การเขียน (WRITING) (ตอนที่ 7)

การประปาส่วนภูมิภาค  “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”

 

                         ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการเขียน  (Writing)  เรื่องต่างๆ รวมทั้งคำแปล  (Translation)  ผู้ศึกษาสามารถดูโครงสร้าง  (Structure)  ของประโยค  โดยดูคำแปลประกอบไปด้วย  พร้อมทั้งศึกษาไวยากรณ์  (Grammar)  จากหมวดข้อสอบ  (TOEIC)  และศึกษาคำศัพท์  (Vocabulary)  จากหมวดข้อสอบ  (TOEFL)  จะช่วยให้ทักษะด้านการเขียนของผู้ศึกษา  พัฒนาไปได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

                                                                    Bird migration

                     Migration is the regular movement of animals between their breeding grounds and the areas that they inhabit during the rest of the year.  Many types of animals migrate, but bird migration in particular has fascinated observers for centuries.  Migration is an excellent example of how nature has responded to the biological imperative for species to evolve and spread out into all possible ecological niches that can provide the conditions necessary for species to breed and raise young.

                   The most common form of bird migration involves travelling to other areas to breed during the warm season and then returning to the old place during the nonbreeding period.  This form of migration allows birds to breed in areas that provide optimal conditions for nesting and feeding their young.

(คำแปล)                                                   การอพยพของนก

                     การอพยพเป็นการเคลื่อนที่ตามปกติของสัตว์  ระหว่างสถานที่ที่แพร่พันธุ์ (ออกลูก) ของมัน  และพื้นที่ซึ่งสัตว์อยู่อาศัยในระหว่างเวลาที่เหลือของปี  สัตว์หลายชนิดอพยพ  แต่การอพยพของนกได้กระตุ้นความสนใจของนักสังเกตการณ์เป็นพิเศษมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว  ทั้งนี้  การอพยพเป็นตัวอย่างอันดีเยี่ยมของวิธีการที่ธรรมชาติตอบสนองต่อความจำเป็น (กฎเกณฑ์) ทางชีววิทยาสำหรับสัตว์พันธุ์ต่างๆ  ที่จะวิวัฒนาการและแผ่ขยายออกไปสู่สถานที่ที่เหมาะสมด้านนิเวศน์วิทยาทั้งหมดที่อาจเป็นได้  ซึ่งสามารถให้สภาวะที่จำเป็นสำหรับสัตว์พันธุ์ต่างๆ ที่จะแพร่พันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อน

                    รูปแบบที่ธรรมดาสามัญที่สุดของการอพยพของนก  เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ  เพื่อที่จะออกลูก (ขยายพันธุ์) ในระหว่างฤดูที่อบอุ่น  และต่อจากนั้นก็กลับไปยังสถานที่เดิมในระหว่างเวลาที่มิได้ออกลูก  รูปแบบของการอพยพนี้ทำให้นกสามารถออกลูกในพื้นที่ซึ่งให้สภาวะที่ดี (เหมาะ) ที่สุดสำหรับการสร้างรังและให้อาหารลูกอ่อนของมัน

                      During migration, most birds fly for a limited period each day, probably about six to eight hours, typically flying distances of several hundred miles.  Some birds, however, undertake much longer flights when their routes include crossing large bodies of water or other geographical features such as deserts and mountains.  For example, many species regularly cross the Gulf of Mexico, a trip that requires a continuous flight of more than 1,000 miles and takes from twenty-four to thirty-six hours or longer.  An extreme example of nonstop bird migration is done by the bar-tailed godwit, which makes a continuous flight of more than 11,000 miles from Alaska to New Zealand each year.  At the start of its trip, about 55 percent of its body weight is made up of the fat necessary to fuel this amazing journey.  Most studies have found that migrating birds take their navigational cues from the stars and the sun, depending on the time of their trip, either day or night.

(คำแปล)

                      ในระหว่างการอพยพ  นกส่วนใหญ่บินในช่วงเวลาจำกัดในแต่ละวัน  อาจจะประมาณ  ๖ – ๘  ชั่วโมง  โดยมีระยะทางบินทั่วๆ ไปหลายร้อยไมล์  นกบางชนิด, อย่างไรก็ดี, ทำการบินที่ไกลกว่านั้นมากเมื่อเส้นทางบินของมันประกอบด้วยการข้ามผืนน้ำหรือภูมิประเทศขนาดใหญ่  เช่น ทะเลทรายและภูเขา  ตัวอย่างเช่น  นกหลายชนิดบินข้ามอ่าวเม็กซิโกอยู่เสมอ  โดยเป็นการเดินทางซึ่งต้องการการบินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะทางกว่า ๑,๐๐๐ ไมล์  และใช้เวลาจาก ๒๔ – ๓๖ ชั่วโมง  หรือนานกว่านั้น  ทั้งนี้  ตัวอย่างแบบสุดโต่งของการอพยพของนกแบบบินไม่หยุด (แวะพัก)  ถูกกระทำโดยนกกอดวิทหางเป็นลำ (ปากยาวชอบลุยน้ำ)  ซึ่งทำการบินแบบต่อเนื่องกว่า ๑๑,๐๐๐ ไมล์  จากอลาสกาไปยังนิวซีแลนด์ในแต่ละปี  โดยในตอนเริ่มต้นของการเดินทาง  ประมาณ  ๕๕  เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวของมัน  ประกอบด้วยไขมันที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางที่น่าทึ่งนี้  ทั้งนี้  การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า  นกอพยพใช้สิ่งนำทางสำหรับการเดินทางจากดวงดาวและดวงอาทิตย์  โดยขึ้นอยู่กับเวลาของการเดินทาง  ไม่ตอนกลางวันก็กลางคืน  อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

                                                                Modern circus

                        The development of the modern circus began in England in the eighteenth century.  A skilled horseback rider entertained audiences with stunt riding.  He later added other kinds of performances to the show, such as clowns and trained animals.  The show became very popular and the idea spread to other countries.  The circus has survived the test of time and is still enjoyed by people today.  It holds a permanent place in our hearts. 

(คำแปล)                                               ละครสัตว์สมัยใหม่

                      พัฒนาการของละครสัตว์สมัยใหม่เริ่มต้นในประเทศอังกฤษในศตวรรษที่  ๑๘  โดยนักขี่ม้าผู้ชำนาญให้ความบันเทิงแก่คนดูด้วยการขี่ม้าแบบผาดโผน  ต่อมาเขาได้เพิ่มการแสดงประเภทอื่นๆ เข้ากับการแสดงขี่ม้า  เช่น  ตัวตลกและสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว  โดยการแสดงเริ่มได้รับความนิยมอย่างมาก  และความคิดนี้ก็ได้แพร่ขยายไปสู่ประเทศอื่นๆ  ทั้งนี้  ละครสัตว์ได้รอดพ้นการทดสอบของกาลเวลา  และยังคงได้รับความสนุกสนานจากผู้คนในปัจจุบัน  โดยมันได้ยึดครองสถานที่ถาวรในหัวใจของเรา

 

                                                              Birth control

                      Birth control is a term that includes all methods used to regulate or prevent the birth of children.  Other terms with a similar meaning are planned parenthood, family planning, and fertility control.

                     When people talk about birth control, they are usually referring to artificial methods.  But nature itself has built-in controls for limiting and spacing births.  A woman can become pregnant only during a small fraction of her monthly menstrual cycle.  In addition, women are able to conceive only during a certain time in their lives, usually between the ages of 15 and 45.  Also, some couples, for various reasons, are temporarily or permanently infertile (unable to have children).

(คำแปล)                                              การคุมกำเนิด

                      การคุมกำเนิดเป็นคำ (ศัพท์) ที่รวมถึงวิธีการทุกชนิดซึ่งถูกใช้เพื่อควบคุมหรือป้องกันการเกิดของเด็กๆ,  คำอื่นๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน  คือ  การเป็นพ่อแม่ที่ได้รับการวางแผน, การวางแผนครอบครัว, และการควบคุมการเจริญพันธุ์

                    เมื่อผู้คนพูดเกี่ยวกับการคุมกำเนิด  พวกเขาโดยปกติแล้วกำลังพูดถึงวิธีการแบบเทียม (คือ ใช้อุปกรณ์ หรือยาคุม)  แต่ธรรมชาติเองมีการควบคุมแบบประกอบเสร็จเรียบร้อยอยู่ข้างในสำหรับการจำกัดและเว้นระยะการเกิด  โดยผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์เฉพาะในระหว่างเวลาที่มิใช่รอบการมีประจำเดือนสั้นๆ ของเธอ  นอกจากนั้น  ผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ระหว่างบางช่วงเวลาในชีวิตของเธอเท่านั้น,  ซึ่งโดยปกติแล้วระหว่างอายุ  ๑๕ – ๔๕  ปี  เช่นเดียวกัน  คู่สามีภรรยาบางคู่, ด้วยเหตุผลหลายประการ, เป็นหมันแบบชั่วคราวหรือถาวร (ไม่สามารถมีลูกได้)

                    Families that practice birth control do so for various reasons.  They may want to limit or space their children so they can have higher living standards than might otherwise be possible.  Young couples often postpone having children so that the wife can work and add to the family income.  Other couples space their children far enough apart so that they can give each child as much attention as possible.  Some women are advised by their doctors to prevent pregnancy for health reasons.  In some countries with rapidly growing populations, the government encourages couples to limit the size of their families.

(คำแปล)

                      ครอบครัวซึ่งมีการคุมกำเนิด  ทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลหลายประการ  โดยพวกเขาอาจต้องการจำกัดหรือเว้นระยะการมีบุตร  เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สามารถมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นกว่าที่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้น (คุมกำเนิด)  ทั้งนี้  คู่สามีภรรยาอายุน้อยมักเลื่อนการมีบุตรออกไปบ่อยๆ  เพื่อว่าภรรยาจะได้ทำงานและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  ส่วนคู่สามีภรรยาอื่นๆ  เว้นระยะการมีบุตรให้ห่างออกไปอย่างเพียงพอ  เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้สามารถให้ความเอาใจใส่บุตรแต่ละคนได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ส่วนสตรีบางคนได้รับการแนะนำโดยแพทย์ให้ป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ  ทั้งนี้  ในบางประเทศซึ่งมีการเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว  รัฐบาลสนับสนุนให้คู่สามีภรรยาจำกัดขนาดของครอบครัวของตน

 

                                                                 Leisure-time

                   It is crucial to acknowledge the importance of leisure-time activities.  They are not merely a way to use up free time.  They are important for our physical and emotional health.  We need to choose activities that rest our minds and bodies so that we can feel rejuvenated when we return to work and can do our jobs more industriously.  Some people enjoy intellectual pastimes; other people choose different sorts of leisure-time activities.  The key is to be deliberate about choosing a pastime that is active rather than passive.  Many people feel reluctant to be physically active after a tiring week at work.  However, authorities tell us that this is actually the best way to decrease stress and relax. 

(คำแปล)                                                      เวลาว่าง

                        มันจำเป็นที่จะยอมรับความสำคัญของกิจกรรมในเวลาว่าง  มัน (กิจกรรม)  ไม่เพียงแต่เป็นวิธีใช้เวลาว่างให้หมดไปเท่านั้น  มัน (ยัง) สำคัญสำหรับสุขภาพกายและอารมณ์ของเรา (ด้วย)  โดยเราจำเป็นต้องเลือกกิจกรรมซึ่งทำให้ใจและกายของเราได้พักผ่อน  เพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถรู้สึกเป็นหนุ่มสาว (กระปรี้กระเปร่า) เมื่อเรากลับไปทำงาน  และสามารถทำงานได้อย่างขยันขันแข็งมากขึ้น  ทั้งนี้  บางคนสนุกกับงานอดิเรก (สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน) ที่ใช้สติปัญญา  ส่วนคนอื่นๆ เลือกกิจกรรมยามว่างชนิดที่แตกต่างออกไป  หลักสำคัญคือให้รอบคอบ (สุขุม) เกี่ยวกับการเลือกงานอดิเรกที่สร้างความตื่นตัวมากกว่าที่จะเฉื่อยชา  โดยคนจำนวนมากรู้สึกไม่เต็มใจที่จะเคลื่อนไหวทางร่างกาย (ออกกำลัง) หลังจากทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งสัปดาห์  อย่างไรก็ตาม  ผู้เชี่ยวชาญบอกเราว่า  นี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงที่จะลดความเครียดและผ่อนคลาย

 

                                                            Why people migrate

                       Since earliest times, man has migrated for three chief reasons :  (1) because he has used up or destroyed his natural resources, (2) because he seeks to improve or change some aspects of his way of life, or (3) because of wars, conquests, and invasions.  These reasons are usually taken together and called population pressure. 

(คำแปล)                                               ทำไมผู้คนจึงอพยพ

                       ตั้งแต่ยุคสมัยแรกที่สุด  มนุษย์ได้อพยพด้วยเหตุผลหลัก   ประการ คือ () เพราะว่าเขาได้ใช้หมดไป  หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเขา, () เพราะว่าเขาแสวงหาที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแง่มุมบางอย่างของวิถีชีวิตของตน, หรือ () เพราะว่าสงคราม, การได้ชัยชนะ, และการรุกราน  โดยเหตุผลเหล่านี้โดยปกติแล้วถูกให้รวมๆ กันไป  และถูกเรียกว่าแรงกดดันด้านประชากร (มีรายละเอียดดังนี้)

                      Shortage of Resources.  Early man often had to migrate because of the shortage of natural resources where he lived.  The population grew so large that land could not produce enough food to support everyone.  People also had to migrate because they outgrew their water supply.  This might happen because more and more persons used their water, or because of a drought.  The Indians of Mesa Verde, in Colorado, left their cliff dwellings and migrated to new lands around A.D. 1300, partly because of a 20-year drought.  The potato crop in Ireland failed in the 1840’s.  The famine that followed caused more than 1,500,000 persons to migrate from Ireland and settle in other countries, principally the United States.

                    ความขาดแคลนทรัพยากร   คนโบราณบ่อยครั้งจำเป็นต้องอพยพเพราะว่าขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ณ สถานที่ที่เขาอาศัยอยู่  โดยประชากรเพิ่มขึ้นมากจนกระทั่งที่ดินไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอที่จะเลี้ยงทุกคน  ผู้คนจำเป็นต้องอพยพเช่นกัน  เพราะว่าพวกเขามีจำนวนเกินกว่าปริมาณน้ำกินน้ำใช้  โดยสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเพราะว่าคนจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ใช้น้ำที่มีอยู่  หรือเพราะว่าความแห้งแล้ง (ขาดแคลนน้ำยาวนาน)  ทั้งนี้  อินเดียนแดงที่อาศัยอยู่บริเวณเมซาเวิร์ด  (ปัจจุบันเป็นวนอุทยานแห่งชาติ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโคโลราโด สหรัฐฯ)  ในรัฐโคโลราโด  ละทิ้งที่อยู่อาศัยบนหน้าผาของตน  และอพยพไปยังแผ่นดินใหม่  เมื่อประมาณปี ๑๓๐๐  โดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความแห้งแล้งเป็นเวลา ๒๐ ปี  (และ) พืชมันฝรั่งในไอร์แลนด์ได้ผลน้อยกว่าที่หวังไว้ (ล้มเหลว)  ในทศวรรษ ๑๘๔๐  ซึ่งความอดอยากขาดแคลนที่ตามมา  เป็นเหตุให้ผู้คนกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ คน  อพยพจากประเทศไอร์แลนด์และไปตั้งรกรากในประเทศอื่นๆ  โดยส่วนใหญ่ (อพยพ) ไปสหรัฐฯ    

                          Improvement of Life.  In the late 1700’s and early 1800’s, individuals and families began moving from one country or region to another in search of better economic opportunities.  Others moved for political or religious reasons.  The western expansion across the United States was an internal migration.  It resulted from people wanting free land and a chance to improve their way of life.

                      Floods, volcanic eruptions, and other natural disasters have wiped out homes and crops, causing people to migrate.  Epidemics and plagues, particularly those of the Middle Ages, caused thousands to flee from their homes.

(คำแปล)

                        การทำให้ชีวิตดีขึ้น   ในปลายศตวรรษ ๑๗๐๐ และต้นศตวรรษ ๑๘๐๐  ผู้คน (เป็นรายบุคคล) และครอบครัวเริ่มเคลื่อนย้ายจากประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง  ไปยังอีกประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง  เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า  ส่วนคนอื่นๆ  โยกย้ายด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือศาสนา  ทั้งนี้  การขยายตัวไปทางตะวันตกทั่วประเทศสหรัฐฯเป็นการอพยพภายใน  โดยมันเป็นผลมาจากการที่ผู้คนต้องการที่ดินฟรีๆ  (ไม่ต้องซื้อ)  และโอกาสที่จะทำให้วิถีชีวิตของตนดีขึ้น    

                      นำ้ท่วม, การปะทุของภูเขาไฟ, และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ  ได้ทำลายล้างบ้านเรือนและพืชผล, ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้คนอพยพ  (นอกจากนั้น) โรคระบาดและโรคห่า (กาฬโรค), โดยเฉพาะโรคในยุคกลาง, เป็นสาเหตุให้ผู้คนหลายพันคนหนีออกจากบ้านของตน     

                        Wars and Conquests have caused people to migrate ever since tribes or nations first began attacking each other to gain power and riches.  The victors have often forced the defeated peoples either to flee elsewhere or to become slaves.  The resulting movement often stimulated other migrations.  The peoples driven out by invading tribes had to force out their neighbors, or perish.  Some invaders wandered into settled agricultural regions.  Often they conquered these regions, adopted new ways of life, and became the rulers.  When the region became overcrowded, new rulers would conquer or drive out the old ones.  This type of migration occurred continuously for thousands of years, extending well into the era of written history.

(คำแปล)

                       สงครามและการได้ชัยชนะ   เป็นสาเหตุให้ผู้คนอพยพนับตั้งแต่ที่ชนเผ่าหรือชาติต่างๆ  เริ่มโจมตีกันและกันเป็นครั้งแรกเพื่อให้ได้อำนาจและความมั่งคั่ง  โดยผู้ชนะมีบ่อยครั้งได้บังคับให้พลเมืองของชาติที่พ่ายแพ้  หากไม่หนีไปอยู่ที่อื่น  ก็ต้องเป็นทาส  ทั้งนี้  การเคลื่อนย้ายที่เป็นผลตามมา  บ่อยครั้งได้กระตุ้นการอพยพอื่นๆ  ซึ่งพลเมืองที่ถูกขับไล่ออกมาโดยชนเผ่าผู้รุกราน  จำเป็นต้องบังคับขับไล่เพื่อนบ้านของตน  หรือไม่ก็ตายไป  ส่วนผู้รุกรานบางเผ่าตระเวนไปยังภูมิภาค  (ดินแดน)  ที่ทำการเกษตรกรรมซึ่งมีการตั้งรกรากถิ่นฐานแล้ว (และ)  บ่อยครั้งพวกเขาพิชิตดินแดนเหล่านี้, รับเอาวิถีชีวิตแบบใหม่มาใช้, และกลายเป็นผู้ปกครอง  ทั้งนี้  เมื่อดินแดนแห่งนี้มีพลเมืองหนาแน่นเกินไป  ผู้ปกครองคนใหม่ก็จะพิชิต  หรือขับไล่ผู้ปกครองคนเก่าออกไป  โดยรูปแบบนี้ของการอพยพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายพันปี  และขยายตัวออกไปสู่ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ที่มีการเขียนบันทึกไว้

                      Some peoples first began raiding their neighbors because of population pressure, but quickly found the attacks a profitable occupation.  Drawn by the hope of wealth, they adopted raiding as a way of life.

(คำแปล)

                 พลเมืองบางเชื้อชาติเริ่มโจมตีเพื่อนบ้านของตนเป็นครั้งแรกเนื่องมาจากแรงกดดันด้านประชากร  แต่ก็ได้ค้นพบอย่างรวดเร็วว่าการโจมตีเป็นการยึดครองที่มีประโยชน์ (ให้ผลกำไร)  ทั้งนี้  เมื่อถูกชักจูงด้วยความหวังที่จะมั่งคั่ง-อุดมสมบูรณ์  พวกเขาได้รับเอาการโจมตี (ชาติหรือเผ่าอื่น)  เป็นวิถีชีวิตของตน

 

                                                                  Car headlamps

                    Traveling at night was tricky before people had developed headlamps that worked efficiently.  Early innovations for use on locomotives included lamps that illuminated by burning pine knots or whale oil.  Some of these lamps used metal as a reflective material to intensify the light.  Later, electric headlamps were developed.  The problem with these lamps involved finding a portable way to generate the electricity that they used.

(คำแปล)                                                    ไฟหน้ารถยนต์

                      การเดินทางเวลากลางคืนควบคุมได้ยาก (ไม่แน่นอน)  ก่อนหน้าที่ผู้คนได้พัฒนาไฟหน้ารถซึ่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยนวัตกรรมยุคแรกๆ  สำหรับใช้กับหัวรถจักร  ประกอบด้วยตะเกียง (โคมไฟ)  ซึ่งให้ความสว่างโดยการเผาไหม้ตาไม้ของต้นสน  หรือไขปลาวาฬ โดยโคมเหล่านี้บางชนิดใช้โลหะเป็นวัตถุสะท้อนแสงเพื่อทำให้แสงมีความเข้มข้น  ในเวลาต่อมา  ไฟหน้ารถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาขึ้นมา  ซึ่งปัญหากับโคมเหล่านี้เกี่ยวกับการหาวิธการที่สามารถนำพา (พกพา) ไปได้  เพื่อผลิตไฟฟ้าที่โคมไฟต้องใช้  (ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เพื่อใช้กับไฟหน้ารถ แทนการใช้โคมน้ำมันในอดีต)

 

เรียน  ท่านผู้ติดตามอ่าน  เว็บไซต์  “everydayenglish.pwa.co.th

 

                  ถ้าท่านมีคำแนะนำให้ปรับปรุงเว็บไซต์นี้ประการใด  กรุณาส่ง   e-mail ไปที่  ดร. วัชรินทร์  ภูเขาทอง  อดีต  ผอ. สำนักวิทยาการ  การประปาส่วนภูมิภาค  ผู้จัดทำเว็บ-ไซต์นี้  ตาม   “Address” wpookaotong@yahoo.com   (โปรดระบุหัวเรื่องด้วย ว่า  “ปรับปรุงเว็บไซต์”)   เพื่อที่ผู้จัดทำฯ จะได้ปรับปรุงเนื้อหาได้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านเว็บไซต์นี้ต่อไป