คำถามทั่วไปสำหรับพนักงาน กปภ. ใช้สนทนาหน้าเคาน์เตอร์กับลูกค้าชาวต่างประเทศ

 

คำถามทั่วไปสำหรับพนักงาน กปภ. ใช้สนทนาหน้าเคาน์เตอร์กับลูกค้าชาวต่างประเทศ

General Question for PWA Staff to Ask Foreign Customers

 

1

 

จ่ายค่าน้ำทางนี้ (ทางเคาน์เตอร์นี้) ครับ/ค่ะ

 

Water fee payment, this way (หรือ this counter), please.

2

 

คุณมาที่สํานักงานประปาทุกเดือนหรือเปล่า

 

Do you come to this office every month ? 

3

คุณพักที่ไหนครับ/คะ

บ้านอยู่ไหนครับ/คะ

 

Where do you live, sir ? (หรือ madam ?)

Where is your residence, sir ?(หรือ madam ?)

(ถ้าเป็นลูกค้าหญิง เปลี่ยน sir เป็น madam)

 

4

 

คุณมาสำนักงานนี้ด้วยวิธีใด

(โดยรถยนต์, รถเมล์ หรือเดินมา)

 

How do you come to this office ?

(by car, bus or walking)

5

 

ใช้เวลาเดินทางเท่าไรมาสำนักงานประปา

 

How long does it take you to come to this office ?

6

 

ที่บ้านมีกี่คน

 

How many people are there in your family ? (หรือ home) ?

7

 

คุณเคยเดินทางมาสำนักงานประปานี้หรือไม่

 

Have you ever been to this office before ?

8

 

สำนักงานประปานี้ให้บริการดีไหม

 

Do you think this office gives you a good service ?

9

 

คุณทราบไหมว่าสามารถชำระค่าน้ำด้วยช่องทางอื่นๆได้ เช่น 7-Eleven, ไปรษณีย์, เทสโก้ โลตัส, ธนาคาร และช่องทางอื่นๆ

 

Do you know you can pay water fee through other channels such as 7-eleven, post office, TESCO Lotus, commercial banks and so on ?

10

 

คุณต้องการให้เราปรับปรุงบริการหรือไม่

ถ้าต้องการ,ในแบบใด

 

Do you want us to improve our service ? 

If yes, in what way ? 

11

 

นี่สตางค์ทอนค่านํ้าครับ

 

 

This is the change (หรือ  your change), sir.

(ถ้าเป็นลูกค้าหญิง เปลี่ยน sir เป็น madam)

 

12

นี่เงินทอน 50 บาทครับ

 

This is your change, fifty baht, sir.

(ถ้าเป็นลูกค้าหญิง เปลี่ยน sir เป็น madam)

 

13

 

(ใช้พูดกล่าวลา หลังเสร็จสิ้นการบริการ)

 

Hope to see you again next time, bye-bye, and have a nice day.

14

 

(ใช้พูดกล่าวลา หลังเสร็จสิ้นการบริการ)

 

I hope you would use our service again next month.

15

 

กรุณาตอบคำถามในแบบสอบถามเพื่อว่าเราจะได้ปรับปรุงบริการในคราวต่อไป

 

Please answer the questions in this questionnaire so that we can improve our service for you later. 

16

 

(เมื่อลูกค้าตอบแบบสอบถามเสร็จแล้ว เรากล่าวขอบคุณว่า)  

ขอบคุณมากครับ/ค่ะ  หรือ

ขอบคุณมากครับ/ค่ะ ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เราจะทำอย่างดีที่สุดในการปรับปรุงบริการ

 

 

 

Thank you very much.  หรือ

Thank you very much for your kind cooperation.  

We will do our best to improve our service.