บทสนทนาเกี่ยวกับการรับกระเป๋า

Baggage Claim (ที่รับกระเป๋า)

(A = ผู้โดยสารเครื่องบิน      B = พนักงานแผนกรับกระเป๋า )

A :           I can’t find my baggage. (ผมหากระเป๋าเดินทางไม่เจอครับ)

B :           Which flight did you arrive on? (คุณมากับเที่ยวบินไหนครับ)

A :           TG flight two oh four from Thailand. (เที่ยวบิน TG 204 มาจากประเทศไทยครับ)

B :           Please describe your baggage. (กรุณาอธิบายเกี่ยวกับกระเป๋าของคุณครับ)

A :           One is a brown large size suitcase and the other is a smaller black Boston bag. (ใบหนึ่งเป็นกระเป๋าใบใหญ่สีน้ำตาล และอีกใบเล็กกว่าเป็นกระเป๋าบอสตันสีดำ)

B :           OK, we’ll check around and see if we can locate it for you. (ตกลง เราจะตรวจดูรอบๆและดูว่าเราจะหากระเป๋าให้คุณได้หรือไม่)