บทสนทนาเกี่ยวกับ Asking for information (สอบถามข้อมูล)

(A = นักท่องเที่ยว, B = เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสนามบิน)

A: Excuse me, how can I go to the President Hotel?  It is my first time in Bangkok and I’ve made a reservation for a room at the hotel.(ขอโทษครับ ผมจะไปโรงแรมเพรสสิเดนท์ได้ยังไงครับ ผมมากรุงเทพเป็นครั้งแรกเลย และจองห้องไว้ที่โรงแรม)

B: It is on Sukhumvit Road, in the heart of Bangkok.  Here is a map.(โรงแรมอยู่ถนนสุขุมวิทค่ะ ใจกลางกรุงเทพเลย นี่ค่ะแผนที่)

A: Is there a shuttle bus into the city?(มีรถบัสเข้าเมืองไหม)

B: Yes, there is a shuttle bus that leaves the airport every 20 minutes.  Or you may go by taxi.

(มีค่ะ มีรถบัสออกจากสนามบินทุกๆ ยี่สิบนาที หรือคุณจะไปแท็กซี่ก็ได้นะคะ)

A: Where does it park?(รถจอดอยู่ที่ไหนครับ)

B: It parks in front of the 3rd exit and 5th exit, respectively, sir.(รถบัสจอดอยู่หน้าประตูสาม ส่วนแท็กซี่จอดอยู่หน้าประตูห้าค่ะ–respectively = ตามลำดับ)

A: Thank you.  Let me take a look first to see whether I should go to the hotel by bus or taxi.  Bye-bye.(ขอบคุณครับ ผมขอไปดูก่อนนะว่าจะไปโรงแรมโดยรถบัสหรือแท็กซี่ดี หวัดดีครับ)

B: You’re welcome, sir.(ยินดีรับใช้ค่ะ)