บทสนทนาที่ร้านอาหาร

ที่ร้านอาหาร (At a restaurant)

 • Do you have a table for four?

  (มีโต๊ะสำหรับ 4คนไหม)

 • Do you have a Thai menu?
  (คุณมีรายการอาหารภาษาไทยไหม)

 • What is today's special?

  (อาหารพิเศษวันนี้มีอะไรบ้าง)

 • Do you have a table for nonsmokers?

  (คุณมีโต๊ะสำหรับคนไม่สูบบุหรี่ไหม)

 • Do you have any (เอ๊น-นี่) alcoholic drinks?

  (มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหม)

 • Do you have anything ready quickly?

  (คุณมีอะไรที่ปรุงเสร็จไวๆ ไหม)