บทสนทนาในร้านอาหาร

ในร้านอาหาร

 • Let me host you for this meal. (ผมขอเลี้ยงคุณนะ หรือเป็นเจ้าภาพนะสำหรับมื้อนี้)

 • Let me buy you the breakfast. (ผมขอเลี้ยงอาหารเช้าคุณนะ)

 เวลาจ่ายเงินหรือเช็คบิล

 • Excuse me. Check, please. (ขอโทษครับ คิดเงินด้วย)

 • Excuse me. Bill, please. (ขอโทษครับ คิดเงินด้วย)

 • Let me have the bill, please. (คิดเงินด้วยครับ)

 • Separate checks, please. (คิดเงินแยกกันนะครับ – คือคิดแบบต่างคนต่างออก)

 • Where can I pay, here or at the counter? (ผมจ่ายตังค์ที่ไหนเนี่ย! ตรงนี้หรือที่เคาน์เตอร์)

 • How much is my share? (ค่าอาหารส่วนของผมเท่าไหร่ครับ คือ ผมต้องช่วยออกตังค์เท่าไหร่)

 • How much is the total charge? (รวมค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ครับ)

การชวนกิน ชวนดื่ม

 • Could you come to have dinner with us this evening? (คุณมาทานอาหารค่ำกับเราได้ไหม คืนนี้)
 • You must join us for lunch. (คุณต้องมากินข้าวกลางวันกับเรานะ)
 • Shall we have a drink at this restaurant? (เรามาหาอะไรดื่มกันที่ภัตตาคารนี้ไหม)
 • Are you free for dinner tonight? (คุณพอจะว่างไปทานอาหารเย็นกับผมไหม คืนนี้)

 ตัวอย่างบทสนทนาในร้านอาหาร

At a bar (ที่บาร์)

( A = ลูกค้าชาย B = ลูกค้าหญิง )

A : Do you mind if I join you ladies? (คุณผู้หญิง จะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอร่วมวงด้วย)

B : My friend and I would like to be alone. Thank you. (ขอบคุณค่ะ เพื่อนของฉันและฉันต้องการอยู่กันตามลำพัง)

A : Oh, come on. You two ladies should not drink alone. (โอ มาเถอะครับ คุณทั้งสองไม่ควรดื่มกันตามลำพัง)

B : Bartender. Excuse me. Will you please ask this man to stop bothering us? (บาร์เทนเดอร์ ขอโทษค่ะ คุณจะขอร้องชายผู้นี้ว่ากรุณาหยุดรบกวนพวกเราได้ไหม?)

A : OK, OK. I'll leave you alone. (ตกลง ตกลง ฉันจะปล่อยให้คุณอยู่กันตามลำพัง)

B : Thank you. (ขอบคุณ)