บทสนทนาเกี่ยวกับการเลื่อนการเดินทาง (Postponing a journey)

 

                        Postponing a journey (เลื่อนการเดินทาง)

A : Why have you not gone to Chiengmai? (ทำไมคุณยังไม่ไปเชียงใหม่ล่ะ)

B : I have postponed it for 2 days. (ผมเลื่อนอีก 2 วันครับ)

A : Any (เอ๊น-นี่) trouble. (มีปัญหาอะไรหรือ)

B : Yes. You know, it was raining all day. I haven’t got any clean clothes.    

         (ใช่ คุณก็รู้นี่ว่าฝนตกตลอดวัน ผมไม่มีเสื้อผ้าสะอาดใส่เลย)

A : If you don’t mind, I’ll lend you mine (หรือ my clothes). (ถ้าคุณไม่รังเกียจ ผมจะให้ยืมของผม)

B : Oh! No, thank you. (โอ้ ไม่ละครับ ขอบคุณ)

A : When do you think you’ll go to Chiengmai? (คุณคิดว่าจะไปเชียงใหม่เมื่อไรครับ)

B : Tomorrow morning. Do you want me to buy you something there? (พรุ่งนี้เช้าครับ คุณต้องการให้ผมซื้อของจากที่นั่นบ้างไหมครับ)

A : No, thanks a lot. Have a safe trip. (ไม่ละครับ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะ)

                                        -------------------------------