บทสนทนาเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนสินค้า

การขอเปลี่ยนสินค้า (Asking to change products)

  • I don’t like the color. (ผมไม่ชอบสีนี้ครับ)

  • Do you have other brands (types)? (คุณมียี่ห้อ (ชนิด) อื่นไหม)

  • I would like to exchange it for a new one. (ผมอยากจะขอเปลี่ยนอันใหม่ครับ)

  • It’s too tight for me. (มันคับเกินไปสำหรับผม)

  • It is ripped here. (มันขาดตรงนี้)

  • It was already damaged when I bought it. (มันชำรุดอยู่แล้วตอนที่ผมซื้อไป)

  • I didn’t notice when I bought it. (ผมไม่ได้สังเกตตอนที่ผมซื้อมันไป)

ตัวอย่างบทสนทนา

A        :         I found a stain here. Could I exchange it for a new one. (ผมพบรอยเปื้อนตรงนี้ ขอเปลี่ยนอัน (ตัว) ใหม่ได้ไหม)

B        :         Can I have a look? (ผมขอดูหน่อยครับ)

A        :         Sure. (ได้ซิ)

B        :         Oh, sorry. I’ll get you a new one. (โอ้ ต้องขอโทษด้วย เดี๋ยวจะเอาอันใหม่ให้ครับ)

A        :         Thanks. This is the receipt. (ขอบคุณครับ นี่ใบเสร็จของสินค้าที่ผมซื้อไป)