บทสนทนาเกี่ยวกับสอบถามชื่อ

Asking one's name (สอบถามชื่อ)

 • May I have your name, please?

  (ผมขอทราบชื่อคุณได้ไหม)

 • What's your full name?

  (ชื่อ-นามสกุล ของคุณคืออะไรครับ)

 • How do you pronounce your name?

  (คุณออกเสียงชื่อของคุณอย่างไรครับ)

 • How do you spell your last name?

  (คุณสะกดนามสกุลของคุณอย่างไรครับ)

 • I'm sorry, I didn't catch your name.

  (ผมขอโทษทีครับ ผมฟังชื่อของคุณไม่ทัน)

 • Which country do you come from?

  (คุณมาจากประเทศไหน)

 • Where are you from?

  (คุณมาจากประเทศไหน)

 • Are you from Europe or America?

  (คุณมาจากทวีปยุโรป หรืออเมริกาครับ)

 • Are you from Asian countries?

  (คุณมาจากประเทศในเอเชีย-เป็นคนเอเชีย ใช่ไหม)

 • Which part of States are you from?

  (คุณมาจากส่วนไหนของประเทศอเมริกาครับ)