บทสนทนาเกี่ยวกับ Morning Talk

A: I’ve just got up. (ผมเพิ่งตื่นนอนเดี๋ยวนี้เอง)

B: Why do you rise so early? (ทำไมคุณตื่นเช้านักล่ะ)

A: I generally like to rise early. (โดยทั่วไปแล้วผมชอบตื่นเช้านะ)

B: I never get up before eight o’clock. (ผมไม่เคยตื่นก่อนแปดโมงเลย)

A: You are very lazy. (คุณขี้เกียจมากนะสิ)

B:No, I’m not lazy, but nobody wakes mu up. (ผมไม่ได้ขี้เกียจนะ แต่ไม่มีใครปลุกผมน่ะ)

A: Well, I’ll awaken you(หรือ wake you up) tomorrow morning. (ดีละ ผมจะปลุกคุณพรุ่งนี้เช้า)

B:I would (should) like it immensely, old friend. (ผมชอบมากทีเดียวละ เพื่อนเอ๋ย)

A: At what time do you want me to call you? (คุณอยากให้ผมปลุกเวลาเท่าไหร่ล่ะ)

B: At six o’clock, if you please. (ถ้าจะกรุณาก็ขอเป็นหกโมงเช้า)

A: Well, I’ll knock at your door. (ดีละ ผมจะเคาะประตูห้องคุณ)

B: Knock hard or I will (shall) not hear you. (เคาะแรงๆนะ ไม่งั้นผมไม่ได้ยินหรอก)

A: OK.  I’ll open the door and call you. (ตกลง ผมจะเปิดประตูและเรียกคุณเลย)

B: Well, don’t forget, friend. (อ้อ แล้วอย่าลืมล่ะเพื่อน)

A: I will not, you can depend on me. (ไม่ลือหรอก คุณพึ่งผมได้แน่)

B: Well, good night. (งั้น หวัดดีนะ)

__________________________________

ประโยคที่ใช้พุดเกี่ยวกับการตื่นนอน

·      It is time to rise, get up. (ได้เวลาตื่นแล้ว ลุกขึ้นเถอะ)

·      I usually get up at six every morning. (ผมมักตื่นหกโมงทุกเข้าเลย)

·      Don’t forget to call me. (อย่าลืมปลุก –เรียก- ผมนะ)

·      It is a very good habit to rise (get up) early.(การตื่นนอนแต่เช้าเป็นนิสัยที่ดีมาก)

·      I had a bad night last night. (เมื่อคืนนี้ผมนอนไม่ค่อยหลับ) (bad night = การนอนไม่หลับ)

·      I didn’t sleep a wink last night. (เมื่อคืน ผมไม่ได้หลับสักงีบเดียว)

·      She did not drink coffee because it gave her nightmares. (เธอไม่ดื่มกาแฟเพราะมันทำให้เธอฝันร้าย)

·      Why do you get up so late? (ทำไมคุณถึงตื่นสายนักล่ะ)

·      You must stay in bed and try to get more sleep. (คุณอย่าลุกจากเตียงนะ และพยายามนอนหลับให้มากๆ)