ตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับการกล่าวแสดงความเสียใจ

การกล่าวแสดงความเสียใจ (Expressing Condolence)

 • I’m sorry to hear that. (ผมเสียใจที่ได้ทราบเช่นนั้น)

 • I was shocked by the sad news of the loss of your daughter. (ผมตกใจมากที่ได้ทราบข่าวโศกเศร้าของการสูญเสียลูกสาวของคุณ)

 • Oh, that’s too bad, I’m sorry to hear it. Please accept my sympathy. (โอ้ แย่จังเลยครับ ผมเสียใจที่ได้ทราบเช่นนั้น โปรดได้รับความเห็นใจจากผมด้วย)

 • I’m very sorry to hear of your illness. (ผมเสียใจจริงๆที่ทราบว่าคุณป่วย)

 • I was very sorry to hear of your uncle’s death. (ผมเสียใจมากที่ได้ทราบข่าวการตายของลุงของคุณ)

 • I was very sorry to hear that you lost your wife. (ผมเสียใจมากที่ได้ทราบข่าวว่าคุณสูญเสียภรรยาไป)

 • How unfortunate! (ช่างโชคร้ายจริง)

 • Your misfortune! (โชคร้ายของคุณ)

 • I’m sorry to know that you failed in the entrance examination. (ผมเสียใจที่ทราบว่าคุณสอบคัดเลือกไม่ผ่าน)

 • I was sorry to hear of your great loss. (ผมเสียใจที่ทราบข่าวการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของคุณ)

 • What a pity! หรือ What a shame! (ช่างน่าสงสารจริงๆ หรือ ช่างน่าเสียดายจริงๆ)