บทสนทนาเกี่ยวกับการจองโรงแรม

  การเข้าพักหรือจองห้องโรงแรม (Staying or reserving a hotel room)

 • I would like to reserve a room, please. หรือ I would like to make a reservation, please. (ผมต้องการจองห้องพักครับ)

 • I would like to make a reservation for a single room with shower. (ผมอยากจองห้องเตียงเดี่ยวพร้อมห้องน้ำฝักบัวครับ)

 • I would like to book a double room with bath, please. (เราอยากจองห้องเตียงคู่ พร้อมห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำด้วย)

 • I want a room with bath. (ผมอยากได้ห้องชนิดมีอ่างอาบน้ำด้วย)

 • I would like a double room with an air-conditioner. (ผมอยากได้ห้องเตียงคู่แบบมีแอร์ด้วย)

 • I would like a single room with a nice view. (ผมอยากได้ห้องเตียงเดี่ยวมีวิวสวยๆ)

 • How long are you staying with us? (คุณจะพักที่โรงแรมเรานานเท่าใดครับ)

 • How much for one night? (ค่าห้องคืนละเท่าไรครับ)

 • Can you give me a room with bath? (ผมขอห้องแบบมีอ่างอาบน้ำได้ไหม)

 • Do you have anything cheaper? หรือ Do you have any less expensive rooms? (คุณมีห้องราคาถูกกว่านี้ไหมครับ)

 • Please fill out the registration card. (กรุณากรอกบัตรลงทะเบียนเข้าพักด้วยครับ)

 • We would like a room for two. (เราอยากได้ห้องสำหรับ 2 คนสักห้อง)

 • I would like a single room. (เราอยากได้ห้องเดี่ยวสักห้อง)

 • We would like a room with a double bed. (เราอยากได้ห้องเตียงคู่สักห้อง)

 • Do you have a reservation? (คุณจองห้องไว้ล่วงหน้าแล้วหรือ)

 • Have you confirmed your reservation? (คุณบอกยืนยันการจองห้องของคุณแล้วหรือ)

 • We have a room for you. (เรามีห้องสำหรับคุณ)

 • We have a vacant room. (เรามีห้องว่าง)

 • We have a room especially prepared for you. (เรามีห้องเตรียมไว้เฉพาะสำหรับคุณ)

 • We have a room ready for you. (เรามีห้องพร้อมสำหรับคุณ)

 • Does the room have air-conditioning? (ห้องมีเครื่องปรับอากาศไหม)

 • The room has air-conditioning. (ห้องมีเครื่องปรับอากาศ)

 • Does the room have carpeting? (ห้องมีปูพรมไหม)

 • The room has carpeting. (ห้องมีปูพรม)

 • Does the room have warm running water? (ห้องมีน้ำ (ประปา) อุ่นไหม)

 • Of course, it has warm running water. (แน่นอน มีน้ำอุ่น)

 • Of course, it does. (แน่นอน มีน้ำอุ่น)

 • What is the room rate? (ค่าห้องเท่าไหร่)

 • How much do you charge per day? (คุณคิดค่าห้องวันละเท่าไหร่)

 • 500 baht per day. (วันละ 500 บาท)

 • The room rate is 500 baht per day. (ค่าห้องวันละ 500 บาท)

 • We charge 500 baht per day for a single room. (เราคิด 500 บาทต่อวันสำหรับห้องเดี่ยว)

 • We charge 500 baht per day, tax included. (เราคิด 500 บาทต่อวัน รวมภาษีแล้ว)

 • The tax has been included. (รวมภาษีไว้แล้ว)

 • How many days do you plan to stay? (คุณคิดว่าจะพักกี่วัน)

 • How long do you plan to stay here? (คุณคิดว่าจะอยู่นานเท่าใด)

 • 4 days and 3 nights. (พัก 4 วันและ 3 คืน)

 • Do we have to pay in advance? (เราต้องชำระล่วงหน้าไหม)

 • Do I have to put down a deposit? (เราต้องจ่ายค่ามัดจำไหม)

 • That’s not necessary. (ไม่จำเป็นหรอก)

 • No, that isn’t necessary. (ไม่จำเป็นหรอก)

 • No, you don’t have to. (ไม่ต้องหรอก)

 • Yes, if it is convenient for you. (ได้ครับ ถ้าสะดวกสำหรับคุณ)

 • We will send you the bill later. (เราจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้คุณภายหลัง)

 • We’ll bill you later. (เราจะเรียกเก็บเงินคุณภายหลัง)

 • We’ll send you the bill on the last day of your stay. (เราจะส่งใบเรียกเก็บเงินในวันสุดท้ายของการพักที่โรงแรม)

 • We’ll bill you tomorrow. (เราจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้คุณพรุ่งนี้)

 • When is the check-out time? (เวลาต้องเช็คออกจากโรงแรมคือกี่โมง)

 • Before noon. หรือ Before midday. (ก่อนเที่ยง)

 • Would you please sign your name? (กรุณาเซ็นต์ชื่อด้วย)

 • Would you put your signature here? (กรุณาลงนามที่นี่)

 • Would you please sign this registration card? (กรุณาเซ็นต์บัตรลงทะเบียนด้วย)

 • Is there anything else? (มีอะไรอีกไหมครับ)

 • No, that’s all. (ไม่มีอะไรอีกแล้ว)

 • Here is the key to your room. (นี่คือกุญแจห้องคุณ)

 • You room number is 608. (ห้องคุณเบอร์ 608)

 • You may use the elevator over there. (คุณสามารถใช้ลิฟท์ตรงนั้นได้)

 

ตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการจองโรงแรม

Sample 1 :      At the Hotel

( A = พนักงานของโรงแรม  ,  B = แขกที่หน้าเคาน์เตอร์ )

A :           Yes, may I help you? (ครับ มีอะไรให้ผมช่วยไหม)

B :           Yes, we have a reservation. The name is Smith. (ครับ พวกเราได้จองห้องไว้ ใช้ชื่อสมิธ)

A :           Mr.Smith. For 2 nights? (คุณสมิธ สำหรับ 2 คืนใช่ไหมครับ)

B :           Yes, that’s right. (ใช่ ถูกต้องแล้วครับ)

A :           OK. Please fill out this card. (ตกลงครับ กรุณากรอกข้อความในบัตรนี้ด้วย)

B :           Certainly. (ได้ครับ)

 

Sample 2 :     (ที่เคาน์เตอร์โรงแรม จองห้องไว้ล่วงหน้าแล้ว)

(C = Clerk (เสมียน)  ,   P = Peter)

 C        :         Good morning, may I help you?  (สวัสดีครับ มีอะไรให้ผมช่วยคุณได้)

P        :         Good morning, we would like a room for two please. (สวัสดีครับ เราต้องการห้องสักห้องสำหรับ 2 คน)

C        :         Do you have a reservation? (คุณจองห้องล่วงหน้าไว้ก่อนหรือเปล่า)

P        :         Yes, we do and we also had it confirmed a couple of days ago. (ครับ และเราก็ได้ยืนยันแน่นอนเมื่อ 2 วันก่อน)

C        :         Let me see. Yes, we have a room especially prepared for you. It is a double bed with air-conditioning and carpeting. (ขอผมดูก่อน ครับ เรามีห้องเตรียมไว้เฉพาะสำหรับคุณ เป็นห้องเตียงคู่ มีเครื่องปรับอากาศและพื้นปูพรม)

P        :         Does it have warm running water? (ห้องมีน้ำอุ่นไหม)

C        :         Of course it does. (มีแน่นอนครับ)

P        :         What is the room rate? (ค่าห้องเท่าไหร่ครับ)

C        :         One thousand baht per day, tax included. How many days do you plan to stay? (วันละ 1,000 บาท รวมภาษีแล้ว คุณคิดว่าจะพักกี่วัน)

P        :         Three days. Do we have to pay in advance? (3 วัน เราต้องจ่ายค่าห้องล่วงหน้าไหมครับ)

C        :         That’s not necessary. We’ll send you the bill on the last day of your stay, before check-out time. (ไม่จำเป็นครับ เราจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้คุณในวันสุดท้ายก่อนเวลาเช็คออก)

P        :         When is the check-out time? (เวลาต้องเช็คออกกี่โมงครับ)

C        :         Before noon, sir. (ก่อนเที่ยงครับ)

                   Would you please sign this registration card? (กรุณาเซ็นบัตรลงทะเบียนนี้ด้วยครับ)

P        :         (หลังจากลงชื่อแล้ว) Is there anything else? (มีอะไรอีกไหมครับ)

C        :         No, that’s all. Here is the key to your room. Your room number is 810. You may take the elevator over there. The bell boy will take you to your room. I hope you enjoy your stay here. (ไม่มีแล้วครับ นี่คือกุญแจห้อง ห้องของคุณคือ 810 คุณขึ้นลิฟต์ทางโน้นได้เลย พนักงานรับใช้จะพาคุณไปที่ห้อง ผมหวังว่าคุณคงพักสบายที่นี่)

P        :         We hope so too. (เราก็หวังว่าเป็นเช่นนั้นด้วย)

 

Sample 3 :     (อยู่ในห้องโรงแรม)

(B = Bell boy = พนักงานรับใช้ในโรงแรม, เด็กขนกระเป๋าและทำหน้าที่อื่นๆในโรงแรม   ,    P = Peter)

 B        :         This is your room.  (นี่คือห้องของคุณ)

P        :         What a nice room! It is clean and quiet. (ห้องดีจัง สะอาดและเงียบ)

B        :         Where would you like me leave your luggage? (คุณจะให้ผมวางกระเป๋าตรงไหนดี)

P        :         In front of the closet will be fine. (หน้าห้องตู้เสื้อผ้าก็ได้)

B        :         May I show you some of the facilities. This is the switch for the lights. Here is the switch for the air-conditioner. (ขอให้ผมแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง นี่คือสวิตซ์ไฟ นี่คือสวิตซ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ)

P        :         Is the air-conditioner adjustable? (เครื่องปรับอากาศปรับความเย็นได้ไหม)

B        :         Yes, you can control the temperature by moving this knob. (ครับ คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยหมุนปุ่มนี้)

P        :         Do you have some stationery? I would like to send a message home. (คุณมีเครื่องเขียนบ้างไหม ผมอยากจะส่งข่าวกลับไปที่บ้าน)

B        :         Yes, there are paper, envelopes, postcards and a ball point pen in the drawer of the desk. (ครับ มีกระดาษ ซองจดหมาย โปสการ์ด และปากกาลูกลื่นในลิ้นชักของโต๊ะ)

P        :         Do you have a hanger for my coat? (คุณมีที่แขวนเสื้อผ้าไหม)

B        :         Yes, there are some in the closet. We also have a radio on the line here. If you want to listen to it, just push this button. (ครับ มีในตู้เสื้อผ้า เรายังมีวิทยุตามสายที่นี่ ถ้าคุณต้องการฟังวิทยุ ก็เพียงกดปุ่มนี้)

P        :         I feel thirsty. Can I drink the water from the tap. (ผมรู้สึกกระหายน้ำ ผมจะดื่มน้ำจากก๊อกได้ไหม)

B        :         You’d better not. Although the water is clean, it is not safe for drinking. There is a pitcher of cold water on the table. (อย่าดีกว่า ถึงแม้น้ำประปาจะสะอาด แต่ก็ไม่ปลอดภัยสำหรับดื่ม มีเหยือกน้ำเย็นบนโต๊ะ)

P        :         Can we have an outside line with the telephone. I would like to give my friend a call. (โทรศัพท์นี้ต่อออกภายนอกโรงแรมได้ไหม ผมอยากจะโทรถึงเพื่อนหน่อย)

B        :         Yes, all you have to do is lift up the phone and tell the operator the number. (ครับ คุณเพียงแต่ยกหูโทรศัพท์และบอกเบอร์โทรให้กับโอเปอร์เรเตอร์)

P        :         I think we have everything we need. Here is a tip for you. (เราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่เราต้องการ นี่คือทิปของคุณ)

B        :         Thank you very much. (ขอบคุณมากครับ)