ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการคุยเรื่องชอบ/ไม่ชอบ

(Talking about likes and dislikes)

การถามเรื่องชอบ/ไม่ชอบ

 • What kind of people do you like? (คุณชอบคนแบบไหน)
 • What kind of people would you like to make friends with? (คนแบบไหนที่คุณต้องการผูกมิตร-คบค้าด้วย)
 • Who is you favorite singer (actor, footballer)? (ใครคือนักร้อง-นักแสดง-นักฟุตบอล คนโปรดของคุณ)
 • What kind (type) of movie (men) do you like? (หนัง (คน) ประเภทไหนที่คุณชอบ)
 • What is you favorite kind (type) of movie? (อะไรคือประเภทหนังโปรดของคุณ)
 • What impresses you most in Thailand (Japan)? (อะไรทำให้คุณประทับใจมากที่สุดในเมืองไทย (ญี่ปุ่น))
 • What do you like best (most) in the USA? (คุณชอบอะไรมากที่สุดในอเมริกา)
 • What kind of music do you like? (คุณชอบดนตรีประเภทไหน)
 • Do you like listening to music? (คุณชอบฟังดนตรีไหม)
 • What sports do you like best (most)? (คุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุด)
 • What animal do you like? (คุณชอบสัตว์อะไร)
 • What fruit do you like best? (คุณชอบผลไม้อะไรมากที่สุด)
 • Who do you like? (คุณชอบใคร)
 • Who do you prefer, Dang or Dum? (คุรชอบใครมากกว่ากัน แดงหรือดำ)
 • Do you like listening to the music? (หรือ to listen) (คุณชอบฟังดนตรีไหม)
 • Do you like watching T.V.?  (หรือ to watch) (คุณชอบดูทีวีไหม)
 • Do you like going (หรือ to go) to the party? (คุณชอบไปงานเลี้ยงไหม)
 • Do you like going (หรือ to go) out at night? (คุณชอบออกไปข้างนอกตอนกลางคืนไหม)
 • Do you like him/her? (คุณชอบเขา/หล่อน ไหม)
 • Why do you like him/her? (ทำไมคุณจึงชอบเขา/หล่อน)

การตอบว่าชอบ/ไม่ชอบ

 • I like action film (movies). (ผมชอบหนังบู๊)
 • I like romantic film (movies). (ฉันชอบหนังรักๆใคร่ๆ)
 • I like rock music. (ผมชอบดนตรีร็อค)
 • My favorite kind of movies is science. (หนังโปรดของผมคือพวกวิทยาศาสตร์)
 • My favorite actor is Tom Cruise. (ดาราโปรดของผมคือทอมครูส)
 • My favorite actress is Angelena Jolie. (ดาราโปรดของฉันคือแองเจลิน่า โจลี่)
 • My favorite singer is Elvis. (นักร้องโปรดของผมคือเอลวิส)
 • Yes, I like listening to music. (ใช่แล้ว ผมชอบฟังดนตรี)
 • No, I don’t like watching (หรือ to watch) T.V. (ไม่ ผมไม่ชอบดูทีวี)
 • I like Tom Cruise because he is handsome. (ฉันชอบทอม ครูส เพราะเขาหล่อ)
 • I like dogs หรือ I am fond of dogs. (ฉันชอบสุนัข)
 • I don’t like snakes because they are ugly. (ฉันไม่ชอบงูเพราะมันน่าเกลียด)
 • I like them because they are very kind and friendly. (ผมชอบพวกเขาเพราะใจดีมากและเป็นกันเอง)