บทสนทนา At a Supermarket

                                                  บทสนทนา

                                         At a Supermarket

A : How are the tomatoes today? (มะเขือเทศเป็นอย่างไรบ้างวันนี้)

B : They are very nice and firm. (ทั้งดีและกรอบมากเลยครับ)

A : What is the price? (แล้วราคาล่ะคะ)

B : These are 15 baht a kilo, and those others are 20 bath a kilo. (พวกนี้โลละ 15 ส่วนกองโน้นโลละ 20 ครับ)

A : I think I’ll take a kilo of the bigger ones. (ฉันคิดว่าจะเอาใบใหญ่สัก 1 กิโลนะ)

B : Is that enough? (นั่นพอหรือครับ)

A : Yes, I don’t want to keep them a long time. (ค่ะ ฉันไม่อยากเก็บมันไว้นานๆน่ะ - ถ้าซื้อไปหลายโล)

-----------------------------

A : Good morning, I want some fruits. (สวัสดีค่ะ – ฉันต้องการผลไม้)

        How much is the fruit today? (ผลไม้ขายอย่างไรคะวันนี้)

B : Today we have many fresh and fine fruits. (วันนี้เรามีผลไม้สดและดีมากทีเดียวครับ)

        Please make your choices. (เลือกดูตามต้องการเลยครับ)

A : How are your apples today? (แอปเปิ้ลล่ะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้)

B : They are 40 baht a kilo, ma’am (แมม). (โลละ 40 บาทครับคุณนาย)

A : Pick me out a few good ones. (เลือกลูกดีดีให้ชั้นสัก 2-3 ลูกซิ)

        Please weigh (เว) them. How much is it ? (ชั่งน้ำหนักด้วยนะคะ ราคาเท่าไร)

B : It is one kilogram, ma’am. (1 โลครับคุณนาย)

        It is 40 baht. (ราคา 40 บาทครับ)

A : How are vegetables today? (แล้วผักล่ะ วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง)

B : They are very nice. (ดีมากเลยครับ)

A : How much is this lettuce (เล็ท-ทิ้วซ์)? (ผักกาดหอมนี้ราคาเท่าไรคะ)

B : It is 20 baht a kilo. ( โลละ 20 ครับ)

A : I want half a kilo. (ฉันต้องการครึ่งโลนะ)

B : Don’t you care for the carrots? (คุณไม่ต้องการ – สนใจ – แครอตหรือครับ)

A : Yes, let me have a kilo, please. (ค่ะ เอาให้ฉัน 1 โลนะ)

         Pick me out your freshest. (เลือกลูกที่สดที่สุดให้ฉันเลยนะ)

                          -------------------------------