คำอวยพรปีใหม่และคริสมาสต์

 

                                                                                     อวยพรปีใหม่และคริสมาสต์

  • Happy New Year. (สุขสันต์วันปีใหม่นะ)
  • Happy New Year to you. (สุขสันต์วันปีใหม่ครับ)
  • I wish you a very Happy New Year. (ผมขออวยพรให้คุณมีความสุขปีใหม่ครับ)
  • I wish you a Merry Christmas. (สุขสันต์วันคริสมาสต์ครับ)
  • I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. (ขออวยพรให้คุณมีความสุขในวันคริสมาสต์และวันปีใหม่ครับ)
  • Here is New Year present for you. (นี่คือของขวัญปีใหม่ของคุณครับ)
  • With all my best wishes to you for a Happy New Year. (ด้วยความปรารถนาดีของผมที่มีต่อคุณสำหรับโอกาสขึ้นปีใหม่ครับ)
  • May you enjoy prosperity and happiness in the New Year. (ขอให้คุณจงมีแต่ความเจริญและความสุขในปีใหม่นี้ครับ

                                                                                              ---------------------------- 

                                                                                        คำตอบรับการอวยพร

  • Thank you, the same to you. (ขอบคุณครับ คุณก็เช่นเดียวกันนะ)
  • Thank you, Merry Christmas and a Happy New Year to you too. (ขอบคุณครับ สุขสันต์วันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกันสำหรับคุณนะ)

                                                                                              ----------------------------