงเรียน และจิมเลยบอกจอห์นให้พิสูจน์ที่เขาพูด หรือไม่ก็เลิกคุยโม้)

hitch one’s wagon to a star : ผูกเกวียนไว้ที่ดวงดาว หมายถึง มีเป้าหมายสูงหรือทำตามความทะเยอทะยานหรือวัตถุประสงค์ที่สูง

  • In trying to be a famous singer, Linda had hitched her wagon to a star. (ในความพยายามที่จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง ลินดาตั้งเป้าหมายไว้สูงลิบ – เพราะเธอเป็นเพียงเด็กบ้านนอกจนๆ)
  • John hitched his wagon to a star and decided to try to become President. (จอห์นทะเยอทะยานสูงมากและตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นประธานาธิบดี)