ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการให้กำลังใจ

การให้กำลังใจ (Encouragement) (เอน-เคอ-เร้จ-เมนต์)

 • That’s fine. (ดีแล้ว)

 • That’s all right. (แบบนั้นถูกต้องแล้ว)

 • You’re doing fine. (คุณทำได้ดีแล้ว)

 • You’re doing very well. (คุณทำได้ดีมาก)

 • Don’t give up hope. (อย่าเพิ่งสิ้นหวังหรือท้อใจ)

 • Don’t let this get you down. (อย่าทำให้เรื่องนี้ทำให้คุณท้อใจ)

 • Don’t be afraid. I’ll help you. (อย่ากลัวเลย ผมจะช่วยคุณ)

 • Don’t worry, I’m sure you’ll do better this time. (อย่ากังวล ผมเชื่อว่าคราวนี้คุณจะทำได้ดีกว่าเดิม)

 • Try to look on the bright side of things. (พยายามมองแง่ดีเข้าไว้)

 • That’s better than I could do. (ที่คุณทำน่ะ ดีกว่าที่ผมทำเสียอีก)

 • Don’t be scared, you can do it as other people do. (ไม่ต้องกลัว คุณก็ทำมันได้เหมือนคนอื่นๆ)

 • Come on ! (มาน่า, ทำเลยสิ, ลงมือเลย)

 • Go on! (ทำต่อไป)

 • Great! (ยอดเลย)

 • Try again! (พยายามอีกครั้ง)

 • I’m right behind you. (ผมสนับสนุนคุณเต็มที่)

 • We feel you should go ahead. (เรารู้สึกว่าคุณควรจะเดินหน้าต่อไป)

 • There’s no reason to feel discouraged. (ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องรู้สึกท้อแท้)

 • You have our backing. (คุณได้รับการสนับสนุนจากพวกเรานะ)

 • You have our whole-hearted support in your project. (คุณได้รับการสนับสนุนจากเราแบบสุดหัวใจเลยในโครงการของคุณ)

 • I think you should keep up your courage. (ผมคิดว่าคุณควรจะทำใจกล้าเข้าไว้)