บทสนทนาเกี่ยวกับการพูดกับคนอารมณ์เสีย

การพูดกับคนอารมณ์เสีย (talking to an impatient person)

 • Please don’t be angry. (กรุณาอย่าโกรธเคืองเลยครับ)

 • It was an accident. (มันเป็นความบังเอิญจริงๆครับ)

 • The accident was quite unavoidable. (อุบัติเหตุอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเลี่ยงได้จริงๆครับ)

 • Please be a little patient. (กรุณาใจเย็นๆหน่อยครับ หรือ อดทนหน่อยนะครับ)

 • I am entirely to blame. Please forgive me. (ขออภัยเถอะครับ ผมควรได้รับการตำหนิจริงๆ)

 • It’s nobody’s fault. (มันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นแหละครับ)

 • I didn’t do it on purpose, believe me. (ผมไม่มีเจตนาเลยจริงๆครับ)

 • I assure you it won’t happen again. (ผมขอรับรองครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีก)

 • It was all due to a misunderstanding. (ทั้งหมดเป็นเพราะความเข้าใจผิดกันครับ)

 • I hope you’ll be patient with me. (ผมหวังว่าคุณคงจะไม่เคืองผมนะครับ)

 • It happened because he couldn’t understand you very well. (มันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่เข้าใจคุณดีพอครับ)  

 • I’m sorry for the mistake I made. (ผมเสียใจครับที่ผมทำผิดพลาดไป)

 • It was all my fault. (ทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับ)

 • I misunderstood you. (ผมเข้าใจคุณผิดครับ)

 • I misunderstood what you said. (ผมเข้าใจที่คุณพูดผิดไปครับ – ผมเข้าใจผิดคำพูดของคุณครับ)

 • The mistake was caused by the difference in our languages. (ความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิด (ความแตกต่าง) ในเรื่องภาษา)

 • We’ll change it for a new one right away. (เราจะเปลี่ยนอันใหม่ให้เดี๋ยวนี้แหละครับ)

 • It was a miscalculation on our part. (มันเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดของทางฝ่ายเราเองครับ)

 • We are sorry to have inconvenienced you. (เราเสียใจมากครับที่ทำให้คุณไม่ได้รับความสะดวก)

 • My deepest apologies. (ผมเสียใจอย่างยิ่งครับ หรือ ต้องขออภัยคุณเป็นอย่างมาก)