บทสนทนาเกี่ยวกับการถามทาง

ถามทาง (Asking for directions)

 • Excuse me, could you show me the way to Siam Square? (ขอโทษ คุณจะกรุณาบอกทางไปสยามสแควร์ให้ผมได้ไหม)

 • Excuse me, where is the Central Department Store? (ขอโทษ ห้างเซ็นทรัลไปทางไหนครับ)

 • Do you know where Miracle Grand Hotel is? (คุณทราบไหมว่าโรงแรมมิราเคิลแกรนด์อยู่ที่ไหน)

 • Do you know where the toilet is? (คุณรู้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหน)

 • Do you know the way to the Airport? (คุณรู้ทางไปสนามบินไหม)

 • Excuse me, could you show me how to get to this address? (ขอโทษ คุณจะกรุณาบอกทางไปยังที่อยู่นี้แก่ผมได้ไหม)

 • Excuse me, how do I get to the Ma Boon Krong Shopping Center? (ขอโทษ ผมจะไปศูนย์การค้ามาบุญครองยังไงครับ)

 • Excuse me, where is the nearest public telephone? (ขอโทษครับ โทรศัพท์สาธารณะใกล้ที่สุดอยู่ไหนครับ)

 • How can I get to the Grand Place? (ผมจะไปพระบรมมหาราชวังยังไงครับ)

คำตอบบอกทิศทาง-สถานที่ (Reply for directions)

 • Turn left. (เลี้ยวซ้าย)

 • Turn right. (เลี้ยวขวา)

 • Turn left at the next corner. (เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมข้างหน้า)

 • Go straight ahead. (ตรงไปเลย)

 • It’s to your right (left). (อยู่ทางขวา (ซ้าย) มือของคุณ)

 • It’s across the street. (อยู่ตรงข้ามถนน)

 • Turn right at the intersection. (เลี้ยวขวาที่สี่แยก)

 • It’s behind that building. (อยู่หลังตึกนั้น)

 • It’s in front of that big building. (อยู่หน้าตึกใหญ่นั่น)

 • It’s near the bridge. (อยู่ใกล้สะพาน)

 • It’s close to the bus terminal. (อยู่ใกล้กับสถานีขนส่ง)

 • It’s very far from here. (อยู่ไกลจากที่นี่มาก)

 • It’s not far from here. (ไม่ไกลจากนี่)

 • It’s a huge brick building. (เป็นตึกอิฐหลังใหญ่)

 • It’s to the right of the railway station. (อยู่ทางขวาของสถานีรถไฟ)

 • It’s over the bridge. (อยู่ข้ามสะพานไป)

 • You will see the building on your right. (คุณจะเห็นตึกอยู่ทางขวามือของคุณ)

 • Keep going until you get to a small bridge. (เดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงสะพานเล็กๆ)

 • It’s about 200 meters from here. (อยู่ห่างจากนี่ 200 เมตร)

 • It’s on the other side of the park. (อยู่อีกด้านหนึ่งของสวน)

ตัวอย่างบทสนทนา

Sample 1 :

A        :         Excuse me. Could you give me directions?  (ขอโทษครับช่วยบอกทางผมหน่อย)

B        :         Where are you going? (คุณกำลังจะไปที่ไหนครับ)

A        :         I’m looking for the Emerald Buddha Temple. (ผมกำลังมองหาวัดพระแก้วอยู่ครับ)

B        :         Go straight to the next intersection and turn right. (ตรงไปเรื่อยๆจนถึงสี่แยกหน้า แล้วเลี้ยวขวาครับ)

A        :         Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ)

Sample 2 :

A        :         Can you tell me where the railway station is?  (บอกผมหน่อยได้ไหม สถานีรถไฟไปทางไหน)

B        :         Yes, go straight ahead until you reach the intersection. Don’t turn. Go on straight ahead. You’ll come to another intersection. Then turn right. You’ll see the railway station in front of you. (ครับ เดินตรงไปจนกว่าจะถึงสี่แยก อย่าเลี้ยว เดินตรงไปข้างหน้าอีก คุณจะมาถึงอีกสี่แยกหนึ่ง แล้วเลี้ยวขวา คุณจะเห็นสถานีรถไฟอยู่ตรงหน้าคุณเลย)

A        :         Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ)

B        :         You are welcome. (ยินดีครับ)

Sample 3 :

A        :         Excuse me, is this the way to the Northern Bus Terminal? (ขอโทษครับ ทางนี้ไปขนส่งหมอชิตใช่ไหม)

B        :         No, not this one. Do you see the main road over there? (ไม่ใช่ทางนี้ครับ คุณเห็นถนนใหญ่ที่นั่นไหม)

A        :         Yes, sir.  (เห็นครับ)

B        :         Go to that road, turn right, go straight on until you find a huge brick building. That is the bus terminal. (ไปตามถนนสายนั้น เลี้ยวขวา ตรงไปจนกระทั่งคุณเจอตึกอิฐหลังใหญ่ นั่นล่ะสถานีหมอชิต)

A        :         Thank you. (ขอบคุณครับ)

B        :         No problem. หรือ Don’t mention it หรือ You’re welcome (ยินดีครับ)