บทสนทนาเกี่ยวกับ Taking a taxi (โดยสารรถแท็กซี่)

Calling a taxi (เรียกแท็กซี่)

·      Call me a taxi, please.(โปรดเรียกแท็กซี่ให้ผมหน่อย)

·      Where can I find (get) a taxi?(ผมจะหาแท็กซี่ได้ที่ไหนนี่)

·      Can you take me to a Thai food restaurant?(พาผมไปที่ภัตตาคารอาหารไทยได้ไหม)

·      Take me to the airport, please.(พาผมไปสนามบินนะ)

·      I would like to go to the Southern bus terminal.(ผมอยากจะไปขนส่งสายใต้ครับ)

·      Can you take me to a good restaurant around here?(พาผมไปภัตตาคารดีๆใกล้ๆนี่ได้ไหม)

·      I want to go to the nearest hospital.(ผมต้องการไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด)

·      Could you tell me how I can get a taxi?(บอกผมหน่อยว่าผมจะหาแท็กซี่ได้ยังไง)

·      Do you know how I can get a taxi around here?(คุณรู้ไหมว่าผมจะหาแท็กซี่ใกล้ๆนี้ได้อย่างไร)

·      Can you drop me off at the airport?(ช่วยจอดให้ผมลงที่สนามบินด้วยนะ)

·      I want to go to the railway station (the bank, the museum, the Grand Palace, Chulalongkorn University).(ผมต้องการจะไปสถานีรถไฟ (ธนาคาร, พิพิธภัณฑ์, พระบรมมหาราชวัง, จุฟาฯ)

·      Please take me to this address.(พาผมไปตามที่อยู่นี่หน่อย)

·      Where is the taxi stand?(ที่จอดรถแท็กซี่อยู่ไหน)

·      Where is the taxi parking?(ที่จอดรถแท็กซี่อยู่ไหน)

On a taxi (บนรถแท็กซี่)

·      How far is it from here to the airport?(สนามบินอยู่ไกลจากที่นี่เท่าไร)

·      How much would you charge me to the airport?(คุณคิดค่าโดยสารเท่าไรถ้าไปสนามบิน)

·      How much is the fare to the airport?(ค่าโดยสารไปสนามบินคิดเท่าไร)

·      There is no need to hurry.(ไม่จำเป็นต้องรีบหรอกแท็กซี่)

·      Do you use a meter, driver?(รถคุณใช้มิเตอร์หรือเปล่า)

·      I’m late.  Please hurry up.(ผมสายแล้วนะ รีบๆขับหน่อย)

·      Could (can) you turn on the music?(ช่วยเปิดเพลงหน่อยได้ไหม)

·      Could (can) you turn off the air-conditioner?(ช่วยปิดแอร์หน่อยได้ไหม)

·      Please drive faster.(โปรดขับให้เร็วขึ้นอีกหน่อย)

·      Don’t drive so fast.(อย่าขับเร็วนักซิ)

·      Could you please slow down a little bit?(กรุณาขับให้ช้าลงหน่อย)

·      Please drive more slowly.(โปรดขับช้าลงหน่อย)

·      Please stop for a moment.(กรุณาจอดสักครู่ครับ)

·      Where are we now?(เราถึงตรงไหนแล้วล่ะแท็กซี่)

·      Make haste.(ขับเร็วๆเข้า)

·      Can you stop here? / Can you park here?(ช่วยจอดตรงนี้ได้ไหม)

·      Let me get off here. / Drop me off here.(ให้ผมลงตรงนี้นะ)

·      Wait for me here.(รอผมตรงนี้นะ แท็กซี่)

·      Be careful.  The road is slippery.(ขับระวังหน่อย ถนนลื่น)

·      Go slowly around the corner.(ขับช้าๆนะตรงมุมถนนน่ะ)

·      Stop at the next corner.(หยุดที่มุมถนนข้างหน้านะ)

·      Go slowly down the hill.(ขับลงเนินช้าๆนะ)

·      Drive to Lumpini Park, please.(โปรดขับไปสวนลุมนะ)

·      Return to Rama Garden Hotel, please.(ขับกลับไปที่โรงแรมรามาการ์เด้น)

·      Please stop at the bus stop.(กรุณาหยุดที่ป้ายจอดรถนะ)

·      Put me off at the next corner. (ให้ผมลงที่มุมถนนถัดไปนะ

·      Take my luggage out, please.(ช่วยเอากระเป๋าผมลงด้วย)

Getting off the taxi (ลงจากแท็กซี่)

·      How much would you charge me?  (How much is the fare?)(ราคาค่าโดยสารเท่าไรนะ)

·      How much does the meter read?(มิเตอร์อ่านราคาเท่าไรนะ)

·      Two hundred baht is too expensive, I think.  But I’ll pay you what you want, so that I won’t waste my time.(สองร้อยบาทแพงไปนะ แต่ผมจะจ่ายให้ตามที่คุณต้องการ เพื่อผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของผม)

·      I think the meter goes too fast.  Is there anything wrong with the meter?(ผมว่ามิเตอร์เดินเร็วไปหน่อย มีอะไรผิดปกติกับมิเตอร์หรือเปล่า)

·      You drive very carefully.  I appreciate that.  Hope to use your service again next time.(คุณขับระมัดระวังมากเลยผมชื่นชมนะ หวังว่าจะได้ใช้บริการของคุณอีกนะคราวหน้า)

·      Why do you charge differently from the meter say?(ทำไมคุณคิดค่าโดยสารต่างจากบนมิเตอร์ล่ะ

·      This is the fare.  Keep the change. (เอ้า นี่ค่าโดยสาร เก็บตังค์ทอนไว้นะ)

                                ____________________________

 

ตัวอย่างบทสนทนา Taking a taxi

ตัวอย่างที่ 1

(A = ผู้โดยสาร, B = a taxi driver)

A: Take me to the Emerald Buddha Temple, please.(กรุณาพาผมไปส่งที่วัดพระแก้วนะ)

B: Sure, sir.(ได้ครับ)

A: Please use the toll way.  The traffic is jammed now and I’m in a hurry.(ใช้โทลเวย์นะ รถติดมากตอนนี้ และผมรีบด้วย)

B: Yes.  Please put on your seat belt, sir. (ได้ครับ โปรดรัดเข็มขัดด้วยครับ)

                                     __________________________

ตัวอย่างที่ 2

(A = ผู้โดยสาร, B = คนขับแท็กซี่)

A: Take me to the Southern bus terminal, please.(พาผมไปส่งที่สถานีขนส่งสายใต้นะ)

B: Where is it, sir?(มันอยู่ที่ไหนล่ะครับ)

A: It’s on BoromRatchonnanee Rd.  I’ll give you the direction.(อยู่ถนนบรมราชชนนี ผมจะบอกทางคุณเอง)

B: Certainly, sir.  Please put on your seat belt.(ได้เลยครับ โปรดรัดเข็มขัดด้วยครับ)

A: OK.  Drive straight ahead and turn right at the next intersection.  It’s one-way traffic from here till the next intersection.(ได้สิ ขับตรงไปข้างหน้านะ และเลี้ยวขวาตรงสี่แยกถัดไป มันเป็นถนนเดินรถทางเดียวจากตรงนี้จนกระทั่งถึงสี่แยกหน้า)

B: Yes, sir. (ได้เลยครับ)

A: Then turn left at that intersection to BoromRatchonnanee Rd., and you won’t miss it to the Southern bus terminal.(แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกนั้นนะเพื่อจะไปถนนบรมฯ แล้วคุณจะไม่พลาดสถานีขนส่งสายใต้แน่นอน)

B: Yes, sir.(ได้สิครับ)

A: Oh!  You see the large building on your left.  That is it.(โอ้ คุณเห็นอาคารหลังใหญ่ทางซ้ายมือนั่นไม๊ล่ะ มันคือสถานีสายใต้ไง)

                                                       ____________________________

ตัวอย่างที่ 3

(A = taxi driver, B = foreign traveller – นักท่องเที่ยวต่างชาติ)

A: Good morning, sir.  Where are you going?(สวัสดีครับ กำลังจะไปไหนครับ)

B: I’m going to DusitThani Hotel.  Is it around here?(ผมจะไปโรงแรมดุสิตธานี มันอยู่ใกล้ๆนี่หรือเปล่า)

A: No, sir.  It’s about 5 kilometers from here.(ไม่ใกล้หรอกครับ มันอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณห้ากิโลฯ)

B: It that so?(ยังงั้นรึ)

A: Would you use my car?(คุณจะใช้บริการรถแท็กซี่ผมไหมครับ)

B: Sure.  Open the door, please.  I’ll get into your car.(แน่นอน ช่วยเปิดประตูรถให้ผมหน่อย ผมจะขึ้นรถน่ะ)

A: OK.  Come in, please.(ตกลง เชิญเข้ามาเลยครับ) The Traffic is jammed now.  I think we’ll arrive at the hotel in more than half an hour.(รถติดมากเลยตอนนี้ ผมว่าเราจะไปถึงโรงแรมของคุณในอีดกกว่าครึ่งชั่วโมงครับ)

B: No problem.  I’m not in a hurry.  I still have a lot of time left.(ไม่เป็นไร ผมไม่รีบร้อน ผมยังมีเวลาเหลืออีกเยอะเลย)

                                                   _____________________________

ตัวอย่างที่ 4

(A = taxi driver, B = ผู้โดยสาร)

A: Where would you like to go, sir?(คุณจะเดินทางไปไหนหรือครับ)

B: Straight to the airport, please.  I’ve a plane to catch in two hours.(ตรงไปสนามบินเลยนะ ผมจะต้องขึ้นเครื่องภายในสองชั่วโมง)

A: I’ll try to do my best, sir.  You can depend on me.(ผมจะพยายามอย่างดีที่สุดครับ คุณพึ่งผมได้แน่)

B: Oh! My god.  Are we going to meet all the red lights?(โอ้ ตายละ นี่เราจะเจอไฟแดงตลอดเลยหรือนี่)

A: I can’t help it, sir.  You don’t want me to run a red light, do you?(มันช่วยไม่ได้ครับ คุณไม่ต้องการให้ผมฝ่าไฟแดงไม่ใช่หรือครับ)

B: Of course not.  What I mean to you is to speed up as fast as you can.  We’re going too slow, I think.(อ๋อใช่สิ ผมหมายความว่าให้คุณขับให้เร็วขึ้นเท่าที่จะทำได้ เราช้าเกินไปนะ ผมว่า)

A: We’re still in the downtown area, sir.  I have to go slow.  I can pick up more speed when we go on the toll way, sir.(เรายังอยู่ย่านในเมืองอยู่เลยครับ ผมเลยต้องขับช้าๆ ผมสามารถเร่งความเร็วได้เมื่อเราขึ้นบนโทลเวย์ครับ)

B: OK, I’ll let you do your job.  Bear in mind that I’ve to arrive at the airport before twelve.

(ได้ ผมจะปล่อยให้คุณทำงานของคุณไป แต่จำไว้นะว่าผมต้องไปถึงสนามบินก่อนเที่ยง)

                                                    _________________________

ตัวอย่างที่ 5

(A = Thai traveler – นักเดินทางไทย, B = French taxi driver – คนขับรถชาวฝรั่งเศส)

A: Taxi!  Paris Airport, please.  I’ve to be there at ten o’clock sharp.(แท็กซี่ ไปสนามบินปารีสนะ ผมจะต้องไปถึงที่นั่นสิบโมงตรงเลย)

B: I can’t promise anything.  But I’ll do my best.(ผมรับปากอะไรคุณไม่ได้หรอก แต่ว่าผมจะพยายามทำดีที่สุดครับ)

A: OK.  Try your best.  I’ve no choice.(ตกลงทำให้ดีที่สุดนะ ก็ผมไม่มีทางเลือกแล้วนี่)

B: We should not have any trouble if the traffic is not too heavy.(เราไม่มีปัญหาหรอกครับถ้ารถไม่ติดจนเกินไป)

A: Of course, we’ve got plenty of time if we don’t get stuck in the traffic jam.(อ๋อ เรามีเวลาเหลือมากเลยถ้ารถไม่ติดน่ะ

B: Maybe I’ll make it, don’t worry.(บางทีผมคงทำได้ คุณอย่ากังวลไปเลย)

A: Here we are.  You’ve done a good job.  How much will you charge me?(เอ้า ถึงแล้วคุณขับได้ดีมากเลย คุณคิดค่าโดยสารเท่าไรล่ะ)

B: Twenty-five dollars, sir.(ยี่สิบห้าเหรียญครับ)

A: Thank you.  Here is thirty dollars.  Keep the change.(ขอบคุณนะ นี่เงินสามสิบเหรียญ เก็บตังค์ทอนไว้นะ)

                                            ____________________________

ตัวอย่างที่ 6

(A = ผู้โดยสาร, B = taxi driver)

A: Taxi !Taxi !(แท็กซี่ แท็กซี่)

B: Hello!  Where will you go, sir?(หวัดดีครับ จะไปที่ไหนหรือครับ)

A: DusitThani Hotel, Silom Road, please.(ไปโรงแรมดุสิตธานี ถนนสีลมน่ะ)

B: Yes, sir.(ได้เลยครับ)

A: I’ve to be in the conference in an hour.(ผมต้องเข้าร่วมสัมมนาภายในครึ่งชั่วโมงนี่แหละ)

B: At this time I’m not so sure sir, due to the traffic jam.(เวลาอย่างนี้ผมไม่มั่นใจหรอกครับ เนื่องจากรถติดมาก)

A: Just as fast as you can do then.(งั้นก็ขับให้เร็วสุดเท่าที่จะทำได้)

B: Sure.  You can rely on me. (แน่นอนครับ คุณเชื่อใจผมได้เลย)