บทสนทนาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ที่แลกเปลี่ยนเงินตรา (At the money exchanger)

 • I’ve some foreign currencies to change into baht. (ผมมีเงินตราต่างประเทศจะขอแลกเป็นเงินบาท)

 • What is the rate of exchange (หรือ exchange rate)? (อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่ครับ)

 • It depends on what currencies you have. (ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเงินสกุลอะไร)

 • What currency do you have? (คุณมีเงินสกุลใด)

 • I’ve U.S. dollars and Japanese yen. (ผมมีดอลลาร์อเมริกันและเยนญี่ปุ่น)

 • Mine is Pound sterlings. (ของผมเป็นปอนด์สเตอร์ลิง)

 • Mine is in traveler’s checks. (ของผมเป็นเช็คเดินทาง)

 • Are they in traveler’s check? (เงินคุณเป็นเช็คเดินทางหรือ)

 • No, they are American bank notes. (ไม่ใช่ เป็นธนบัตรอเมริกัน)

 • What denomination are they? (ใบละเท่าใด)

 • I’ve 10 one hundred dollar bills. (ผมมีใบละ 100 เหรียญ 10 ใบ)

 • Is this the right window for cashing traveler’s checks? (ช่องนี้แลกเช็คเดินทางใช่ไหมครับ)

 • Could you change some Thai baht into dollars, please? (ขอแลกเงินบาทไทยเป็นดอลลาร์ด้วยครับ)

 • Could you change this bill into coins (คอยน์) please? (ขอแลกธนบัตรนี้เป็นเหรียญหน่อยครับ)

 • The rate is 32 baht per dollar. (อัตราแลกเปลี่ยนคือ 32 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์)

 • Here is a total of 16,000 baht for your 500 dollars. (ทั้งหมด 16,000 บาท สำหรับ 500 ดอลลาร์ของคุณ)