บทสนทนาเกี่ยวกับการยืม (Borrowing)

 

                                             การยืม (Borrowing)

A : It looks like it’s going to rain today. (ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตกนะวันนี้)

B : Do you have a plan? (คุณมีแผนจะทำอะไรหรือ)

A : Yes, my husband and I are going to a birthday party. (ใช่ค่ะ ชั้นกับสามีกำลังจะไปงานวันเกิด)

B : What can I do for you?  (ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างคะ)

A : If you don’t mind, I would like to borrow your raincoat. (ถ้าคุณไม่รังเกียจ ชั้นอยากขอยืมเสื้อฝนหน่อยนะ)

B : Of course, I don’t mind. Here you are. (ได้เลยค่ะ ชั้นไม่รังเกียจหรอก นี่ค่ะเสื้อ)

                                              ---------------------------