บทสนทนาเกี่ยวกับแผนการสำหรับวันหยุด (Holiday plan)

                                         แผนการสำหรับวันหยุด (Holiday plan)

A : What are your plan for the coming holiday? (คุณมีแผนอะไรบ้างสำหรับวันหยุดที่กำลังจะมาถึง)

B : I’ve decided (ดี-ไซ-ดิด) to go to Hua-Hin. (ผมตัดสินใจจะไปเที่ยวหัวหิน)

A : Oh! I’ll go there too. Will you go with me? We can share the travel cost.   

        (โอ้ ผมก็จะไปหัวหินเช่นกัน คุณไปกับผมไหมล่ะ เราแชร์ค่าเดินทางกันได้นะ)

B : Yes, I would like to. (เอาซิ ผมยินดีมากเลย)

A : How long shall (หรือ will) we be there? (เราจะไปพักที่นั่นกี่วันน่ะ)

B : Two weeks. ( 2 สัปดาห์ครับ)

A : Good. We’ll relax and have a lot of fun there. (ดีเลย เราจะได้ผ่อนคลายและสนุกกันเต็มที่ที่หัวหิน)

                                        ------------------------------