ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการจากลา, การอำลา, การบอกลา

การจากลา, การอำลา, การบอกลา (Departure)

Saying goodbye

 • Good-bye! (ลาก่อน)

 • Remember to drop me a line. (อย่าลืมเขียนจดหมายมาบ้างนะ)

 • It has been really nice to know you. (ยินดีมากที่รู้จักคุณ)

 • Don’t forget to give me a ring. (อย่าลืมโทรมาถึงผมนะ)

 • Please remember me to your parents. (กรุณาฝากความคิดถึงไปยังคุณพ่อคุณแม่ของคุณด้วย)

 • Give my love to your daughter. (ฝากความรักไปถึงลูกสาวคุณด้วย)

 • Good luck with your family. (ขอให้ครอบครัวคุณจงมีความสุข)

 • Good-bye and thank you for all you’ve done for me. (ลาก่อน และขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำให้ผม)

 • If you’re ever in Bangkok, come and see me. (ถ้าคุณมากรุงเทพฯ แวะมาหาผมด้วยนะ)

 • Mention me to Jack. (ฝากความคิดถึงแจ็คด้วย)

 • Look forward to seeing you again soon. Bye! (หวังว่าจะได้พบกันใหม่เร็วๆนี้ ลาก่อน!)

 • Good-bye and be sure to drop us a line when you arrive in Japan. (ลาก่อน แล้วอย่าลืมเขียนมาถึงเราบ้างเมื่อคุณไปถึงญี่ปุ่นแล้ว)

 • Good-bye and remember to give us a ring if you come to Bangkok. (ลาก่อน แล้วอย่าลืมโทรมาหาเราด้วยถ้าคุณมากรุงเทพฯ)

 • Please give my best regards to your family. (ขอฝากความระลึกถึงไปยังครอบครัวคุณด้วย)

 • I would like to say good-bye to you all. (ผมอยากจะกล่าวคำอำลาต่อทุกคน)

 • Good-bye and see you again next time when you’re here. (ลาก่อน แล้วค่อยพบกันคราวหน้าเมื่อคุณมาที่นี่)